Wat heeft zich de afgelopen tijd allemaal afgespeeld, wat heeft u misschien gemist? We blikken nog even terug op de meest recente ontwikkelingen. En houden u graag op de hoogte van de laatste tips & feiten over de Omgevingswet.

Webinar terugkijken?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert (live) webinars over onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Omgevingswet in uw organisatie. Op de Aan de slag-website vindt u de webinars terug die u gemist heeft of die u later wilt bekijken. Met de presentaties die tijdens het webinar zijn gebruikt er overzichtelijk bij.

Kamerbrieven wet- en regelgeving

Wilt u weten welke Kamerbrieven er vanaf mei 2019 zijn verstuurd over de voortgang van de Omgevingswet en de aanvullingssporen? Neem dan eens kijkje in het chronologisch overzicht op aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Bij elke Kamerbrief vindt u de meegestuurde bijlagen. En links naar meer informatie over het onderwerp op de Aan de slag-website.

Het overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Aandacht voor boeken over de Omgevingswet

Onlangs verscheen een aantal mooie boeken over de Omgevingswet in de praktijk. We wensen u veel inspiratie en leesplezier!

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

Harald Oldenziel en Wilco de Vos beschrijven in Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet de hoofdlijnen van het stelsel van de Omgevingswet. Naast het systeem, het toepassingsgebied en de doelen van de wet, staan de zes kerninstrumenten centraal: de omgevingsvisie, het programma, de decentrale regelgeving, de algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Daarnaast komen aanverwante onderwerpen aan bod, zoals voorbereidingsprocedures, rechtsbescherming en handhaving. Ook zijn diverse overzichtelijke tabellen en schema’s opgenomen. Het boek is bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. De auteurs hebben de afgelopen jaren intensief meegewerkt aan de stelselherziening van het omgevingsrecht. De aangevulde en geheel herziene tweede druk van dit boek is in mei 2021 verschenen.

Vertrouwen in de Omgevingswet

De heren S. Hillegers en T.E.P.A. Lam leveren met deze interdisciplinaire bundel verrassende gezichtspunten en interessante conclusies op met betrekking tot de vraag of het werken met de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

De Omgevingswet komt eraan...

En daarmee is participatie van de omgeving binnen projecten straks wettelijk verankerd.

Is dat iets waar alleen opdrachtgevers mee van doen hebben? Monica Melis, vakgroepmanager Omgevingsmanagement bij Dura Vermeer, is overtuigd van niet. ‘In toenemende mate zijn bouwers nu al in de planfase van projecten betrokken en krijgen zij een steeds grotere rol in het betrekken van de omgeving bij het maken van die plannen. Met de Omgevingswet zal die rol alleen maar in belang toenemen.’

Lees verder op het Omgevingswetplein.

De kunst van het loslaten

Hoe programmamanagers de Omgevingswet in ‘de lijn’ beleggen. De transitie van ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet is bij gemeenten tot nu toe onderbedeeld in een programma. Bij of na de inwerkingtreding van de wet (1 juli 2022) wordt het programma overgebracht naar de lijn. Hoe werkt deze transitie? Wie neemt het eigenaarschap over? En wanneer laat je het management los als programmamanager? Programmamanagers Omgevingswet delen ervaringen over hun zoektocht naar hoe en waar de Omgevingswet in de lijn zal landen na de inwerkingtreding. Twee gemeenten laten zien hoe zij te werk gaan. Vervolgens reflecteert RIO Leo Everts op de werkwijzen met aanvullende voorbeelden.

Lees meer in het verslag  G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 27 mei 2021, ‘Van programmamanagement naar de lijn’.

Spreekuren terugkijken?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert iedere dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur spreekuren over het DSO, toepasbare regels en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor het invoeren van de Omgevingswet in uw organisatie. Een aantal spreekuren kunt op onze website terugkijken.