Portretfoto Eva Tannehill
Eva Tannehill, coördinator Oefenen bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet

Over Eva:

Eva Tannehill (34) heeft een historie met de Omgevingswet. De jurist straf- en omgevingsrecht is inmiddels twee jaar werkzaam bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Sinds begin dit jaar als coördinator Oefenen bij het onderdeel Implementatieondersteuning. En daarvoor was ze projectleider Implementatie Omgevingswet bij Rijkswaterstaat. Al eerder was ze verantwoordelijk voor het vormgeven van de implementatie van de Omgevingswet bij het Waterschap Zuiderzeeland.

Van Groningen tot Zeeland, van gemeente tot waterschap en van beleidsmaker tot toezichthouder: in heel Nederland wordt al druk geoefend en ingeregeld voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Het oefenaanbod dat door het programma Aan de slag wordt aangeboden, is daarbij overduidelijk niet in beton gegoten. Is er behoefte aan een sessie om het Omgevingsloket te leren kennen? Moet er praktische ondersteuning komen om bij een juridische regel een vragenboom te maken? Eva Tannehill, Coördinator Oefenen bij het programma, laat er geen misverstand over bestaan:

“We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen er straks klaar voor is. En oefenen helpt daarbij”.

Voordat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treedt, moeten er vaardigheden worden ontwikkeld om met de wet te kunnen werken.
Tannehill is binnen het programma verantwoordelijk voor de oefenaanpak.

“Het klinkt simpel, maar oefenen helpt echt. Het gaat om het beproeven van de materie, herhalen, testen en ook regelen. In oefenen zit dus eigenlijk veel meer dan bijvoorbeeld alleen een casus doorlopen”.

 

“We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen er straks klaar voor is. En oefenen helpt daarbij”.

Wat is oefenen?

Er bestaan verschillende beelden bij oefenen. Voor de een betekent het een casus doorlopen en die een aantal keer beproeven. Voor een ander gaat het bij oefenen om het opdoen van ervaring met het Omgevingsloket of het kunnen ontvangen van een vergunningaanvraag in het eigen zaaksysteem. Iemand anders wil een juridische regel in een Omgevingsplan en een bijbehorende vragenboom maken en die in het Omgevingsloket zichtbaar krijgen op de kaart. En weer een ander verstaat onder oefenen het werken aan samenwerkingsafspraken.  


Met de semantische discussie daarover houdt Tannehill zich niet bezig. “Tja, de lijst met oefenvoorbeelden is oneindig. Voor mij betekent het dat je bezig bent met het voorbereiden op en het regelen van een aantal zaken. En dat je daarbij checkt of het allemaal werkt. Wel een fijn idee als het straks zo ver is, toch?” zegt ze lachend.

Het oefenaanbod

Een belangrijk onderdeel van de bredere oefenaanpak zijn de werkplaatsen Implementatie die begin dit jaar van start zijn gegaan. In werkplaatsen kunnen de deelnemers oefenen met hun eigen praktijksituatie, waarbij het programma begeleiding en expertise aanbiedt. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met inhoudelijke en technische begeleiding een concreet probleem in de implementatie te signaleren, op te lossen én ervan te leren. Veel verschillende ketenpartners doen mee, zoals gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, provincies, rijkspartijen, GGD’s, Veiligheidsregio’s, softwareleveranciers en marktpartijen, zoals stedenbouwkundige bureaus.


“Het is mooi om te zien dat al die ketenpartners zich committeren. Dat ze er tijd en energie in steken om tot een mooie samenwerking en een volgende stap te komen. Daarmee kunnen ze aan de slag, en wellicht kunnen ze ook anderen op weg helpen. Want uiteindelijk gaat het ook om het samen leren en om het leren van elkaar. Dat werkt het beste door het gewoon te doen”.
 
 

Klikdemo in het Omgevingsloket

Naast de werkplaatsen kan ook ervaring worden opgedaan met het Omgevingsloket. Er worden zogenoemde 'klikdemo’s' aangeboden voor maximaal 30 personen per sessie. Iedereen die met het loket te maken krijgt of vanuit een andere professionele achtergrond geïnteresseerd is, kan zich aanmelden. .

Tannehill legt uit: “Met de klikdemo’s kun je het nieuwe Omgevingsloket ervaren door tijdens de sessie ‘het stuur’ over te nemen en zelf te klikken in het loket. Wat zit er precies in het nieuwe Omgevingsloket, wat kun je ermee en hoe werkt het? We merken tijdens deze sessies dat het enorm helpt als je het loket zelf kunt zien en ervaren. Na afloop horen we regelmatig: ‘we wisten eerst niet precies wat ermee kan’. Mensen kunnen na de demo ook nog blijven oefenen, we hebben dit namelijk stapsgewijs opgebouwd.”


De klikdemo is dus een eerste stap om ervaring op te doen met het loket. Aanmelden is nog steeds mogelijk. Ook voor de komende periode staan sessies gepland.

Dat kan individueel of samen met collega’s.

Doelgroepgericht oefenen

Na de klikdemo, eigenlijk een basisoefening, volgen vanaf september doelgroepgerichte sessies. Die gaan dieper in op het loket, de Omgevingswet en het DSO.

Tannehill daarover: “Het is belangrijk om die vervolgstap gerichter in te steken, in plaats van met losse flodders te schieten. Zo gaan we vergunningverleners, toezichthouders en handhavers, planmakers en klantcontactmedewerkers verder meenemen in de onderdelen die specifiek voor hun functie relevant zijn. Hoe ziet jouw werk er straks uit met de Omgevingswet en wat moet je nu regelen zodat je fit en vrolijk aan de start staat?”

Oefencasussen

En dan is er nóg een component in het oefenaanbod. Naast de werkplaatsen, de klikdemo’s en de doelgroepgerichte bijeenkomsten biedt het programma ook nog oefencasussen aan. Er zijn er 14 beschikbaar op de website. De casussen gaan in op de verschillende aspecten van de Omgevingswet, zoals de nieuwe regels, het DSO en samenwerken. Die zijn vooral interessant voor vergunningverleners. Andere casussen gaan over specifieke thema’s rond het DSO, bijvoorbeeld hoe je de bruidsschat kunt vinden in het Omgevingsloket, of hoe toepasbare regels kunnen worden aangeleverd aan het Omgevingsloket.

Maatwerk in ondersteuning

Ervaring leert dat het toepassen van maatwerk effectiever is en vooral beter aansluit bij de eigen praktijk. Tannehill licht toe: “Vanuit het programma bieden we in algemene zin brede ondersteuning. Daanaast wordt ook maatwerk geleverd, want niet iedere situatie is dezelfde, en soms is er meer nodig dan algemene informatie. In zo’n geval geven we implementatieondersteuning op verzoek, bijvoorbeeld als een waterschap, gemeente of provincie een specifieke vraag of behoefte heeft. Daarbij past een specifiek ondersteuningsaanbod, zoals een werkplaats.”


Wilt u meer over weten over ondersteuning bij een specifieke behoefte? Neem dan contact op met de Regionale Implementatiecoach (RIO) in uw regio.

Uitdagingen

“Ik zie de uitdaging die voor ons ligt natuurlijk ook. Een belangrijke tip is: ga het gewoon doén! Johan Cruijff zei het mooi: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. En dat is een belangrijke, want je snapt pas hoe het moet en waarom het is zoals het is, als je het een keer gedaan hebt. Je moet er zelf even mee knutselen en het gewoon proberen. Dat klinkt misschien een beetje flauw, maar zo is het echt”. Tannehill vervolgt: “Wat me opvalt, en dat moet echt gezegd worden, is hoe hard er overal gewerkt wordt aan de voorbereidingen op de Omgevingswet. Er gebeurt ontzettend veel en er zijn veel ballen hoog te houden. Ik zie ook dat mensen elkaar meer opzoeken en helpen, bijvoorbeeld door het uitwisselen van kennis en ervaringen. Dat is mooi om te zien. Het is tenslotte een gezamenlijke opgave.”

Aanmelden werkplaatsen en klikdemo

Bent u benieuwd of een werkplaats u verder kan helpen? Heeft u bijvoorbeeld een vraagstuk op het gebied van planvorming of in de vergunning- en handhavingsketen? Iedereen die samen met ketenpartners in zijn of haar regio wil oefenen en een concreet vraagstuk heeft over de implementatie van de Omgevingswet, kan zich aanmelden voor een werkplaats.

Aanmelden voor de klikdemo in het Omgevingsloket is ook mogelijk. Zelf een vergunningcheck of –aanvraag doen? Kijk op de website voor meer informatie of aanmelden.

titelblad video Leana Vlok - Oefenen met het Omgevingsloket

Oefenen met het Omgevingsloket

Bekijk ook de video van Leana Vlok, Regionale Implementatiecoach, waarin ze uitlegt hoe u kunt oefenen met het Omgevingsloket.

Oefenen met (eenvoudige) praktijksituaties in het Omgevingsloket. Het is een van de manieren om goed voorbereid te zijn als de Omgevingswet in werking treedt. Gaat het nog niet direct perfect? Dat is geen probleem. Hoe meer u oefent, hoe beter het gaat.