Foto Beetsterzwaag

"De omgeving is het goud van onze provincie. Door samen te werken aan de Omgevingswet zorgen we dat dat goud blijft bestaan."

Anoesjka Duinstra is communicatieadviseur in het team Omgevingswet bij provincie Friesland. En werkt daarnaast als communicatieadviseur ruimtelijke kwaliteit. Samen met collega-communicatieadviseurs in de provincie heeft Anoesjka een samenwerkingsnetwerk opgezet. Daarin wisselen zij ideeën en ervaringen uit over communicatie rondom de Omgevingswet. We spreken Anoesjka over haar werk en het belang van goede samenwerking.

Anousjka Duinstra, communicatieadviseur provincie Friesland
Anoesjka Duinstra, communicatieadviseur provincie Friesland

Inspiratie opdoen

Anoesjka vertelt: “Iedereen loopt tegen uitdagingen aan rondom de Omgevingswet. Daarom is het belangrijk dat je elkaar goed kunt bereiken. Om inspiratie van elkaar op te doen. Daarvoor hebben wij het samenwerkingsnetwerk opgezet. Eens per maand komen we online bij elkaar met de communicatiemedewerkers van de Friese gemeenten, het waterschap en de omgevingsdienst FUMO. We werken aan een communicatieframe voor de externe communicatie rondom de Omgevingswet. En leren van elkaar op gebied van interne communicatie."

"Ik merk dat er al veel vragen en ideeën via de mail en de app over en weer gaan in ons samenwerkingsnetwerk. Iedereen deelt zijn praktijkervaringen met elkaar. Dat gebeurt op communicatieterrein, maar het zou voor alle niveaus nuttig zijn. Dat je dingen met elkaar deelt. Want dat is de winst.”

“Als we het er nou met elkaar over hebben, dan hoeven we niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.”

Samenwerken tot buiten de provinciegrenzen

Anoesjka werkt niet alleen samen met collega’s in Friesland, maar ook met collega’s buiten de provinciegrenzen: “We trekken steeds meer op in noordelijk verband, met de provincies Groningen en Drenthe. En laatst sprak ik ook met een collega van de provincie Noord-Brabant. Ik vond het zo inspirerend om te horen waar ze daar mee bezig zijn. In Noord-Brabant onderscheiden ze al doelgroepen in hun communicatie. Toen ik dat hoorde dacht ik: die kant moeten wij ook op! Zulke gesprekken en samenwerkingen, dat vind ik wel heel fijne dingen."

"Ik zou wel eens met alle communicatiecollega’s van de provincies in overleg willen. Persoonlijk contact hebben met degenen die met de Omgevingswet bezig zijn, dezelfde rol hebben als ik, maar dan bij een andere provincie - dat lijkt me heel mooi. Als we het er nou met elkaar over hebben, dan hoeven we niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.”

“We werken aan een cultuurverandering. En daar hebben we iedereen bij nodig.”

Ieder speelt een eigen rol

In de externe samenwerking is de provincie Friesland goed op weg. Maar bij de veranderingen rondom de Omgevingswet komt ook interne samenwerking kijken: “We werken aan een cultuurverandering. En daar hebben we iedereen bij nodig. Soms vraag je je wel af: wat is precies mijn rol daarin? Hoe kan ik bijdragen? Dat lijkt soms ingewikkeld. Daar moet je het met elkaar over hebben. Want we moeten het samen doen."

"Je moet collega’s uit alle hoeken bij elkaar zien te krijgen. Denk aan ICT’ers, beleidsmakers en collega’s uit de archiveringshoek. Zij spelen allemaal een belangrijke rol in het verhaal. En dat kunnen ze niet vanuit hun eigen bubbel blijven doen. Op sommige onderwerpen moeten we echt samenwerken, zoals op het gebied van annoteren. Daar zijn die verschillende werelden heel mooi bij elkaar gekomen. Dat was bijzonder om te zien. Maar bij sommige programma’s kan het ook uitdagend zijn. Het is daarom belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. En samen weerstanden te overbruggen.”

“Zij spelen allemaal een belangrijke rol in het verhaal. En dat kunnen ze niet vanuit hun eigen bubbel blijven doen.”

Waar ben je nou echt trots op?

“Ik ben grutsk op de handreiking participatie in Fryslân die er ligt. Dat is een handreiking die niet alleen is bedoeld voor collega’s binnen de overheid, maar ook voor inwoners met goede initiatieven. Het opstellen van die handreiking is een samenwerking geweest tussen mensen van bestuurlijke vernieuwing en communicatie. Dat we dat met de provincie en de Friese gemeenten hebben gedaan, dat vind ik wel heel tof!"

"En dat de Friese Aanpak er is: het communicatie- en bestuurlijk samenwerkingsnetwerk van Friese gemeenten en overheden. Daar ben ik natuurlijk ook echt grutsk op.”

“Grutsk ben ik ook op de collega’s van de omgevingsvisie. Op hoe de visie tot stand is gekomen en hoe we leren om de principes van de Omgevingswet in praktijk te brengen met het Omgevingsspel. En dan hebben ze ook nog een mooie film over de omgevingsvisie gemaakt: De Omgevingsvisie van Fryslân - YouTube.”

“Verder ben ik grutsk op mijn collega’s van de Omgevingsverordening. Op hoe ver zij al zijn met het annoteren en het opstellen van toepasbare regels. Ik heb daar zelf weinig mee te maken. Maar achter de schermen is het voor ons wel heel belangrijk dat dat gebeurt.”

“Dat je dingen met elkaar deelt, dat is de winst.”

Het hogere doel

Anoesjka werkt niet alleen in haar werk als communicatieadviseur aan de Omgevingswet. Ook in haar werk bij de afdeling ruimtelijke kwaliteit werkt ze aan de omgeving van Friesland. En dat betekent heel veel voor haar. “Ik vind het heel eervol werk. De omgeving is het goud van onze provincie. Het is de reden dat je er woont en het fijn vindt om er te zijn. Door samen te werken aan de Omgevingswet zorgen we dat dat goud blijft bestaan. Dat is voor mij echt het hogere doel.”

Gluren bij de buren over communicatie

Dit interview is het tweede deel in een serie van gesprekken met communicatieadviseurs die zich met de Omgevingswet bezighouden. Het volgende interview vindt u in de oktober-editie van Kwartslag.

Persoonlijke verhalen zijn een grote inspiratiebron. Hoe doen anderen het? Waar lopen ze tegenaan? Waarom gaat het goed? En waarom gaat het soms ook minder goed? Wat leer je daarvan? Lees meer praktijkverhalen en kijk ook eens bij de blogs en interviews op onze website Aan de slag met de Omgevingswet.