Tekst 29 regionale omgevingsdiensten op de kaart van Nederland
Foto ©Google Maps

Sfeerimpressie

Een korte sfeerimpressie van de reeks ‘De Omgevingsdialoog’. Hierin wordt de onderlinge samenwerking belicht tussen omgevingsdiensten, gemeenten, provincie en andere samenwerkingspartners binnen de regio. Dit wordt gedaan via informele ‘rondetafelgesprekken’. Omgevingsdiensten en hun partners bespreken de kansen en uitdagingen die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt. De producten en diensten van omgevingsdiensten komen aan bod, gekoppeld aan concrete voorbeelden.

COMPILATIE VAN DE REEKS: DE OMGEVINGSDIALOOG

De uitdaging voor de omgevingsdiensten...
is natuurlijk om hun bestuurders te verleiden...
met wat nou de baten zijn.
En wat de opbrengsten zijn.

Er zijn gemeenten die zeggen:
Nou, dat vind ik interessant om daar...
gebruik van te maken.
We doen in onze regio heel veel op het terrein...
van duurzaamheidsadviezen geven.
In de brede zin van het woord.

En je zag dat naarmate de datum...
van inwerkingtreding dichterbij kwam...
zag je het heel erg versmallen naar…
O jee, o jee, ojee.
Maar wat moet ik dan tenminste klaar hebben?

Je moet verbinding zoeken met de...
verschillende partijen waar je normaal...
gesproken wat minder een relatie mee hebt.

Het leuke is om te zien dat een heel andere...
regio eigenlijk op dezelfde manier...
naar vraagstukken kijkt.

Nou, in het begin was het alleen maar...
kennisuitwisseling, en nu zie je dat we...
dat we ook werkgroepen vormen.

Dat we ook echt aan het kijken zijn van:
Wat kunnen we nou samen gaan doen?

Ik heb er meer uitgehaald...
dan ik ooit dacht van tevoren.

Straks onder de Omgevingswet wordt er...
verwacht dat we heel nauw met elkaar samenwerken.
En dat we snel antwoorden hebben.

Denk aan een vergunningstermijn van 8 weken.
En dan start nadenken dus samen.

Je gaat niet eerst zelf nadenken...
en dan in overleg.
Nee, je start samen met het nadenken.
En dat moet onze nieuwe gewoonte worden.

De Omgevingsdialoog in beide regio’s…
IJsselland en Flevoland/Gooi- en Vechtstreek…
is van de grond gekomen.

Wat me eigenlijk wel verrast heeft is dat…
we in onze manier van denken…
van hoe benader je nou een initiatief…
eigenlijk al verder zijn richting de filosofie…
van die Omgevingswet dan ik had verwacht.

We gaan het ook in beide regio’s…
op de andere manier doen.

Ik vond het een inspirerend gesprek…
over de Omgevingsdialoog.
Mooi om zo als ambtenaren en bestuurders…
met elkaar in gesprek te zijn…
over de nieuwe kansen die de Omgevingswet ons biedt.
Ik heb er heel veel van geleerd.

En ik heb ook wel ervaren dat…
de Omgevingswet van ons allemaal is.
En dat we toch, het gesprek horende…
wij als omgevingsdienst op de goede weg waren.

De samenwerking is wel heel intensief.
Iedereen doet er ook echt aan mee.

Ik weet wel dat die echt behoorlijk…
gegroeid en geïntensiveerd is.

Iedereen is ermee bezig.
En iedereen zoekt elkaar ook echt op.

Wat mij ook is opgevallen is dat…
vooral het initiatief uit de gemeenten is gekomen.

De afgelopen jaren.
En dat is op een of andere mooie manier…
van, denk ik, Utrechtse cultuur…
dat gemeenten elkaar makkelijk opzoeken.

Ik verwacht ook, en ik hoop ook heel erg…
dat dat gaat gebeuren…
dat de omgevingsdienst ons daarin…
niet alleen als "brave uitvoerder"ondersteunt…
maar ook daarin tegengas geeft.

Ik heb echt heel erg de instelling van…
laten we maar beginnen en kijken waar we uitkomen.
Het is inderdaad gewoon een zoektocht.

We gaan het ook gewoon doen!

Met de reeks ‘De Omgevingsdialoog’ staan we stil bij de uitdagingen en kansen die de Omgevingswet biedt in de regio. Hier zijn omgevingsdiensten, gemeenten, provincie en hun samenwerkingspartners hard aan het werk om invulling te geven aan het werken met de wet.