Foto Jeroen van der Meyde

Toen Cathelijn Peters werd gevraagd om de Aandeslag-Trofee uit te reiken op de Implementatiedag, zei ze zonder te twijfelen: ja. Hoewel ze eigenlijk pas op 1 februari begint als directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, zag ze het als een mooi moment om alvast kennis te maken met de verschillende deelnemende organisaties. En vooral met de mensen achter deze organisaties. Niet verrassend, want als een ding opvalt als Cathelijn praat over haar nieuwe rol, dan is het dat ze waarde hecht aan verbinding. “Ik werk graag met mensen, niet met robots.”

Cathelijn Peters, programmadirecteur AdS

Wie is Cathelijn Peters?

Na haar studie rechten in Maastricht begon Cathelijn haar carrière bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze werkte de afgelopen achttien jaar bij de Unie van Waterschappen, waar ze sinds 2018 directeur was. En vanaf februari keert ze dus terug naar het ministerie, een stap waar ze naar uitkijkt. “Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. We moeten er samen met de bestuurlijke partners en het Rijk voor zorgen dat iedereen klaar is voor de start van de Omgevingswet. Zodat de basis er ligt om de wet tot een succes te maken.”

Maak kennis met Cathelijn en bekijk de video

Ik ben Cathelijn Peters

en ik start per 1 februari...

als programmadirecteur van

het interbestuurlijk programma...

Aan de slag met de Omgevingswet.

Ik ben 42 jaar, getrouwd met Jeroen en

ik heb twee kinderen van elf en dertien.

Dus het thuiswerken is ook

een ingewikkelde opgave...

ongetwijfeld voor iedereen

maar zeker ook voor mij thuis.

Ik heb superveel zin om in deze

nieuwe functie aan de slag te gaan.

Mensen vragen mij: waarom die overstap?

Het is toch een waanzinnig ingewikkeld,

complex en spannend project of traject.

Ja, daar hou ik eigenlijk wel van.

En de Omgevingswet is echt

een heel goed idee.

We hebben dat lang geleden

met elkaar bedacht...

en dit is echt nodig om in

de fysieke leefomgeving met elkaar...

keuzes te maken, integraal af te wegen

en voor burgers en bedrijven...

een betere dienstverlening als

één overheid te kunnen leveren.

2021 wordt een hartstikke belangrijk jaar.

We hopen in 2022 in werking te treden...

en dat vraagt harstikke veel van

alle betrokken partijen.

Je merkt ook dat iedereen druk

aan het oefenen en doen is.

Volgens mij is dat ook wat we

te doen hebben met elkaar.

Het zal niet allemaal in

één keer perfect gaan...

maar we gaan er ontzettend veel van leren,

weer verbeteren en dan zorgen dat we...

met elkaar van de kant afkomen.

Een ander aspect dat ik heel aantrekkelijk

vind aan deze nieuwe baan...

is dat het echt vraagt dat wij als

één overheid gaan samenwerken.

Gemeenten, provincies,

waterschappen en het Rijk...

we zullen echt gezamenlijk

deze klus moeten klaren.

Ik heb een groot geloof in

interbestuurlijk samenwerken.

Het is af en toe heel ingewikkeld maar

het levert ons en vooral ook de burger...

veruit het meeste op.

Dus ik zie er erg naar uit om jullie

de komende tijd te ontmoeten...

digitaal of hopelijk zelfs fysiek.

Hopelijk tot snel.

Loyaliteit

Om dit te bereiken wil Cathelijn vooral focussen op interbestuurlijke samenwerking voordat de Omgevingswet echt in werking treedt. Een gelijkwaardige samenwerking aan de overlegtafel vindt ze heel belangrijk. “Samenwerken is hard werken. Ik ben open en transparant en zie het als een van mijn belangrijkste taken om vanuit de gedachte ‘Jouw probleem is mijn probleem’ de verschillende belangen niet uit het oog te verliezen”, legt ze uit. “In mijn vorige baan zat ik regelmatig met alle waterschappen aan tafel en dan vergeleek ik mijn loyaliteit wel eens met die van ouders naar hun kinderen: ze waren me allemaal even lief.”

"Iedereen kan rekenen op mijn aandacht en inzet"

Durven

Tegelijkertijd is de nieuwe programmadirecteur niet bang om de onderstroom bespreekbaar te maken aan diezelfde overlegtafel. “Ik vraag dan: waar moeten we het eerst nog over hebben met elkaar? Wat speelt er onder de oppervlakte? Soms vraagt dit van betrokken partijen een bepaalde vorm van kwetsbaarheid: ze moeten durven aangeven waar de echte zorgen zitten, en wat ze daarin nodig hebben van anderen.”

Ze vervolgt: “Iedereen brengt zijn eigen context en realiteit mee. Ik ben altijd op zoek naar de mens achter mijn collega’s, om te begrijpen vanuit welke context iemand praat. Het is belangrijk om daar als programmadirecteur ook aandacht voor te hebben. En ook in mijn nieuwe rol maakt het in dat opzicht niet uit met wie ik in gesprek ben: waterschappen, provincies of gemeenten: iedereen kan rekenen op mijn aandacht en inzet.”

Cathelijn Peters

Vertrouwen

Cathelijn is zich bewust van de terugkerende dynamiek rond de invoering van de wet. Sterker nog, het is juist één van de redenen waarom ze voor het programma heeft gekozen. “Gedoe komt er toch! Zo blijkt ook maar weer nu ik begin net na de val van het kabinet. Een demissionair kabinet werpt weer nieuwe vraagstukken op waar we in gezamenlijkheid, dus samen met de koepels, op moeten anticiperen. We weten zeker dat we in het aankomende jaar andere en nieuwe uitdagingen zullen tegenkomen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we hier met als overheden samen oplossingen voor gaan vinden.”

Verbinding

Ze noemt het thuiswerken een extra uitdaging, vaak kost het net wat meer tijd en energie om elkaar te vinden. Toch is dit essentieel in een periode waarin afstemming, relaties en verbinding juist zo belangrijk zijn. “Persoonlijk zal ik ongetwijfeld nog moeten wennen aan alleen online kennismaken... Maar gek genoeg past het ergens ook wel weer bij me: zoeken naar andere mogelijkheden om toch de verbinding te leggen.”

"De Omgevingswet is een essentieel middel om keuzes te maken die van invloed zijn op onze leefomgeving"

Waarom ze zich zo betrokken voelt bij de Omgevingswet? “Vanaf mijn huidige functie als directeur bij de Unie van Waterschappen ben ik al enige tijd betrokken. Ik geloof in de kracht van anders werken: vanuit één overheid. Van aanvraag tot zelfbouw: dankzij de nieuwe wet loop je straks niet langer tegen een onsamenhangende brij van instanties en regelgeving aan. De Omgevingswet is een essentieel middel om keuzes te maken die van invloed zijn op onze leefomgeving. Niet alleen nu, ook in de toekomst.”

Zoals verwacht gaat alles anders

Dit jaar staat daarom volgens Cathelijn volledig in het teken van doen: “Samen maken we de wet praktisch, begrijpelijk en concreet. Mijn advies: gebruik deze tijd slim, ga vol aan de slag met oefenen en samenwerken en houd vooral ook de lol erin. De uitdagingen die we hierbij nog ongetwijfeld zullen tegenkomen, lossen we samen op. Want zoals verwacht gaat alles toch anders. Door te doen gaan we het vooral meemaken! ”

Cathelijn Peters
Cathelijn Peters