Wij houden u in de 'Vooruitblik' op de hoogte van het laatste nieuws, de actualiteiten en veranderingen over de Omgevingswet.

Roadmap Route 2022 en de nieuwe datum inwerkingtreding

De beoogde datum waarop de Omgevingswet in werking zal treden, is verplaatst naar 1 juli 2022. Zo hebben de betrokken partijen meer tijd om de implementatie van de wet zorgvuldig en verantwoord af te ronden.

Om recht te doen aan deze nieuwe inwerkingtredingsdatum, publiceren we eind juli een nieuwe versie van Route 2022 op de Aan de slag-website. Een versie die laat zien dat de interbestuurlijke partijen er gezamenlijk voor zorgen dat er door bevoegd gezagen een half jaar netto geoefend kan worden, op basis van een robuust stelsel. De Programmaraad heeft als doelstelling geformuleerd om de aangepaste Roadmap op 19 juli vast te stellen.

Noteer alvast in uw agenda!

De volgende Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet vindt plaats op 9 september 2021. Houd onze website in de gaten voor meer informatie of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Noteer alvast in uw agenda: Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 9 september 2021
VVM

Dag van de Omgevingswet 2021

De jaarlijkse Dag van de Omgevingswet van de VVM, het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, vindt dit jaar plaats op 14 oktober. Deze dag is speciaal gericht op professionals die actief zijn in het domein fysieke leefomgeving. Zodra er meer informatie is, leest u dat op de VVM-webpagina over de Dag van de Omgevingswet 2021.

Volg onze webinars

Om kennis over de Omgevingswet te delen met een brede groep geïnteresseerden, organiseren het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen een breed scala van (online) activiteiten, waaronder webinars.

U vindt alle webinars snel terug in onze Evenementenagenda. Of bekijk het overzicht van webinars per week.

Heeft u een webinar gemist? Op de website van Aan de slag vindt u per thema de opnames terug van webcolleges & webinars van de afgelopen tijd.

Kijk voor een actueel overzicht van onze webinars op onze website

Spreekuur Omgevingswet

Elke dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet het Spreekuur Omgevingswet. U kunt dan al uw vragen over de implementatie van de Omgevingswet stellen aan experts van het programma.

In een aantal spreekuren organiseren we een of meer themagedeeltes. Hierin besteedt een expert aandacht aan een specifiek onderwerp. In de Evenementenagenda staat per week het onderwerp of thema aangegeven.

Bekijk het overzicht van geplande spreekuren Omgevingswet in onze Evenementenagenda. Of bekijk het weekoverzicht.

Spreekuur Omgevingswet: elke dinsdag vanaf 13.00 uur
Aandeslag-trofee 2021

Aandeslag-Trofee 2021

Ieder jaar reikt het programma Aan de slag met de Omgevingswet de Aandeslag-Trofee uit aan een project dat al zoveel mogelijk werkt in de geest van de Omgevingswet. In 2020 won het project Oosterwold de felbegeerde trofee. Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar het beste project voor de Aandeslag-trofee 2021. Houd onze website in de gaten. Daar laten we het u weten zodra het weer mogelijk is om u hiervoor aan te melden.

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Dat doen ze vaak op een inspirerende manier. Deze projecten verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Daarom organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet jaarlijks een verkiezing voor de Aandeslag-Trofee.