Welke gemeente werkt al zo goed mogelijk in de geest van de Omgevingswet? En wint daarmee de Aandeslag-Trofee 2021? Op 9 december tijdens de Inspiratiedag van het programma Aan de slag met de Omgevingswet werd de winnaar bekend gemaakt. En de winnaar is: de gemeente Hengelo met de pilot Omgevingsplan Hengelo.

Ter inspiratie de uitreiking van de Aandeslag-Trofee 2021.

Uitreiking van de Aandeslag-Trofee 2021

JOYCE DE JONG: Wij gaan zometeen met drie partijen praten, die al volop aan het oefenen zijn. Genomineerden voor de Aandeslag-Trofee. Vertel, hoe is dat bij jullie gegaan en waarom zijn jullie ermee gestart?

ANNEMIEKE VAN ES: Leren door te doen, kwam net al aan de orde. Dat is bij ons het motto bij de implementatie van de Omgevingswet. Gewoon aan de slag gaan. Niet te veel proberen zekerheden te zoeken in allerlei onderzoeken. Maar vooral gewoon concreet met elkaar aan de slag.

SASKIA VAN MILTENBURG: Het mooie was dat de ondernemer het heel fijn vond om in één keer met al die verschillende partners en bevoegde gezagen aan tafel te zitten. Het levert op dat je ook ziet dat e van elkaar dingen begrijpen. Dus dat de milieucollega en de bouwcollega elkaar begrijpen. Dat de natuurcollega en de watercollega elkaar begrijpen. Dat ze eigenlijk elkaar ook helpen met het zoeken naar een oplossing.

DOMINIC VAN LEEUWEN: We maken het makkelijk. De drempel om mee te doen is laag. Je hoeft nog niet heel veel kennis over de Omgevingswet te hebben om mee te denken over: hoe moet dat proces eruitzien? Je krijgt dat gewoon allemaal uitgereikt in die sessie zelf. En op de ketendag was een terugkoppeling aan alle deelnemers. En ook gelijk een sessie met een stukje verdieping, dus het proces. Een stukje uitleg: wat is nou goed gegaan? Wat kunnen we beter doen? En een doorkijk naar de toekomst. We hopen daar zeker nog de rest van het jaar mee door te gaan. Dus ook nadat de wet in werking is getreden, dan zijn er vast nog wel kantjes, waar we nog aan kunnen schaven met z'n allen.

JASPER KLARENBEEK: Leren door te doen is het credo van de gemeente Hengelo. Na een grondige voorbereiding was 21 juni de kick-off. En kon het enthousiaste, gemotiveerde team van 18 personen aan de slag. Een innovatieve pilot, omdat Hengelo heeft gekozen om in tien dagen non-stop aan het omgevingsplan te werken.

SASKIA VAN MILTENBURG: Waarom de pilot Viskwekerij? Omdat het inderdaad heel erg belangrijk is om te gaan oefenen met de ketenpartner. We hebben echt het hele VTH-traject doorgelopen. Van een omgevingstafel, een gesprek met de initiatiefnemers, tot het schrijven van de vergunning.

MARLEEN DUINKERKEN: Wij stellen bij elk onderdeel van die casus de magische vraag: wat betekent dit dan? Wat betekent dit dan voor onze vergunningverleners, onze toezichthouders en onze handhavers in de praktijk? Want alleen dan komt die wet echt tot leven.

CATHELIJN PETERS: Ik vind het een waanzinnige eer om de prijs te mogen uitreiken. Ik zou eigenlijk wel drie prijzen uit willen reiken. Want ik heb met jullie alle drie gesproken en gehoord dat dit is wat er moet gebeuren in dit land. En jullie laten dat zien en doen het ook gewoon. Dus ik ben gewoon megatrots op jullie alle drie. Maar er kan er maar één de winnaar zijn, zeggen ze altijd. Ontzettend spannend, maar ik ga hem openmaken.

De winnaar van de Aandeslag-Trofee is Hengelo! Kijk eens. Ik mag geen hand geven, maar ik mag jou wel de trofee geven. Gefeliciteerd! Kom erbij, kom erbij. Want jij doet dat niet alleen. Dus ik ga de bloemen aan jouw collega geven. Kijk eens, de bloemen zijn voor jou, alsjeblieft. Ga zo door, zou ik zeggen. Want jullie laten zien hoe het moet. En jullie gaan laten zien hoe het richting de inwerkingtreding moet. Dus heel erg gefeliciteerd. Voor jullie een eervolle vermelding. Ik vind het fantastisch wat jullie gedaan hebben. Ga allemaal zo door. En geniet ervan, geef hem een mooi plekje in Hengelo.

JASPER KLARENBEEK: Dank je wel.

De genomineerden

Naast de gemeente Hengelo waren voor de trofee ook de Omgevingsdienst Regio Arnhem genomineerd met de pilot viskwekerij en de werkgroep casuïstiek van de regio Rijnmond. Voorafgaand aan de Inspiratiedag kon er al gestemd worden op de 3 genomineerden. Tijdens de Inspiratiedag lichtten zij hun project nog eens toe. Om zo de ruim 850 kijkers te overtuigen een laatste stem op hun project uit te brengen, voordat de stembussen sloten en de stemmen werden geteld.

Aandeslag-Trofee 2021
Annemiek van Es, programmamanager Omgevingswet gemeente Hengelo

De pilot Omgevingsplan van de gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo oefende met het maken van een Omgevingsplan dat in 10 achtereenvolgende werkdagen werd uitgevoerd. Er werd op deze manier zeer intensief samengewerkt. Met als motto: leren door te doen. Annemieke van Es, programmamanager Omgevingswet gemeente Hengelo: ‘We hebben tijdens de pilot vooral geoefend met allerlei disciplines. Ook gekeken hoe we de regels daarvoor kunnen schrijven. Met als resultaat: het plan van aanpak voor het Omgevingsplan.’ Dat plan staat nu in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waar iedereen het kan bekijken.

Aandeslag-Trofee 2021
Saskia van Miltenburg, programmamanager implementatie Omgevingswet regio Arnhem

De pilot viskwekerij van de regio Arnhem

In de pilot viskwekerij heeft de regio Arnhem in een zogeheten Omgevingstafeloverleg gekeken wat er mogelijk en nodig is voor het verlenen van een vergunning. Dat deden ze samen met een ondernemer en de relevante bevoegde gezagen. Saskia van Miltenburg, programmamanager implementatie Omgevingswet regio Arnhem: ‘We wilden zo de Omgevingswet praktisch maken in de regio. Vooral met elkaar zoeken naar oplossingen.’ De regio Arnhem gebruikte daarbij een echte praktijkvraag van een ondernemer. Bij het Omgevingstafeloverleg konden ook verschillende specialisten en partners aansluiten.

Aandeslag-Trofee 2021
Dominique van Leeuwen, beleidsadviseur bij BAR-gemeenten
Aandeslag-Trofee 2021
Marleen Duinkerken, projectleider Omgevingswet gemeente Lansingerland

De werkgroep casuïstiek van de regio Rijnmond

De regio Rijnmond oefende in de werkgroep casuïstiek met de behandeling van een meervoudige vergunningaanvraag. Dominique van Leeuwen, beleidsadviseur bij de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten): ‘Op 1 juli moeten we er echt klaar voor zijn. Dan moeten we een meervoudige vergunningaanvraag kunnen doorlopen. Om ons voor te bereiden zijn we er in laagdrempelige oefensessies met verschillende partijen gewoon mee aan de slag gegaan.’ De regio Rijnmond kijkt ook al verder dan 1 juli. Dominique: ‘We gaan gewoon door met oefenen, ook na de inwerkingtreding.’

Omgaan met beperkte capaciteit

Wat hebben de genomineerden geleerd tijdens hun project? Welke uitdagingen kwamen ze tegen? En wat hebben de projecten hun concreet opgeleverd? Op die vragen gaven de genomineerden antwoord in gesprek met Cathelijn Peters, directeur Aan de slag met de Omgevingswet en Joyce de Jong, implementatie­manager Aan de slag. Met één uitdaging hadden alle 3 de genomineerden te maken gehad: hoe zorg je dat er genoeg capaciteit vrij is om te oefenen met de nieuwe werkwijze? Daar vonden zij ieder een eigen oplossing voor.

Aandeslag-Trofee 2021
Genomineerden Aandeslag-Trofee in gesprek met Cathelijn Peters en Joyce de Jong

De gemeente Hengelo veegde voor de pilot Omgevingsplan 10 dagen lang de agenda’s van alle betrokkenen leeg. De regio Arnhem oefende in de pilot viskwekerij met een ‘echte’ vergunningaanvraag, zodat ketenpartners wel mee moesten doen. En de regio Rijnmond besloot de drempel voor deelname aan hun project zo laag mogelijk te leggen, door weinig achtergrondkennis van deelnemers te vragen en de sessies kort te houden. Op die manier wisten de genomineerden om te gaan met het capaciteitsgebrek. Zo zorgden ze dat collega’s genoeg tijd hadden, of vrijmaakten voor deelname aan hun project.

Werk samen, stel elkaar vragen en ga het gewoon doen

De genomineerden hebben veel geleerd tijdens hun projecten. Dat kunnen zij ook aan anderen meegeven die meer in de geest van de Omgevingswet willen gaan werken. Zo ervaarden zij het belang van samenwerken. Want door samen te werken leer je vanuit verschillende invalshoeken naar een kwestie te kijken. Dat zal straks helpen bij het integrale werken onder de Omgevingswet.

Zoals Saskia opmerkte, je ziet dat je door samen te werken komt tot nieuwe oplossingen. De genomineerden zagen ook dat het belangrijk is elkaar vragen te stellen: er valt veel van elkaar te leren. Ze benadrukten vooral dat iedereen gewoon aan de slag moet gaan. Dan komt de wet pas echt tot leven.

Kortom: ga samenwerken, stel elkaar vragen en ga het vooral gewoon doen. Want zoals Annemieke het heeft ervaren: ‘Dan komt het besef dat die Omgevingswet eigenlijk echt een leuke opgave is.’

‘Dan komt het besef dat die Omgevingswet eigenlijk echt een leuke opgave is.’

Aandeslag-Trofee 2021
Jasper Klarenbeek, projectleider GemeenteDSO

De uitreiking

Uiteindelijk was aan Cathelijn de eer om de prijs uit te reiken. Wat haar betreft verdienden alledrie de projecten wel een prijs. Cathelijn: ‘Dit is wat er moet gebeuren in het land’. Maar er kon natuurlijk maar 1 winnaar zijn: gemeente Hengelo! Vol trots nam de gemeente de trofee en een bos bloemen van Cathelijn in ontvangst. Jasper Klarenbeek, projectleider GemeenteDSO: ‘Wij zijn enorm trots op de teams die deze prestatie hebben neergezet! En we zijn dankbaar voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.’

Aandeslag-Trofee 2021
Aandeslag-Trofee 2021

Meer informatie

ADS-Trofee 2021
Aandeslag-Trofee 2021