Welke ontwikkelingen over de #Omgevingswet spelen er de afgelopen tijd in de media? Graag geven wij u hier een kort overzicht van in vogelvlucht.

Andries Houtakkers
Andries Houtakkers

Bestuurders aan het woord over de Omgevingswet

Andries Houtakkers, wethouder in Sittard-Geleen, vindt dat de Omgevingswet tot nieuwe vormen van samenwerken dwingt. Zowel binnen de gemeente als tussen de samenleving en de overheid. Burgers worden bijvoorbeeld meer betrokken bij plannen van de gemeente. De Omgevingswet stimuleert daardoor ook de samenwerking tussen burgers onderling, beoogt Houtakkers in dit artikel over nieuwe omgangsvormen.

Ed Anker
Ed Anker

Zwolle ziet de Omgevingswet als een kans om de samenwerking met de stad te professionaliseren. Ook kan de gemeente via de wet de integrale aanpak binnen de eigen organisatie versterken. Duidelijke communicatie en het durven loslaten van oude patronen zijn daarbij volgens wethouder Ed Anker cruciaal. Met deze aanpak zet de Omgevingswet volgens hem aan tot waardevol samenwerken.

Oefenen in werkplaatsen met de Omgevingswet en het DSO

Afgelopen periode zijn verdeeld over Nederland overheden aan de slag gegaan met de zogeheten ‘werkplaatsen’ van Aan de slag met de Omgevingswet  én van de VNG. In een werkplaats signaleren overheden een bepaalde uitdaging in de implementatie van de Omgevingswet (of, specifieker, van het DSO). Die lossen ze vervolgens met hun samenwerkingspartners op in enkele sessies.

De gemeente Rotterdam heeft de eerste stappen van de werkplaats DSO-keten doorlopen. De focus lag op de toepasbare regels en de VTH-keten. De planketen volgt waarschijnlijk in april.

Ook de gemeente Texel deed mee aan een werkplaats. Zij was de eerste Nederlandse gemeente die de hele DSO-keten heeft gesloten. Naar aanleiding daarvan bracht een interbestuurlijke afvaardiging een werkbezoek aan Texel. Lees het artikel van de VNG over deze succesvolle werkplaats.

Ook over de gemeente Bronckhorst en de start van de werkplaatsen zijn in deze Kwartslag artikelen opgenomen.

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd

De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is op 26 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor geluid gereed. Dit spoor vult het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten om de gewenste geluidkwaliteit te bereiken.

Bij de Aanvullingsregeling geluid wordt gewerkt met een zogeheten renvooi. Daardoor is eenvoudig te zien wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de Omgevingsregeling. Wijzigingen zijn met groene of rode markeringen weergegeven. Ook de overige 3 Aanvullings­regelingen gaan deze innovatie gebruiken.

Voortgangsbrief Omgevingswet naar de Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet.

Nijenhuis: Omgevingswet biedt alle ruimte voor democratische agenda

Ruimtelijk adviseur Frans Soeterbroek geeft in een opiniestuk op Gebiedsontwikkeling.nu aan dat de Omgevingswet de positie van bewoners in gebiedsontwikkeling verzwakt. Zo zou de wet de ruimtelijke planvorming aan de markt overlaten.

Lees deze blog van Arjan Nijenhuis, relatiemanager bij Aan de slag met de Omgevingswet, waarin hij ingaat op de kritiek van Soeterbroek. De Omgevingswet biedt juist alle mogelijkheden voor een democratische agenda, is op basis daarvan zijn conclusie. Hij zet bijvoorbeeld uiteen  hoe integrale afweging samengaat met sectorale toetsing.

Ook legt hij uit hoe de rechtsbescherming voor burgers op veel punten juist wordt uitgebreid door de Omgevingswet. Bijvoorbeeld dankzij de sterk verbeterde participatieaanpak. Dit laatste als reactie op een kritisch opiniestuk van Rob Wertheim, advocaat en universitair docent Omgevingsrecht in Trouw  en een serie tweets van John Teunissen, emeritus hoogleraar Staats- en Bestuursrecht.

Rosemarie Bastianen

Nieuwe directeur Ruimte en Leefomgeving

Drs. R.D. (Rosemarie) Bastianen is sinds 1 april 2021 directeur Ruimte en Leefomgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds september 2020 was zij al kwartiermaker voor die directie en tevens waarnemend directeur Ruimtelijke Ordening.

Bert Uffen

Bert Uffen vertrekt

Bert Uffen verlaat in de loop van april de programmadirectie Aan de slag. Sinds 1 januari 2017 was hij als programmadirecteur Digitaal Stelsel Omgevingswet verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de landelijke voorziening van DSO (DSO-LV). We bedanken Bert voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen 4,5 jaar waarin hij met veel passie heeft meegewerkt aan de realisatie van een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet.

Werkmodel verordening leges Ow 2022

De VNG heeft een werkmodel verordening leges 2022 beschikbaar gesteld in verband met de Omgevingswet. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor de leges. Er ontstaat veel keuzevrijheid om iets te regelen over de leefomgeving: algemene regels (zorgplichten), meldingsplichten of vergunningplichten. Alleen bij de vergunningplichten is legesheffing mogelijk. De keuzevrijheid maakt het opstellen van een modelverordening leges er niet makkelijker op. Daarom lanceert de VNG dit werkmodel, waar gemeenten alvast mee aan de slag kunnen.

Vergunningchecker Brabantse waterschappen

Met de vergunningchecker van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel kunnen inwoners en bedrijven – vooruitlopend op het DSO – nagaan of ze een watervergunning nodig hebben voor een activiteit of een melding moeten doen. In de gebruiksvriendelijke applicatie kiest u een activiteit, bijvoorbeeld een sloot dempen, en geeft u aan waar u dit wilt doen. U krijgt vervolgens alleen vragen vanuit de keur waarop de aanvraag betrekking heeft, en hoeft dus niet meer de hele keur door.

Hoe zijn uw ‘Skills van Omgevingswet’?

Wilt u op een aangename manier uw kennis over de Omgevingswet bijspijkeren? Kijk dan eens naar het Omgevingswetaanbod van Owet. Terwijl u bijleert kunt u diverse badges in de wacht slepen. Er is ook een (gratis) challenge om uw collega’s mee uit te dagen.

Uw eigen RES-assistent

Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie (RES)? Er is nu een RES-gespreksassistent in de vorm van een webapp voor op uw telefoon, tablet of pc. Handig voor wie als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer RES-feiten wil checken. Of voor wie antwoorden zoekt op veelgestelde vragen over de RES. Via deze link kunt u de QR-code scannen met de camera van uw telefoon. Of bekijk de RES Gespreksassistent in de browser op uw computer.

RES en ruimtelijke kwaliteit

In de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke kwaliteit vindt u onder andere een artikel over RES en ruimtelijke kwaliteit. “Kwalitatief is nog slechts een beginnetje gemaakt. Ruimtelijke kwaliteit is gespreksonderwerp aan de tafels, maar in de uitwerking is een wereld te winnen”, stelt het artikel.

Podcast beluisteren over Route 2022?

Meer informatie over Route 2022 kunt u beluisteren in de podcast waarin Pascale Georgopoulou in gesprek gaat met Wimfred Grashoff, manager producten en diensten Planvorming Programma Omgevingswet.

VNG Podcast logo