Dit artikel hoort bij: Kwartslag 11e

Het laatste nieuws

Bouwen in Rotterdam

Terugblik

Wat heeft zich de afgelopen tijd allemaal afgespeeld, wat heeft u misschien gemist? We blikken nog even terug op de meest recente ontwikkelingen. En houden u graag van de laatste tips & feiten over de Omgevingswet op de hoogte.

Terugkijken naar een webinar?

Het Programma Aan de slag organiseert (live) webinars over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Omgevingswet binnen uw organisatie. Hier vindt u de webinars die u gemist heeft of u later wilt terugkijken. Met de presentaties die tijdens het webinar zijn gebruikt overzichtelijk bij elkaar.

Webinar terugkijken

Mooiwaarts-wisseltrofee voor de gemeente Hoeksche Waard

Op 5 maart 2020 nam wethouder Piet van Leenen de Mooiwaarts-wisseltrofee voor bijzondere inspanningen voor de kwaliteit van de leefomgeving in ontvangst. Hij kreeg deze uit handen van Leen Verbeek, voorzitter van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Commissaris van de Koning van provincie Flevoland. De gemeente Hoeksche Waard oogst waardering – zo licht Leen Verbeek toe tijdens de uitreiking – omdat ze voortdurend streeft naar hoge ruimtelijke kwaliteit en daar de gemeenschap bij betrekt. Ze durft oude gewoonten los te laten. En vooral, ze doet dit alles op geheel eigen wijze. Piet van Leenen bedankte bij het in ontvangst nemen van de trofee in het bijzonder de ruim 200 Waardmakers die de Omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard maakten. Lees ook de blog van Karin van Gammeren-Rosmolen over de Omgevingsvisie van de Hoeksche Waard.

Mooiwaarts trofee
Wethouder Piet van Leenen, Hoeksche Waard (Foto: Arie Kievit)

Online webcolleges over de Omgevingswet

Bruidsschat

In dit webcollege krijgt u uitleg op de inhoudelijke, technische en juridische kant van de bruidsschat.

Overgangsrecht Omgevingswet

In dit webcollege krijgt u uitleg over het overgangsrecht in de Omgevingswet. Niet alleen op hoofdlijnen, maar ook de uitgangspunten, waar en hoe het is opgeschreven en de opbouw en structuur ervan.

Participatie in de Omgevingswet

Dit webcollege gaat over participatie. Uitleg over waar we nu staan, hoe het geregeld is in de wet en hoe dit werkt in de praktijk.

Hier vindt u het gehele overzicht van al onze webcolleges & webinars op onze webiste.

Aandacht voor boeken over de Omgevingswet

Onlangs verscheen een aantal mooie boeken over de Omgevingswet in de praktijk. We wensen u veel inspiratie en leesplezier!

Wetgevingsarchitectuur van de Omgevingswet

Het nieuwe omgevingsrecht wordt geregeld in de Omgevingswet, in uitvoeringsregelgeving die daarop gebaseerd is en in decentrale regelgeving, zoals het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de omgevingsverordening. Harald Oldenziel beschrijft in Wetgevingsarchitectuur van de Omgevingswet (Wolters Kluwer, april 2020) de architectuur van het stelsel en de achterliggende ontwerpkeuzes. Ook gaat hij in op de inhoudelijke eisen die gelden voor decentrale regelgeving onder de Omgevingswet, de verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht en digitaliseringsaspecten. Het boek is bedoeld als handleiding voor het opstellen van regels op grond van de Omgevingswet, niet alleen binnen het Rijk, maar ook decentraal.

Introductie tot de Omgevingswet

Jan van den Broek, beleidssecretaris bij VNO NCW, bespreekt in De Omgevingswet. Een korte introductie (Boom, 2019) de totstandkoming, de kerninstrumenten en de gevolgen van de Omgevingswet voor de dagelijkse praktijk van bedrijven.

Toezicht en handhaving met de Omgevingswet

In Toezicht en handhaving met de Omgevingswet (Van Leijen Academie, juni 2020) beschrijft Annemiek Tubbing wat er in de Omgevingswet is geregeld over toezicht en handhaving en welke gevolgen dat heeft voor de uitvoeringspraktijk. Ze bespreekt welke eigenschappen de nieuwe situatie van toezichthouders en handhavers vraagt en hoe organisaties hun medewerkers bij hun nieuwe taken kunnen ondersteunen en faciliteren.

Fietsen en lopen en de Omgevingswet

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), samenwerkingsverband Tour de Force en kennisplatform CROW-KpVV hebben in mei 2020 een inspiratiedocument Lopen en fietsen in beweegvriendelijke leefomgeving uitgebracht. De uitgave laat zien hoe professionals van overheden en andere partijen de instrumenten van de Omgevingswet kunnen gebruiken om fietsen en lopen te bevorderen.

HDSR taartmoment

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet

Alle Nederlandse overheden zijn bezig om al hun systemen en processen rond regels en vergunningen aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de eerste overheid die dit via Digikoppeling is gelukt.

Het DSO vormt de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Een onderdeel van het DSO is het Omgevingsloket: een digitaal loket met alle informatie over de leefomgeving op 1 plek. Via het Omgevingsloket kan iedereen straks snel zien wat mag en wat niet mag volgens de Omgevingswet. Overheden leveren de informatie voor het Omgevingsloket. Hiervoor moeten zij hun lokale systemen aansluiten op de landelijke voorziening van het DSO.

Aansluiting via Digikoppeling

De Stichtse Rijnlanden heeft nu als eerste al zijn systemen via Digikoppeling aangesloten op het DSO. Digikoppeling zorgt ervoor dat berichten tussen overheidsorganisaties veilig en betrouwbaar kunnen worden uitgewisseld.

Meer informatie

Lees het volledige bericht over de aansluiting van het hoogheemraadschap op het DSO op de website van de Unie van Waterschappen.

Omslagen van 3 publicaties over inspraak en participatie

Digitale inspraak en participatie

Recent verschenen 3 publicaties over digitale mogelijkheden voor inspraak- en participatieprocessen. 

Eerste hulp bij online participatie

Eerste Hulp bij Online Participatie van de Gemeente Groningen helpt u een zorgvuldig online participatieproces te organiseren. En geeft informatie over welke online tools het meest geschikt zijn voor welk type bijeenkomst: van informatiebijeenkomst, participatiebijeenkomst, inloopbijeenkomst, workshop, vergadering en interview tot opiniepeiling.

Inspiratiegids Digitale Participatie

Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie maakte de Inspiratiegids Digitale Participatie. In deze gids vindt u tips, ervaringen en een overzicht van digitale tools om participatie en inspraak succesvol te laten verlopen.

Handreiking Participatie-inspiratie tijdens de coronacrisis

Van het kennisknooppunt Participatie verscheen de handreiking Participatie-inspiratie tijdens de coronacrisis. In deze handreiking vindt u antwoorden op vragen als: Welke videotool kan ik het beste gebruiken om een inspraakavond te organiseren?

Bouwen in Rotterdam

Vooruitblik

Wij houden u in de 'Vooruitblik' van het laatste nieuws op de hoogte, de actualiteiten en veranderingen over de Omgevingswet.

Volg onze webinars

U vindt alle webinars snel terug in onze Evenementenagenda met de zoekterm 'webinar'.

Of alle webcolleges & webinars overzichtelijk op thema.

webinar 25 juni 2020

Spreekuur

Tijdens het online spreekuur kunt u met al uw vragen over aansluiten op het DSO en de implementatie van lokale software terecht bij experts van het programma Aan de slag met de Omgevingswet en ervaringsdeskundigen.

Het Expertteam spreekuur is een online bijeenkomst waar u kunt 'inlopen' op een voor u geschikt moment en ook weer kunt vertrekken als uw vraag is beantwoord. Er is elke dinsdag en donderdag een spreekuur. Elke dinsdag heeft het spreekuur een thema waar tussen 14.00 en 15.00 uitgebreid aandacht voor is.

Meer informatie over de spreekuren vindt u in onze Evenementenagenda met de 'zoekterm Spreekuur'.

Spreekuur 30 juni 2020

7 juli Inspiratiedag Implementatie

Dinsdag 7 juli organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een Inspiratiedag Implementatie. Zo houden we het ritme van de kwartaalbijeenkomsten vast. U bent van harte welkom om hier virtueel bij aanwezig te zijn. Het programma start om 10.30 uur en duurt tot 15.15 uur. 

Wat kunt u verwachten?

Vanuit onze studio in Amsterdam presenteren wij u een interactieve live TV-show Omgevingswet. Dagvoorzitter Joyce de Jong is uw gastvrouw vanuit haar rol als Implementatiemanager programma Aan de slag met de Omgevingswet. Zij gaat in gesprek met onder meer Heleen Groot (directeur programma Aan de slag met de Omgevingswet) en Annemieke van Brunschot (programmamanager Omgevingswet VNG) over onder meer de dilemma’s en kansen die de nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet met zich meebrengt. Ook komt de nieuwe interbestuurlijke roadmap aan bod en wordt ingegaan op hoe u concreet aan de slag kunt met de Omgevingswet door te oefenen.

Drie sporen

In de middag bieden we u drie sporen met een ruime keuze aan sessies over onder meer de ontwikkelingen van de bouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het Omgevingsloket met demo’s over verschillende functionaliteiten. Ook kunt u aanschuiven bij webinars met praktijkvoorbeelden en -verhalen van bevoegd gezagen en hun softwareleveranciers over thema’s zoals aansluiten, oefenen en samenwerken.

Tijdens de sessies is er zoveel als mogelijk gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, het programma en het aanmeldformulier op de website.

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

24 september - Binnenlands Bestuur met de Omgevingsdag

Op het Binnenlands Bestuur congres ‘Omgevingswet, op koers voor 2022’ worden de puntjes op de i gezet. Of het nu de omgevingsvisie, het vereiste integraal werken of de aansluiting op het digitaal stelsel betreft: op het congres wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken en krijgt u volop praktische tips.

Sprekers Binnenlands Bestuur congres

8 oktober - Jaarlijks congres VVM: Dag van de Omgevingswet

De Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) in samenspraak met diverse andere beroepsverenigingen organiseert op 8 oktober a.s. hun jaarlijkse VVM congres. Het thema is: Dag van de Omgevingswet. Voor professionals die actief zijn in het domein fysieke leefomgeving.

september en oktober - Regionale voorlichtingsbijeenkomsten

MKB Nederland en VNO-NCW houden op dinsdag 22 september, woensdag 23 september, woensdag 30 september, dinsdag 6 oktober en donderdag 8 oktober regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de Omgevingswet. Daarin is aandacht voor de belangrijkste veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt voor bedrijven.

Voor wie zich al wil voorbereiden is er bij Boom Uitgeverij in Den Haag een boekje verschenen van de hand van Jan van den Broek: 'De Omgevingswet. Een korte introductie'.

23 november - Provero Congres 2020

Binnenkort volgt het programma en de mogelijkheid tot inschrijving, maar noteer deze datum alvast in uw agenda!

Datum: 23 november 2020
Locatie: Congrescentrum ReeHorst in Ede
Tijd: 10.00 – 17.00 uur