Welke ontwikkelingen over de #Omgevingswet spelen er de afgelopen tijd in de media? Graag geven wij u hier een kort overzicht van in vogelvlucht.

Fan van de Omgevingswet

Publiek Denken laat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het woord over de Omgevingswet. Zij geeft onder meer aan dat het uitstel van de wet extra tijd geeft om de voorbereidingen op de implementatie van de wet af te ronden (Fan van de Omgevingswet, 8 oktober 2020).

Minister Kajsa Ollongren
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bekendheid van de Omgevingswet onder ambtenaren

De bekendheid van de Omgevingswet onder ambtenaren valt tegen. Bovendien lijken overheidsorganisaties lang niet altijd goed voorbereid op de invoering ervan. Dat blijkt uit onderzoek van Publiek Denken.

Het goede nieuws is dat ambtenaren wel verwachten dat de wet verbeteringen met zich mee gaat brengen. Hierbij gaat het om minder administratie, meer participatie en democratie en oplossingen voor de energietransitie en klimaatadaptatie (Overheden niet altijd goed voorbereid op invoering Omgevingswet, 12 oktober 2020).

Invoeringskosten Omgevingswet

Gemeenten maken zich zorgen over de invoeringskosten van de Omgevingswet en een hausse aan gerechtelijke procedures als de wet straks is ingevoerd. Minister Kajsa Ollongren (BZK) reageert op deze en andere actuele kwesties in Binnenlands Bestuur ('Meer Haagse regie helpt zaken sneller te realiseren', 24 september 2020).

Nationale Omgevingsvisie naar de Tweede Kamer

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende 30 jaar ingrijpend zullen veranderen.

Vlieg door de NOVI in 7 minuten of lees de samenvatting van de NOVI.

Binnenlands Bestuur trof weinig verrassingen aan in de NOVI. Ten opzichte van eerdere conceptversies lijkt er meer aandacht voor luchtvaart en de potentie van grensregio's te zijn (Weinig verrassingen in Nationale Omgevingsvisie, 14 september 2020).

In andere media ligt de nadruk op de grotere rol die het Rijk met de NOVI gaat spelen bij de inrichting van Nederland. Op de NOS-website verscheen op 12 september 2020 een artikel met als titel  Ruimtetekort in Nederland: minister gaat weer meebeslissen. De NOS schrijft: 'Nu de ruimte schaarser wordt, en er tegelijkertijd nieuwe taken bij komen zoals de energietransitie, vindt het kabinet het tijd zelf weer aan de touwtjes te gaan trekken.'

Blog Annemieke van Brunschot: Geloven of twijfelen?

Annemieke van Brunschot, programmamanager Omgevingswet bij de Verening van Nederlandse Gemeenten (VNG), geeft in een blog op de VNG-website aan dat vertrouwen in de Omgevingswet belangrijk is bij de implementatie ervan. Hoewel ze de critici en hun twijfels begrijpt, vreest ze ook 'dat hoe harder en hoe vaker we die vragen stellen, hoe groter de kans is dat dit niet bijdraagt aan het gezamenlijk doel: het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2022'.

Gemeenten aan de slag met omgevingsvisies

Verschillende gemeenten zijn aan de slag gegaan met hun omgevingsvisie. Zo publiceerde de gemeente Zwolle een concept-omgevingsvisie. Hierin staat onder andere dat het buitengebied geschikt moet blijven voor recreatie. Daarnaast wil Zwolle de komende 20 jaar 40 procent meer woningen bouwen (Zwolle groeit, maar het buitengebied moet vooral blijven zoals het nu is, De Stentor, 21 augustus 2020).

Ook de omgevingsvisie van de gemeente Westland zag het licht: Uitdagend Vergezicht, een toekomstvisie voor Westland die goed aansluit bij de principes van de Omgevingswet ('Westland gaat geen forenzenstad van Den Haag worden’, Algemeen Dagblad, 16 augustus 2020).

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de VNG hebben de 'Wegwijzer Ontwikkelen van een omgevingsvisie' uitgebracht. In deze wegwijzer vindt u een schema en vragen die u als bestuursorgaan helpen bij het procesontwerp en het vormgeven van een omgevingsvisie. Download de wegwijzer van de website van Aan de slag met de Omgevingswet.