Wat heeft zich de afgelopen tijd allemaal afgespeeld, wat heeft u misschien gemist? We blikken nog even terug op de meest recente ontwikkelingen. En houden u graag van de laatste tips & feiten over de Omgevingswet op de hoogte.

Werkboek aansluiten, inregelen, beproeven voor waterschappen en provincies

Na het werkboek Het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Aansluiten, inregelen en beproeven voor gemeenten, zijn er nu ook werkboeken voor waterschappen en provincies.

Deze praktische werkboeken helpen bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO. Via handige checklists zet elk werkboek per bevoegd gezag op een rij welke stappen nodig zijn om aan te sluiten op het DSO en om dit in te regelen en te beproeven.

De werkboeken, aangeboden door het programma Aan de slag met de Omgevingswet, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zijn te downloaden via de Aan de slag-website.

Terugkijken naar een webinar?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert (live) webinars over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Omgevingswet binnen uw organisatie. Op de Aan de slag-website vindt u de webinars die u gemist heeft of u later wilt terugkijken. Met de presentaties die tijdens het webinar zijn gebruikt overzichtelijk bij elkaar.

Bevindingen DSO-keten werkplaats gemeente Altena

De gemeente Altena heeft in het najaar van 2021 de VNG-werkplaats DSO-keten afgerond. Bas Bakker, projectleider technische implementatie van gemeente Altena gaat in deze video in gesprek met Sophie Makhlouf, werkplaatscoach DSO-keten bij VNG. Samen hebben zij het over de ervaringen die zijn opgedaan en delen tips voor anderen die een werkplaats willen starten.

Jongerensessie Klimaat en de Omgevingswet ‘Titels van de toekomst’

Op 16 november 2021 organiseerde het ministerie van BZK samen met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES), de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet een workshop over actuele maatschappelijke opgaven. Cathelijn Peters spreekt hierover tijdens de Inspiratiedag van december 2021. Bekijk het korte fragment hierover tijdens de 6e online Inspiratiedag van 9 december 2021.

Onlangs zijn we met jongeren in gesprek geweest over klimaatadaptatie. Hoe kan de Omgevingswet volgens hen bijdragen aan oplossingen? 

Interessant was bijvoorbeeld dat zij verschillende belangen met elkaar willen verbinden. En bijvoorbeeld de samenleving actief bij dit vraagstuk willen betrekken.

Laten dat nou precies 2 elementen van de Omgevingswet zijn: het integraal werken aan opgaven en participatie organiseren, zodat inwoners hierover kunnen meedenken.

De overzichtsplaat en uitgeschreven tekst van wat er nog meer is besproken tijdens deze jongerensessie zijn te downloaden via de Aandeslag-website.

Klimaat mitigatie en adaptie
U kunt de overzichtsplaat en uitgeschreven tekst downloaden via de Aandeslag-website.

Maandelijkse update november 2021

We informeren u via een maandelijkse update over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De update biedt handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie. Ook vindt u in de update een overzicht wat u de komende periode verder kunt verwachten.

In de update van november 2021 informeren we u onder andere over:

  • de nieuwe versie van het DSO (release 20.4) op de oefenomgeving
  • oplossingen voor het uploaden van geo-bestanden in het DSO
  • de ontwikkeling van een prototype van een extra viewer
  • gepland onderhoud op de oefenomgeving.

Zie ook

Maandelijkse Update DSO

Kamerbrief voortgang Omgevingswet december 2021

Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Steeds meer overheden zijn aangesloten op het DSO, ze oefenen met het stelsel en regelen hun eigen processen in. De bestuurlijke partners hebben de minister tijdens het Bestuurlijk Overleg van 8 december 2021 opgeroepen het ontwerp van het Koninklijk Besluit, met de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022, op korte termijn aan het parlement aan te bieden.

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet 14 december 2021