Onlangs werden kort na elkaar zowel de Aanvullingsregeling grondeigendom als de Aanvullingsregeling bodem en de Aanvullingsregeling natuur gepubliceerd in de Staatscourant. Eerder was die over geluid al gepubliceerd. Met de aanvullingsregelingen worden op een heel innovatieve manier de wijzigingen en aanvullingen op bestaande wetgeving geregeld. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van overheidsinformatie. Een kijkje achter de schermen bij hun werkzaamheden. 

Wat KOOP doet

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is de digitale uitgever van de overheid. En de drijvende kracht achter digitale ontsluiting van wet- en regelgeving en officiële overheidsinformatie. Het is de taak van KOOP om wet- en regelgeving van de Nederlandse overheden rechtsgeldig bekend te maken en beschikbaar te stellen. KOOP ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van het wet- en regelgevingsproces en het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie.

Wetgeving publiceren is niet eenvoudig

De totstandkoming van Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces. Informatiestromen en informatiesystemen maken het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk. Die systemen zijn heel specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. Vandaar dat werken aan deze systemen vraagt om brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving én van elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) heeft die brede kennis.

Vindbare en leesbare documenten

Belangrijk in het werk van KOOP is te zorgen dat centrale en decentrale wet- en regelgeving op een zo beschikbaar en integer mogelijke manier bekend wordt en beschikbaar is. Dat betekent dat ze wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder ‘dubbelingen’ toegankelijk maken. Verder zorgt KOOP voor optimale vindbaarheid en leesbaarheid van documenten. Dat doen ze met een duidelijke structuur (standaardisering), maar ook door metadata toe te voegen en door linked data-principes toe te passen.

KOOP maakt wet- en regelgeving zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder ‘dubbelingen’ toegankelijk.

LVBB en STOP

Overheden gaan straks hun officiële documenten publiceren via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Via de LVBB komen de omgevingsdocumenten die overheden publiceren ook terecht in het Omgevingsloket. Zo hoeven overheden maar één keer een officiële publicatie en bijbehorende Omgevingswetinformatie aan te leveren, aan een centrale voorziening. De uitwisseling van Omgevingswetinformatie gebeurt volgens een nieuw ontwikkelde standaard: de Standaard voor officiële publicaties, oftewel STOP.

Stapsgewijs naar de juiste tekstvorm

Bernd Kegel, technisch projectleider bij KOOP, zorgt met zijn team dat Aanvullingsregelingen klaargemaakt worden voor publicatie. Een omvangrijke klus. Bernd: “Aangezien het Rijk hiervoor nog geen software tot zijn beschikking heeft, komt bij het bekendmaken nu nog aardig wat handwerk kijken. Wij ontvangen de Word-documenten met vooraf afgesproken aanlevereisen. Van daaruit zetten we de teksten in grofweg 2 stappen om naar teksten in de standaard (STOP). In dit geval heeft uitgeverij Sdu eerst de Word-bestanden omgezet in een tussenformaat (OP.xml-formaat). Bij KOOP kunnen we dit formaat vervolgens omzetten in het STOP-formaat dat de LVBB begrijpt. Vanuit de LVBB wordt de juiste info doorgestuurd naar de KOOP-portalen, zodat de regeling netjes te vinden is op officielebekendmakingen.nl.”

Geografische Informatie Object (GIO)

"Vooral voor de eindgebruikers van de teksten is renvooi handig."

GIO’s en renvooi

“Naast de teksten had de Aanvullingsregeling bodem ook 2 Geografische Informatie Objecten (GIO's) in zich. GIO's laten de geometrische begrenzingen zien waarbinnen bepaalde juridische regels gelden. Zo'n GIO is in een kaartviewer te bekijken, à la Google Maps.”

Ook helemaal nieuw is dat de teksten worden weergegeven ‘in renvooi’. Dat betekent dat de wijzigingen zichtbaar zijn aangebracht met rode en groene markeringen, en doorgehaald en onderstreept, zoals in Word. Bernd: “Vooral voor de eindgebruikers van de teksten, dus burgers, bedrijven, maar ook handhavers, wetgevers en rechters, is dat handig. Zij kunnen de teksten zo veel makkelijker lezen en zaken beter in de context plaatsen.”

tekst in renvooi

Beproefde aanpak

De werkwijze bevalt, al zijn er per Aanvullingsregeling verschillen qua grootte en complexiteit. Bernd: “De ene regeling bevat vooral tekst en is dus makkelijk om te zetten. Een andere regeling bevat ingewikkelde wiskundige formules, tabellen en veel afbeeldingen (bijvoorbeeld de Aanvullingsregeling geluid). Dan is het transformeren meer werk. Verder is het goed te melden dat we vanaf de Aanvullingsregeling bodem eigenlijk geen handmatige aanpassingen meer hoefden uit te voeren bij het aanleveren aan de LVBB. Vanaf het moment dat we onze STOP-regeling inclusief GIO's hadden aangeboden aan de LVBB, is alles op de juiste wijze automatisch verlopen.”

"Mijn team is continu bezig om de tijd die met ons werkproces gemoeid is, te verkorten."

Proces continu verbeteren

Veelbelovend dus. Of ziet Bernd richting de toekomst nog verbetermogelijkheden? “KOOP helpt op dit moment met een nieuw team bij het selecteren van software voor het Rijk. Daarnaast is mijn team continu bezig om de tijd die met ons werkproces gemoeid is, te verkorten. Voorheen zette Sdu bijvoorbeeld de Word-teksten volledig om in XML. Daarvoor hebben we nu een tool ontwikkeld. Zo besparen we tijd en hoeven we in de toekomst ook minder controles uit te voeren. De Sdu heeft nog steeds een rol bij het omzetten van Word naar XML, maar wel een veel beperktere. Vanaf de huidige regeling (de Aanvullingsregeling natuur) hebben we daar gebruik van gemaakt.”

Meer informatie

Aanvullingsregelingen af: een mijlpaal!

Afgelopen maanden zijn de Aanvullingsregelingen grondeigendom, geluid, bodem en natuur gepubliceerd. Nu zijn alle aanvullingsregelingen gereed. Dat betekent dat ook alle aanvullingssporen van de Omgevingswet zijn afgerond, en daarmee alle wet- en regelgeving van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. Met recht een mooie mijlpaal! De vier aanvullingsregelingen treden tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking.