Wat heeft zich de afgelopen tijd allemaal afgespeeld, wat heeft u misschien gemist? We blikken nog even terug op de meest recente ontwikkelingen. En houden u graag van de laatste tips & feiten over de Omgevingswet op de hoogte.

Kwartaalupdate Route 2022 verschenen

Vorig jaar september verscheen Route 2022 met de mijlpalen van alle partijen die nu betrokken zijn bij de voorbereiding op de Omgevingswet. Route 2022 is een belangrijk middel voor overheden en andere betrokkenen om zicht te houden op de voortgang van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022.

Van Route 2022 is eind januari 2021 een eerste kwartaalupdate op de website geplaatst. In deze update is een enkele mijlpaal opgeschoven in de tijd en zijn er mijlpalen toegevoegd. De grootste wijziging is het toevoegen van een nieuwe reeks mijlpalen voor de productieomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). U kunt alle wijzigingen bekijken in het log.

Terugkijken naar een webinar?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert (live) webinars over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Omgevingswet binnen uw organisatie. Op de Aan de slag-website vindt u de webinars die u gemist heeft of u later wilt terugkijken. Met de presentaties die tijdens het webinar zijn gebruikt overzichtelijk bij elkaar.

NOVI-conferentie groot succes 

Eind maart 2021 vond de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een jaarlijkse dag waarop iedereen die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland bij elkaar komt. Doel is om de voortgang van de uitvoering met elkaar te bespreken en zo te kunnen monitoren en te versnellen.

Op deze NOVI-conferentie met het thema 'Van visie naar uitvoering' stonden informeren en inspireren centraal. De ruim 2.500 bezoekers hadden de keuze uit meer dan 50 sessies, variërend van talkshows, webinars, interactieve sessies en meet-and-greets. U kunt deze sessies terugkijken op de website van de conferentie

Kamerbrieven wet- en regelgeving

Wilt u weten welke Kamerbrieven er vanaf mei 2019 zijn verstuurd over de voortgang van de Omgevingswet en de aanvullingssporen? Neem dan eens kijkje in het chronologisch overzicht op aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Bij elke Kamerbrief vindt u de meegestuurde bijlagen. En links naar meer informatie over het onderwerp op de Aan de slag-website.

Het overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Delegatie bezoekt geslaagde Texelse werkplaats

Op donderdag 1 april bezocht een delegatie van de interbestuurlijke kerngroep en ondersteuning de VNG-werkplaats op Texel. Tijdens een informeel gesprek kwamen de veelbelovende resultaten van de werkplaats aan de orde; het is Texel namelijk als eerste gemeente in Nederland gelukt om via de werkplaats de hele keten van het DSO te sluiten. Leo van der Vlist, coach van de werkplaats DSO-keten, over de Texelse casus: “Het primaire doel, het sluiten van de keten, hebben we gehaald. Maar zeker zo belangrijk is dat Texel een veel beter inzicht krijgt in de stappen die nodig zijn om goed voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet. Ook wordt duidelijk hoe burgers en ondernemers straks de nieuwe regels gaan zien, en welke invloed je daar als gemeente op hebt om te zorgen dat dit zo duidelijk en eenvoudig mogelijk is.” Tijdens het werkbezoek kwamen ook deze bredere ontwikkelingen op het vlak van de implementatie van de Omgevingswet aan de orde.

Op onze website leest u:

  • wat werkplaatsen zijn
  • wat het verschil is tussen werkplaatsen van Aan de slag en VNG, en
  • hoe u eraan kunt deelnemen.

Leren van Texel? Lees het artikel van de VNG over deze succesvolle werkplaats.

Leren van experimenteren: Deventer

Van rond de 100 verschillende bestemmingsplannen naar 1 enkel bestemmingsplan voor het hele grondgebied. Het is de gemeente Deventer gelukt. Nu ligt er een veelomvattend plan voor de stad en de omringende dorpen. Daarin zijn thema's als milieu, ruimte en natuur mooi met elkaar verbonden. U leest er meer over in de factsheet Leren van experimenteren: gemeente Deventer.

Deventer

Spreekuren terugkijken?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert iedere dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur spreekuren over het DSO, toepasbare regels en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor het invoeren van de Omgevingswet in uw organisatie. Een aantal spreekuren kunt op onze website terugkijken.

Spreekuren

Congresbundel Dag van de Omgevingswet 2020 gepubliceerd

Eind februari 2021 verscheen de congresbundel naar aanleiding van de 9e editie van de Dag van de Omgevingswet 2020. ‘Dag’ moet ruim worden gezien: door corona vond het congres verspreid over 2 weken plaats en geheel online. Van de Dag van de Omgevingswet 2020 is een congresbundel verschenen, getiteld D-Day nadert voor megawet in wording. Naast een uitgebreide terugblik bevat de bundel een schat aan informatie voor ieder die snel op de hoogte wil zijn van de actualiteiten rond de Omgevingswet.

Een gedrukt exemplaar kost € 12,50 (incl. verzendkosten) en is per mail te bestellen: bureau@vvm.info  o.v.v. ‘Omgevingswet’. De pdf is gratis te downloaden.

Podcastserie De Raad en de Omgevingswet

De VNG heeft een serie podcasts ontwikkeld die raadsleden handvatten biedt bij het invoeren van de Omgevingswet.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn bijvoorbeeld het adviesrecht, Dilemmalogica, de minimumeisen, de relatie tussen de Omgevingswet en de Regionale Energiestrategie (RES), vergunningverlening en participatie.

VNG Podcast logo