Wij houden u in de 'Vooruitblik' op de hoogte van het laatste nieuws, de actualiteiten en veranderingen over de Omgevingswet.

Werkplaatsen implementatie Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet. Voor een groot deel bestaat die ondersteuning uit oefenen. Bijvoorbeeld met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) of de minimale eisen, anders werken, oefencasussen en praktijkverhalen. Het komende jaar ondersteunen we het oefenen onder andere in werkplaatsen.

Aanmelding

Heeft u een ondersteuningsvraag of behoefte om te oefenen? En wilt u die vraag samen in een werkplaats uitwerken en oplossen? Meld u zich dan aan met het aanmeldformulier. We bekijken samen met u welke ondersteuning past. Want, samen komen we verder.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw Regionale Implementatie Coach.

Route 2022: kwartaalupdate

Nu de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt, is het zaak een goede planning voor de implementatie op te stellen. Met mijlpalen waarop een resultaat uiterlijk moet zijn bereikt. Of waarop een activiteit moet zijn gestart. Daarom hebben alle partijen die bij de invoering van de Omgevingswet betrokken zijn, samen een roadmap opgesteld: Route 2022.

Route 2022 wordt elk kwartaal geüpdatet. Begin februari 2021 publiceren we de eerste kwartaalupdate. In deze kwartaalupdate is in een aantal gevallen een aanpassing in de planning van een mijlpaal doorgevoerd.

De grootste wijziging is het toevoegen van de laan DSO-LV Productie. Deze nieuwe laan is geïntroduceerd om duidelijker onderscheid te kunnen maken tussen het ontwikkelen van functionaliteiten op de pre-omgeving (‘oefenomgeving’) en de beschikbaarstelling van deze functies in de productieomgeving.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u begin februari op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Noteer alvast in uw agenda!

De volgende Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet vindt plaats op 20 mei 2021. Hou onze website in de gaten voor meer informatie of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Aankondiging Inspiratiedag 20 mei 2021

Volg onze webinars

Om kennis over de Omgevingswet te delen met een brede groep geïnteresseerden organiseren het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen een breed scala van (online) activiteiten, waaronder webinars.

U vindt alle webinars snel terug in onze Evenementenagenda. Of bekijk het overzicht van webinars per week.

Heeft u een webinar gemist? Op de website van Aan de slag vindt u per thema de opnames terug van webcolleges & webinars van de afgelopen tijd.

Kijk voor een actueel overzicht van onze webinars op onze website

Spreekuur Omgevingswet

Elke dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet het Spreekuur Omgevingswet. U kunt dan al uw vragen over de implementatie van de Omgevingswet stellen aan experts van het programma.

In een aantal spreekuren organiseren we een of meer themagedeeltes. Hierin besteedt een expert aandacht aan een specifiek onderwerp. In de Evenementenagenda staat per week het onderwerp of thema aangegeven.

Bekijk het overzicht van geplande spreekuren Omgevingswet in onze Evenementenagenda. Of bekijk het weekoverzicht.

Spreekuren Omgevingswet 2021

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar 10 tot en met 12 februari

De installatie van de nieuwe versie (PI-16) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productie) staat gepland op 10 februari 2021. Hierdoor zijn het DSO en het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van woensdag 10 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Lees het volledige bericht over de oefenomgeving DSO.