Welke ontwikkelingen over de #Omgevingswet spelen er de afgelopen tijd in de media? Graag geven wij u hier een kort overzicht van in vogelvlucht.

Dilemmalogica: draagvlak voor grote opgaven

Bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet staat 2021 in het teken van oefenen. Daarvoor is veel oefenmateriaal beschikbaar via de website. U vindt daar ook de handreiking Dilemmalogica.

Dilemmalogica is een methode waarbij gekeken wordt naar wat wél kan. De methode is nadrukkelijk óók bedoeld voor bewoners. Zij kunnen het hulpmiddel gebruiken om bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met een projectontwikkelaar, een wethouder of met ondernemers. Dilemmalogica biedt goede handvatten om grote opgaven gericht aan te pakken en meer draagvlak te creëren. Voor bewoners en ondernemers, maar óók voor bestuurders.

Arjan Nijenhuis, relatiemanager bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet, en Sarah Ros, bestuursadviseur Omgevingswet bij de VNG, schreven een artikel in ROmagazine (pdf, 459 Kb) over aandacht van bestuurders voor de invoering van de Omgevingswet. Daarin bespreken ze ook hoe hulpmiddelen als Dilemmalogica bestuurders kunnen helpen om hun beleid gestalte te geven.

Wilt u meer weten over Dilemmalogica?

Kijk eens op:

  • de pagina over Dilemmalogica op de Aan de slag-website.
  • de recente podcast van de VNG over dit onderwerp. VNG-adviseur Pascale Georgopoulou gaat in gesprek met Guido Rijnja, adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst en bedenker van de methode.
Dillemalogica

Lerende gebiedsontwikkeling voor veerkrachtige steden

Gebiedsontwikkeling wordt steeds complexer. Kees Stam (promovendus gebiedsontwikkeling TU Delft) en Gert-Joost Peek (lector gebiedsontwikkeling Hogeschool Rotterdam) pleiten daarom in het vakblad Rooilijn voor de introductie van het begrip ‘lerende gebiedsontwikkeling’. Lerende gebiedsontwikkeling heeft de potentie in zich om zowel het proces als het resultaat van gebiedsontwikkeling weerbaarder en veerkrachtiger te maken.

Train de trainer-traject voor omgevingsdiensten

Om de kennis over milieu in de Omgevingswet bij de omgevingsdiensten te vergroten organiseert de ODNL Academie samen met de VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet een train de trainer-project.

De eerste lichting van zo’n 65 medewerkers van omgevingsdiensten ging begin november 2020 van start. Half maart 2021 moeten alle trainers examen gedaan hebben. En inmiddels staan de eerste trainers zelf voor de digitale klas en brengen ze hun collega’s de ins en outs bij van de milieubelastende activiteit in de Omgevingswet. Nieuws in Perspectief was benieuwd naar de ervaringen en interviewde 3 trainers en de projectleider.

Bestuurders aan het woord over de Omgevingswet

Mensen krijgen de kans om hun leefomgeving zo in te richten dat ze er gelukkiger van worden, schrijft wethouder Jan Hoek in het artikel 'Het kind en het badwater' in de VNG-serie Bestuurders aan het woord over de Omgevingswet

In Almere worden de kansen van de Omgevingswet gezien. Bijvoorbeeld in de Wijk Oosterwold. Hoek zet uiteen hoe in zijn gemeente de implementatie van de Omgevingswet wordt aangepakt. En hij gaat in op participatie en de noodzaak om alle belangen goed boven tafel te krijgen.

Verder bespreekt Hoek de rol van Raad en college en vraagt hij aandacht voor voldoende financiële middelen. Dat voorkomt dat het kind met het badwater wordt weggegooid.

Omgevingswet geen moetje maar noodzaak

Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland, en Jop Fackeldey, PvdA-gedeputeerde in Flevoland, gaan in Binnenlands Bestuur in op de voordelen van de Omgevingswet. In het interview, Omgevingswet geen moetje maar noodzaak, wijzen ze er onder andere op dat de wet nodig is om te werken aan maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, woningbouw en de energietransitie.

Participatie en de Doetinchemse handreiking

In de reeks Gemeenten aan het woord over de invoering van de Omgevingswet vertelt Paul van de Lee van de gemeente Doetinchem over de voorbereiding op de wet in die gemeente.

Al zeggen we het zelf, de voorbereiding op de Omgevingswet is in Doetinchem behoorlijk voortvarend opgepakt.

Er zijn 5 tijdelijke teams die zich buigen over integraal beleid, regelgeving, gegevensbeheer, omgevingsvisie en participatie. Zelf is Van der Lee lid van het team Participatie. In zijn blog beschrijft hij de uitgangspunten voor participatie in Doetinchem:

  • zo simpel mogelijk
  • zo kort mogelijk
  • practice what you preach: hou je als gemeente als eerste aan dat wat je van initiatiefnemers verwacht.

Naast successen zoals een handreiking en een checklist stipt hij in zijn blog een aantal 'worstelingetjes' aan.

De essentie van participatie is elkaar fatsoenlijk blijven behandelen, ook als het lastig wordt.  Dat leer je niet van een Handreiking of checklist. Maar hoe wel?

Infographic Participatie gemeente Doetinchem
Infographic participatie gemeente Doetinchem