Van 31 mei tot en met 11 juni 2021 vonden de Flevolandse Omgevingswet-weken plaats. Er waren 27 online activiteiten voor en door medewerkers van de 12 Flevolandse overheden. Een echte kennisestafette, omdat de Omgevingswet nu eenmaal het werk van heel veel mensen raakt. Tijdens de aftrap sprak de zelfbenoemde 'Jinek' Gerd de Kruif (voorzitter van het Platform Omgevingswet Flevoland) met de volgende gasten aan zijn tafel:

Cora Smelik - gedeputeerde provincie Flevoland, Cathelijn Peters - programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet en Joep Rozendal - directeur Brandweerzorg Flevoland, Brandweer Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.

Hieronder ziet u eerst een korte sfeerimpressie van de aftrap. Daaronder hebben we een aantal uitspraken voor u op een rij gezet die de bestuurders deden in het tafelgesprek. Tot slot kunt u in de podcast het hele gesprek beluisteren met de bestuurders aan tafel (33 minuten).

Bekijk de sfeerimpressie van de Flevolandse Omgevingswet-weken:

Kennis brengen tijdens de Flevolandse Omgevingswet-weken.

In het Platform Omgevingswet Flevoland

werken de betrokken overheden in Flevoland
samen aan de implementatie van de Omgevingswet.

We hebben elkaar hard nodig.

We horen ook samen te werken
als je kijkt naar de Omgevingswet, één overheid.

Maar we moeten ook samen snappen hoe we dat doen

en dat proberen we met elkaar concreet in de praktijk,
waar te maken.

Het is natuurlijk cruciaal om niet alleen met elkaar
te praten over samenwerken,

maar dat ook concreet in de praktijk te doen.

En die Flevolandse weken van de Omgevingswet,

die zijn voor mij wel een heel mooi voorbeeld
hoe je dat in de praktijk met elkaar doet.

Wat ook mooi was was de aftrap.

We hadden een rondetafeldiscussie,
een Jinektafel.

Ik mocht dan de Jinek zijn.

Waar bestuurders aan tafel waren,

maar ook trekkers van de implementatie,
van de verschillende overheden.

Dat was een mooie scherpe discussie.

Het uitstel van de omgevingswet naar 1 juli 2022,
de inwerkingtreding daarvan,

betekent voor Flevoland aan de ene kant

Dat we echt een uitdaging hebben om de energie
die we nu goed op gang hebben om die goed vast te houden.

Alleen we zijn daarbij wel afhankelijk natuurlijk ook van wat er uit de landelijke overheid wordt geleverd

voor Digitaal Stelsel van de Omgevingswet.

Dat moet wel kwalitatief goed staan.

Ik merk dat de focus op de datum heel belangrijk is. En eigenlijk is die me te groot.

In die zin; we gaan nog jaren met de Omgevingswet door.

We hebben ook nog een hele tijd voor heel veel overheden om er in te groeien tot 2029.

Om bepaalde dingen anders te gaan doen. Dus het zou mij fijn zijn als het een 'komma' is en niet een 'punt'.

Dus het lijkt net of we een 'big bang' krijgen en dan opeens is heel de wereld anders.

En het is écht een heel belangrijk moment want de wet gaat in.

En daarmee moeten we het ook dat op een bepaalde manier gaan doen.

Maar ik denk dat we ons zelf ook een beetje lucht moeten gunnen.

De nieuwe datum van de Omgevingswet betekent voor Flevoland
dat we eigenlijk gewoon meer tijd hebben om te oefenen.

De meeste systemen, procedures die zijn wel in place,

maar het samenspel, het andere gedrag,

daar moeten we gewoon nog bekwamer in worden met elkaar.

Het is nou juist de bedoeling om met de omgevingswet

samen als een overheid en samen ook met initiatiefnemers en inwoners

naar het totaal van de leefomgeving te kijken.

Waar we in Flevoland echt trots op kunnen zijn,

is de manier waarop we de samenwerking al hebben ingeregeld
voordat überhaupt de Omgevingswet in werking is getreden.

De Omgevingswet-weken zijn daar een goed voorbeeld van.

Dat doen we echt samen met alle organisaties
die te maken hebben met de Omgevingswet.

Maar we zijn er eigenlijk al een aantal jaren mee bezig,

met het platform, met de bestuurders die bij elkaar komen.

De grootste uitdaging in de samenwerking is eigenlijk ons eigen gedrag.

We zullen ook onze eigen beelden en onze eigen opvattingen wat los moeten laten

en ons moeten verdiepen in het perspectief van een ander.

In het perspectief van de overheidsorganisatie,

maar ook het perspectief van de burgers en de bedrijven

zal nadrukkelijker naar voren komen.

Daarom is dit een geweldig initiatief. Elkaar in vredestijd leren kennen,

om als het spannend wordt, makkelijk te kunnen schakelen.

Dat vraagt gewoon tijd, elkaar snappen, elkaars belang willen snappen, nieuwsgierig zijn naar elkaar.

En in de workshop zelf is het ook leuk om te zien

dat collega's uit verschillende organisaties

zo samen een workshop beleven en ook zo met elkaar kennis en ervaring uitwisselen.

In beide workshops heb ik de deelnemers
bewust een andere rol gegeven

dan die waar zij in hun dagelijks werk mee bezig zijn.

Een van de meest waardevolle reacties was,

dat als je een rol speelt van een ander,

dat het meer inzicht geeft in hoe die ander zo'n omgevingstafel
of beleidstafel ervaart.

Aan de collega's van Flevoland wil ik meegeven
dat ze heel goed bezig zijn

en dat ze vooral zo door moeten gaan

Het enthousiasme wat er is, elkaar al makkelijker vinden, het elkaar vinden rondom tafels.

Ga daar ook vooral mee door. Blijf elkaar opzoeken.

Wat vertelden de bestuurders aan tafel bij Gerd de Kruif? We maakten een selectie van quotes voor u.

Gerd de Kruif, voorzitter van het Platform Omgevingswet Flevoland:

In het Platform Omgevingswet Flevoland werken de betrokken overheden in Flevoland samen aan de implementatie van de Omgevingswet. We hebben elkaar hard nodig. We horen ook samen te werken als je kijkt naar de Omgevingswet: 1 overheid. Maar we moeten ook samen snappen hoe we dat doen en dat proberen we met elkaar, concreet in de praktijk, waar te maken. Het is natuurlijk cruciaal om niet alleen met elkaar te praten over samenwerken, maar om dat ook concreet in de praktijk te doen.

En die Flevolandse Omgevingswet-weken zijn voor mij een heel mooi voorbeeld van hoe je dat in de praktijk met elkaar doet. Wat ook mooi was, was de aftrap. We hadden een rondetafeldiscussie, een 'Jinektafel'. Ik mocht dan de Jinek zijn. Waar bestuurders aan tafel waren, maar ook trekkers van de implementatie, van de verschillende overheden. Dat was een mooie scherpe discussie. 

Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland:

Het uitstel van de Omgevingswet naar 1 juli 2022, de inwerkingtreding daarvan, betekent voor Flevoland aan de ene kant dat we echt een uitdaging hebben om de energie die we nu goed op gang hebben,  goed vast te houden.

We zijn daarbij ook afhankelijk van wat er uit de landelijke overheid geleverd voor het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet. Dat moet wel kwalitatief goed staan. 

Het is nou juist de bedoeling om met de Omgevingswet samen als 1 overheid en samen ook met initiatiefnemers en inwoners, naar het totaal van de leefomgeving te kijken.

Waar we in Flevoland echt trots op kunnen zijn, is de manier waarop we de samenwerking al hebben ingeregeld voordat überhaupt de Omgevingswet in werking is getreden. De Omgevingswet-weken zijn daar een goed voorbeeld van. Dat doen we echt samen met alle organisaties die te maken hebben met de Omgevingswet. Maar we zijn er eigenlijk al een aantal jaren mee bezig. Met het platform, met de bestuurders die bij elkaar komen.

Cathelijn Peters, programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet:

Ik merk dat de focus op de datum belangrijk is en eigenlijk is me die te groot. Het lijkt net of we een big bang krijgen en dan is opeens heel de wereld anders. Het is een belangrijk moment. Maar we moeten elkaar ook lucht geven en werkende weg het steeds beter doen.

De Flevolandse Omgevingswet-weken zijn vanuit het belang van samenwerking een geweldig initiatief. Elkaar in vredestijd leren kennen, om als het spannend wordt, makkelijk te kunnen schakelen. Dat vraagt ook tijd, elkaar snappen, elkaars belang willen snappen, nieuwsgierig naar elkaar zijn.

Joep Rozendal, directeur Brandweerzorg Flevoland, Brandweer Flevoland & Gooi- en Vechtstreek:

De nieuwe datum van de Omgevingswet betekent voor Flevoland dat we eigenlijk meer tijd hebben om te oefenen. De meeste systemen, procedures, zijn wel in place, maar het samenspel, het andere gedrag, daar moeten we ook gewoon nog bekwamer in worden met elkaar. 

De grootste uitdaging in de samenwerking is eigenlijk ons eigen gedrag.

We zullen ook onze eigen beelden en onze eigen opvattingen wat los moeten laten, en ons moeten verdiepen in het perspectief van de ander. In het perspectief van andere overheidsorganisaties, maar ook het perspectief van de burger en de bedrijven zal nadrukkelijker naar voren komen.

De collega’s in Flevoland wil ik meegeven dat ze heel goed bezig zijn en dat ze vooral zo door moeten gaan. Het enthousiasme dat er is, elkaar al makkelijker vinden, het elkaar vinden rondom tafels...  ja, ga daar ook vooral mee door. Blijf elkaar opzoeken.

Programmadirecteur Cathelijn Peters

Podcast beluisteren over de start van de Flevolandse Omgevingswet-weken?

Klik in het geluidsfragment hierboven op 'play' en luister naar de podcast over het gesprek met de bestuurders aan tafel.

De Flevolandse Omgevingswet-weken zijn inmiddels alweer voorbij. Bent u nieuwsgierig naar de onderwerpen en presentaties? Neem een kijkje op de website: https://www.omgevingswetflevoland.nl.