Op 11 maart 2021 is de allereerste ‘werkplaats implementatie’ van het programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart. De regio Utrecht beet het spits af. Doel van de Utrechtse werkplaatssessies is om een draaiboek voor de ketenprocessen op te stellen. Dat gebeurt door van plan naar publicatie te werken, en van idee tot afhandeling.

Werkplaatsen Utrecht

Samen concrete problemen oplossen en ervan leren

Een werkplaats is een middel om te oefenen met implementatievraagstukken. Ketenpartners kunnen bij de implementatie van de Omgevingswet aanlopen tegen een concreet knelpunt of vraagstuk. In zo’n geval kan een werkplaats het proces weer vlot trekken. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet geeft in een werkplaats de bevoegd gezagen inhoudelijke en technische ondersteuning en expertise bij de implementatie van de wet.

Resultaten van de werkplaatsen zijn openbaar

De kick-off van de werkplaatsen vond plaats op 11 maart. In de komende periode volgen er meer. In iedere werkplaats gaan verschillende ketenpartners in 3 tot 4 sessies samen aan de slag om een concreet vraagstuk te analyseren en op te lossen. Iedere werkplaats sluit af met een specifiek opgeleverd product. Wélk product, is afhankelijk van de vraag en de behoefte van de deelnemers. De resultaten van alle werkplaatsen zijn openbaar. We delen ze met u op de pagina over de werkplaatsen op onze website.

En al snel volgden er meer...

Op 15 maart 2021 is het Omgevingsplatform Drenthe gestart met ‘droogzwemmen in het DSO’. De 3 ketenpartners – gemeente Meppel, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe), Waterschap Hunze en Aa's (gemeente Meppel, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe), Waterschap Hunze en Aa's – doorlopen het hele proces van ontvangst, behandelen, doorsturen en informatie-uitwisseling van een fictieve aanvraag. Ze delen dit proces ook met een breed publiek. Doel is om vroegtijdig afspraken vast te leggen en vragen op te lossen, nog voordat ketentesten in de regio plaatsvinden.

Ook op 15 maart begon de werkplaats voor de gemeenten Bronckhorst, Aalten, Meerinzicht (de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde), de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en enkele softwareleveranciers. Doel is om een activiteit uit het Omgevingsplan toe te voegen en te publiceren in het DSO. Ook gaan de partners een beslisboom maken en publiceren, om die daarna in het DSO te plaatsen en een aanvraag in te dienen.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over werkplaatsen in het algemeen? Of over de werkplaatsen die inmiddels van start zijn gegaan in het bijzonder? Of wilt u zich aanmelden voor een werkplaats? Bezoek dan onze website­pagina over de werkplaatsen.