Wat heeft zich de afgelopen tijd allemaal afgespeeld, wat heeft u misschien gemist? We blikken nog even terug op de meest recente ontwikkelingen. En houden u graag van de laatste tips & feiten over de Omgevingswet op de hoogte.

Nieuwe versies van bruidsschatten en rijksregels beschikbaar op de oefenomgeving

Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Ook zijn er nieuwe versies van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling geladen.

Alle nieuwe bruidsschatten zijn binnen een week geladen op de oefenomgeving van het DSO. Dit was mogelijk omdat de maximale capaciteit van de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) verhoogd was van 30 naar 60 omgevingsdocumenten per dag. En er zijn meer toepasbare regels geladen in minder tijd.

Meer weten wat er allemaal is gedaan? Lees dan het nieuwsbericht van 13 oktober 2021 op de Aan de slag-website.

Terugkijken naar een webinar?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert (live) webinars over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Omgevingswet binnen uw organisatie. Op de Aan de slag-website vindt u de webinars die u gemist heeft of u later wilt terugkijken. Met de presentaties die tijdens het webinar zijn gebruikt overzichtelijk bij elkaar.

Eerste Engelse vertaling vastgestelde Omgevingswet gepubliceerd

De eerste vertaling van de gehele vastgestelde Omgevingswet is onlangs gepubliceerd op de website van het Informatiepunt Leefomgeving: iplo.nl. Het gaat om de Engelse vertaling van de wet. De vertaling komt vooral van pas voor buitenlandse instellingen en ondernemingen die vanuit professioneel oogpunt te maken krijgen met de Omgevingswet of er inspiratie uit willen halen. Naast de vertaling van de wet is ook andere Engelstalige informatie over de Omgevingswet verzameld op een nieuw deel van de website.

Meer informatie

Chw: ook een manier van oefenen met de Omgevingswet

De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft overheden de unieke mogelijkheid om nu al te experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Veel van wat straks mogelijk is met de Omgevingswet, kan namelijk nu al met de Chw. Inmiddels zijn er rond de 400 experimenten in verschillende stadia van uitvoering. In onze Chw-database vindt u meer informatie over een selectie van deze experimenten. Elsendorp in Gemert-Bakel bijvoorbeeld, waar ze in een proeftuin al volop experimenteren met nieuwe invullingen voor vrijgekomen agrarische bebouwing. Of het buitengebied van Brielle en Westvoorne, waarvoor 1 gezamenlijk bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is opgesteld. Daar ligt inmiddels een Omgevingsplan Buitengebied Brielle - Veegplan 1 als ontwerp ter inzage.

Chw project

Maandelijkse update september 2021

We informeren u via een maandelijkse update over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De update biedt handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie. Ook vindt u in de update een overzicht wat u de komende periode verder kunt verwachten.

In de update van september informeren we u onder andere over:

  • De installatie van de nieuwe versie (19.6) van het DSO en wat u daarover moet weten.
  • Vernieuwde bruidsschat
  • Omgevingswet in de pers
  • Nieuw oefenaanbod
  • Geobestanden optimaliseren

Meer informatie

Maandelijkse Update DSO

Test de gebruiksvriendelijkheid van uw vragenbomen

Wie straks bij u bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt, moet dat efficiënt, effectief en prettig kunnen doen. Maar hoe weet u of uw vragenbomen in het Omgevingsloket gebruiksvriendelijk genoeg zijn? Om u in staat te stellen zelf samen met uw burgers en bedrijven een gebruiksvriendelijkheidstest te organiseren en uit te voeren richtten we het driedelige trainingsprogramma Gebruiksvriendelijkheid testen in het Omgevingsloket op.

Eind september namen we een webinar op over testen op gebruiksvriendelijkheid in het DSO. Dat behandelt hoe u controleert of uw vragenbomen in het Omgevingsloket gebruiksvriendelijk genoeg zijn. En hoe u uw toepasbare regels kunt testen.

Op de Testdag Gebruiksvriendelijkheidstesten in het DSO in oktober kwam naar voren waar u op moet letten, zodat iedereen toegang heeft tot alle nuttige informatie.

Frank Reiber, adviseur Omgevingswet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, deelde tijdens het webinar zijn visie op het belang van gebruiksvriendelijkheidstesten:

"We hebben allemaal behoefte aan duidelijkheid. Ook bij open vragen in vragenbomen is soms toelichting nodig. Door hier nu al over na te denken verlopen vergunningaanvragen in het Omgevingsloket straks nog soepeler.''

Ook leren waar u op moet letten om te zorgen dat uw diensten in het Omgevingsloket voor iedereen prettig zijn? Op 9 november organiseren we van 10.00-11.30 uur het webinar Zelf scripts maken voor gebruiksvriendelijkheidstesten. Hierin leggen we uit hoe u zelf een script maakt voor het testen van de gebruiksvriendelijkheid van toepasbare regels in het Omgevingsloket. Waar let u op? Wat neemt u wel en niet op in een test?

Terugkijken: demo nieuwe functionaliteiten van het DSO op 12 oktober 2021

Bent u benieuwd welke nieuwe 'features' er gebouwd zijn bij het DSO? Hoe u kunt oefenen en welke support hiervoor geregeld is? Wilt u op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Of wilt u de inzichten horen van specialisten op het gebied van het digitaal stelsel en de implementatie van de Omgevingswet? Dat komt mooi uit want dit werd allemaal op 12 oktober 2021 tijdens de demonstratie van nieuwe functionaliteiten van het DSO besproken.

Maaike Pijnaker en Arie Duindam lieten de nieuwste functionaliteiten werkend zien. Ook zijn de resultaten, die de DSO-ontwikkelteams hebben gerealiseerd in het afgelopen kwartaal, gepresenteerd. Er werd nader ingegaan op de nieuwe documenttypen en het samenwerken in het DSO.  En de nieuwe mogelijkheden van de Viewer Regels op de Kaart zijn getoond. Peter Kok heeft samen met Adrie van Bohemen laten zien hoe u kunt oefenen en welke ondersteuning beschikbaar is.

Roland Willemsen heeft zich specifiek gericht op het bedrijfsleven en apart aandacht besteed aan de oefenmogelijkheden voor deze groep. Het Plan van Aanpak, het startpakket oefenen door en met bedrijven en het Werkplaatshandboek werden gelanceerd. En hij gaf uitleg over de gepresenteerde functionaliteiten en de serviceketen voor het bedrijfsleven dat wil oefenen.Tijdens de sessies waren Anneke Dierkx, Adrie van Bohemen en Danuta Galuszka de Jong aanwezig om vragen te beantwoorden.

Terugkijken: demo nieuwe functionaliteiten van het DSO op 12 oktober 2021

DSO

Rapport: Lessen voor de Omgevingswet

5 deelnotities met lessen en reflecties om de transformatie van de Omgevingswet zo optimaal mogelijk vorm te geven.

De Omgevingswet is een transitie waarbij moet worden voldaan aan een nieuw wettelijk regime. Deze transitie beoogt een transformatie: de stappen naar een betere en hogere kwaliteit openbare ruimte. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, wordt geholpen door allerlei instrumenten. Daarover gaan de deelnotities 1, 2 en 3. Daarnaast vraagt een dergelijke transitie in het algemeen extra aandacht: het fysieke domein is een complex stelsel. Dat komt aan bod in de deelnotities 4 en 5. Als 1 document of als aparte documenten op de website te downloaden.

Lessen voor de Omgevingswet (pdf, 1.2 MB)

Vinger aan de pols bij inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen voerden op 29 september 2021 een Bestuurlijk Overleg (BO) over de implementatie van de Omgevingswet. De bestuurlijke partners werken samen aan een zorgvuldige inwerkingtreding op 1 juli 2022. Ze houden hierbij continu de vinger aan de pols en zoeken telkens naar gezamenlijke oplossingen voor uitdagingen die voorbijkomen.

De bestuurlijke partners blijven koersen op inwerkingtreding per 1 juli 2022. Hierbij ondersteunen zij overheden bij het aansluiten op het DSO en het inregelen, beproeven en oefenen.

Kamerbrief Omgevingswet september 2021

Minister Ollongren heeft op 30 september een brief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de stand van zaken van de aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), een rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) en extra beschikbare financiële middelen voor de invoering van de wet. 

Minister Ollongren verstuurt uiterlijk begin november een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers. Deze brief gaat onder meer in op de uitkomsten van een nieuwe monitorreportage over de implementatie van de wet, de laatste stand van zaken rondom het DSO en de meest recente DSO-aansluitcijfers. Met deze informatie kunnen de Tweede en Eerste Kamer een afweging maken over de inwerkingtreding van de wet.