Foto Remco Zwinkels

Ted Zwietering

Dit is wat de Omgevingswet mogelijk maakt

De eerste aflevering van de serie Focus op de leefomgeving gaat over de Coöperatie KetelhuisWG in Amsterdam. In deze serie laten we mensen aan het woord over urgente en maatschappelijke opgaven en mooie projecten in de praktijk. Deze keer is het onderwerp onder andere energietransitie en burgerparticipatie.

Bekijk het gesprek met Ted Zwietering over het toepassen van Aquathermie in de kanalen van Amsterdam. Dit is een burgerinitiatief om een duurzaam, energieneutraal energiesysteem te bouwen.

Bekijk de video

Focus op de leefomgeving - Coöperatie KetelhuisWG Amsterdam
Spreker: Ted Zwietering, voorzitter Coöperatie KetelhuisWG Amsterdam

TED ZWIETERING: Wij dachten: als het ergens kan, kan het hier en als het hier kan, kan het overal. Wij maken ons eigen energiesysteem.

BEELD: Intro Focus op de leefomgeving

TED ZWIETERING: Wij zijn een groep van tien mensen. En we noemen ons de Kopgroep van een energiecoöperatie, die we drie jaar geleden hebben opgericht. Met deze energiecoöperatie hebben wij ons voorgenomen om het heft in eigen hand te nemen, om een nieuw betaalbaar, duurzaam en lokaal energiesysteem te bouwen. We hebben ontdekt dat aquathermie een ontzettend slim middel is in deze stad, waar heel veel water is. En we halen dus de bovenste 8 centimeter water uit de gracht, die in de zomer gedurende honderd dagen behoorlijk lauw wordt. Als je dat uit de gracht haalt en opslaat in de grond, kun je daarmee al die huizen verwarmen. Als je dan ook nog een halve windmolen koopt ergens, dat hebben we gedaan inmiddels, dan heb je dus ook nog groene elektriciteit, waarmee je dus die lauwe warmte kan oppiepen naar 70 graden. Als dat lukt en als dat ook financieel blijkt te kloppen, dan is dat voor Amsterdam een geweldig potentieel, een geweldige kans om 60 procent van alle huizen te verwarmen.
We zijn hier bij ons toekomstige Ketelhuisje. Het heeft 30 à 40 jaar leeggestaan. Het is best wel verkommerd. Maar wij vonden het een goed idee om het nu te gaan gebruiken als onze toekomstige werkplek. We bouwen dus een vrij complex energiesysteem hier. We grijpen in in de ondergrond met allemaal kabels en leidingen. We doen iets met oppervlaktewater. Aanpassingen aan gebouwen. We willen eigenlijk met bijvoorbeeld de vergunningverlener goede afspraken maken. En we willen eigenlijk ook nog klimaatadaptief zijn. Dat wil zeggen bijvoorbeeld met Waternet ook afspraken maken over een rioleringssysteem. En om al die overheden een beetje in één stroom te krijgen zou die Omgevingswet best wel goed kunnen helpen.

BEELD: Logo Aan de slag met de Omgevingswet
BEELDTEKST: 'Wij bouwen ons eigen energiesysteem. Duurzaam, betaalbaar, gasloos, lokaal, toekomstbestending.'
BEELDTEKST: Dit is wat de Omgevingswet mogelijk maakt.

Aquathermie Ted Zwietering

Wij bouwen ons eigen energiesysteem. Duurzaam, betaalbaar, gasloos, lokaal, toekomstbestendig.

Dit is precies wat de Omgevingswet mogelijk maakt.