Kenniskoffer Omgevingswet

Welkom bij de Kenniskoffer van de Omgevingswet! Met deze virtuele koffer vol webinars willen we u deze zomer de mogelijkheid geven om op een ontspannen manier inhoudelijk bij te tanken als het gaat om kennis over allerhande thema’s van de Omgevingswet.

Dan bent u goed voorbereid als de Omgevingswet in werking treedt! 

Ga er in uw vrije uurtjes rustig voor zitten en laat u bijpraten.

Open de Kenniskoffer

8 thema's

 • Wat en hoe van de Omgevingswet

  Uitleg over doel en waarom van de wet, anders samenwerken, participatie en het digitaal stelsel.

 • Wetgeving

  Uitleg over wetgevingsaspecten, zoals de aanvullingssporen en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

 • Kerninstrumenten

  Uitleg over de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet: omgevingsvisie, programma, decentrale regels, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit.

 • Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is het Omgevingsloket waarin iedereen snel ziet wat mogelijk is (en wat niet) met de Omgevingswet.

 • Bruidsschat

  De bruidsschat is een set regels die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de gemeenten en waterschappen. Uitleg over wat dit betekent.

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving

  Hulp bij het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Met voorbeelden en praktische tips.

 • Bedrijfsleven en Omgevingswet

  Wat heeft het bedrijfsleven nodig om zich goed voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet?

 • Participatie en communicatie

  Hoe is participatie geregeld in de Omgevingswet? Uitleg over waar we nu staan en hoe participatie werkt in de praktijk.

Deze webinars staan overigens ook op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Alle online webinars van de afgelopen jaren voor u samengevat in de kenniskoffer Omgevingswet

De online kenniskoffer

Het programma Aan de slag met Omgevingswet ondersteunt gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, rijkspartijen, belangenorganisaties en het bedrijfsleven bij en met het oefenen via vele webinars. Er zijn verschillende webinars beschikbaar over oefencasussen, interbestuurlijke werkplaatsen en oefensessies met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Omgevingsloket. Ook de koepels van gemeenten, waterschappen en provincies bieden ondersteuning en hulpmiddelen om te oefenen.