Toolkit Omgevingswet

Inwoners en ondernemers van Nederland moeten ook weten wat de Omgevingswet voor hen betekent. Met de Toolkit Omgevingswet faciliteren wij communicatieadviseurs bij diverse overheden, het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de communicatie naar hun doelgroepen.

vanaf juli 2020

(Zachte achtergrond muziek)

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in werking.

Behalve dat we met ambtenaren communiceren, is het ook belangrijk dat...

inwoners en ondernemers weten wat de Omgevingswet inhoudt.

De koepels en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet...

hebben gezamenlijk de Toolkit Omgevingswet ontwikkeld.

Daarin gaan we doelgroepgericht middelen aanbieden...

die de bevoegd gezagen kunnen gebruiken met hun eigen huisstijl...

en dienstverleningsboodschap, in hun communicatie...

met inwoners en ondernemers.

Esther: Femke, waarom hebben we een Toolkit gemaakt?

We maken een Toolkit omdat de Omgevingswet gemeenten in staat stelt...

de kwaliteit van hun leefomgeving te vergroten.

Dat raakt de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

En gemeenten willen hen daar zo goed mogelijk over informeren.

Dat geldt niet alleen voor gemeenten, ook voor provincies, waterschappen en het Rijk.

Daarbij zijn er ook nog andere niet-overheden voor wie dit geldt.

Denk bijvoorbeeld aan belangenorganisaties zoals VNO-NCOW...

de VNCI en Metaalunie. En maatschappelijke organisaties zoals Natuur en Milieu.

Ook zij willen hun achterban graag over de Omgevingswet informeren.

Dan zou het ontzettend zonde zijn als zij elk communicatiemiddelen ontwikkelen...

voor de Omgevingswet. Daarom komt de Toolkit er.

Esther: De middelen die wij in de Toolkit opnemen die verschijnen als halffabricaten...

waar dan nog een logo en een foto bij kan worden gezet...

als platte teksten en eindproducten.

Iedereen gebruikt de Toolkit naar eigen inzicht en op zijn eigen tempo.

Iedereen bepaalt zelf of en hoe ze de Toolkit willen gebruiken.

Er is ook een etalage opgenomen waar middelen in staan die bevoegd gezagen...

nu al hebben gebruikt, en die zij willen aanbieden en laten zien...

aan ander bevoegd gezagen zodat zij hun inspiratie eruit kunnen halen.

Esther: Annet, hoe is de Toolkit tot stand gekomen?

De opzet en de inhoud van de Toolkit is...

bedacht door het Tactisch Team Communicatie in samenwerking met de klankbordgroep.

Deze klankbordgroep bestaat uit 50 communicatieadviseurs...

en een aantal zzp-vakgenoten.

Zij hebben meegedacht over de vraag hoe we alle inwoners en ondernemers...

goed kunnen bereiken...

en wat we daarvoor nodig hebben. De Toolkit is daarvoor een goede basis.

Esther: Saskia, wanneer kan de Toolkit online?

Op dit moment wordt de Toolkit gebouwd en hij gaat in juli live.

Eerst voor de klankbordgroep en met hen testen we de functionaliteiten.

Werkt de Toolkit echt zo als wij dat voor ogen hebben?

We starten met een bescheiden aanbod van informatie en middelen...

en vervolgens breiden we dat steeds verder uit.

Dat gebeurt in afstemming met een grotere groep communicatieadviseurs.

Na de zomer realiseren we ook communicatiemiddelen...

voor het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De voorbereidingen daarvoor zijn al gestart.

Esther: Aanvullend aan de Toolkit organiseren we een landelijke online campagne.

We gaan dan inwoners en ondernemers specifiek informeren over...

voor hen relevante informatie uit de Omgevignswet.

Deze online campagne start halverwege 2021.

Wij houden u op de hoogte zodra de Toolkit Omgevingswet online beschikbaar komt.

Toolkit Omgevingswet: handig voor communicatieadviseurs!