Sinds 2014 wordt het oude Philips industrieterrein – gelegen in het stadsdeel Strijp in Eindhoven – omgetoverd tot een innovatief woon-, werk- en onderwijsgebied. De vernieuwing begon met de wijk Strijp-S. Dat project werd in 2013 genomineerd voor de Eenvoudig Beter-Trofee, een voorloper van de Aandeslag-Trofee. Kort daarna startte de transformatie van de naastgelegen wijk, Strijp-T. Wat is er sindsdien gebeurd? Boudie Hoogedeure, drijvende kracht achter ontwikkelteam Strijp-T, vertelt er enthousiast over.

‘We hebben een gebied laten herleven waar de ziel nog steeds voelbaar is.’

Hoe is het nu met…?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft de afgelopen jaren in dit magazine en op zijn website aandacht besteed aan veel projecten en initiatieven die al proberen te werken in de geest van de Omgevingswet. Ook reikt het programma jaarlijks de Aandeslag-Trofee uit aan dit soort initiatieven. In deze nieuwe rubriek ‘Hoe is het nu met…?’ gaan we na een aantal jaar weer op bezoek bij deze projecten.

Boudie Hoogedeure van ontwikkelteam Strijp-T

Wat is Strijp-T?

‘Strijp-T was ooit het kloppend hart van Philips. Hier staan panden die het complete Philips imperium ondersteunden. Een eigen energiecentrale, die heel Philips van stroom voorzag. Een eigen watercentrale en zelfs een atoomkelder… En geen rechttoe-rechtaan kantoorgebouwen, maar architectonisch hoogwaardige industriële panden ontworpen door een eigen Philips-architect. Neem de gevel van het voormalige Glaslaboratorium, die bestaat bijna volledig uit glas. 18 meter hoog! Zo wordt er niet meer gebouwd. Met de renovatie hebben we een uniek historisch gebied laten herleven waar de ziel nog steeds voelbaar is. Nieuwbouw kan hier nooit tegenop. En dat wordt gewaardeerd: inmiddels hebben 50 bedrijven hun intrek genomen op het terrein.’

‘Nieuwbouw kan hier nooit tegenop.’

Atelier van Berlo op Strijp-T

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?

‘We hebben oude fabrieksgebouwen omgetoverd tot aantrekkelijke hoogwaardige bedrijfspanden. Met respect voor de unieke architectuur en veel aandacht voor duurzaamheid. Dat was niet makkelijk, want volgens het bestemmingsplan mochten op het voormalig Philipsterrein alleen industriële bedrijven komen. Ouderwetse bedrijven die vaak hartstikke chemisch en vervuilend zijn. Leerlooierijen bijvoorbeeld. Dat stond letterlijk in het bestemmingsplan.’

‘Wij zeiden: Strijp-T heeft de stad veel meer te bieden als we er een plek van maken voor innovatieve scale-up-bedrijven. De gemeente zag wel wat in ons plan, maar het aanpassen van het bestemmingsplan zou veel tijd kosten. In de geest van de Omgevingswet hebben gemeentemedewerkers met ons meegedacht hoe we het tóch mogelijk konden maken. Zo kwamen we op het make, create and innovate-model: wij mogen afwijken van de normale procedure en zelf selecteren welke bedrijven zich in Strijp-T mogen vestigen, op de voorwaarde dat zij activiteiten doen op het gebied van techniek en design. En bijdragen aan een innovatief imago. Zo konden we het gebied razendsnel ontwikkelen tot wat het nu is: een nieuw trendy stadscentrum.’

‘Samen met de gemeente is in de geest van de Omgevingswet gekeken hoe we het tóch mogelijk konden maken.’

Wat hebben inwoners en bedrijven daaraan?

‘Heel lang was dit een verloederd gebied. Nu is het een wijk waar mensen graag komen. Dit komt ook doordat we ideeën uit het participatietraject hebben overgenomen en mensen nu zien dat we echt naar ze hebben geluisterd. Er is veel te doen: kunstroutes, sportfaciliteiten, horecagelegenheden. Ook vinden er events plaats, zoals de Glow Eindhoven, Dutch Design Week en de stadsmarathon. Zo is Strijp-T echt onderdeel van de stad geworden.’

‘De mensen zien nu dat we echt naar ze hebben geluisterd.’

‘En werknemers kunnen op een historische plek werken, in groene bedrijfspanden en in een omgeving waar innovatie alom aanwezig is. Wie wil dat nou niet? Mensen zijn echt verliefd op Strijp-T, ze begrijpen dat het een bijzondere plek is en gaan het uit zichzelf promoten.’

‘Mensen zijn echt verliefd op Strijp-T.’

Wat is de volgende stap?

‘We groeien sneller dan verwacht. Inmiddels zijn de gerenoveerde panden bijna allemaal verhuurd. We willen ook graag nieuwbouw realiseren. Maar de bestemming van het gebied is officieel nog steeds niet geregeld. Het liefst willen we dat nog dit jaar alsnog rondkrijgen en de gemeente ook. Maar – ook al willen we beiden hetzelfde – we zitten qua snelheid op een ander niveau...’

‘Om de vaart erin te houden schrijven we zelf het nieuwe bestemmingsplan, samen met adviesbureau BRO. Maar we zien nu: dat is wel een opgave, en als het aan mij ligt gaan we dat niet snel nog eens doen…’

Wat betekent het voor jullie als de Omgevingswet straks in werking treedt?

‘Dat gaat absoluut helpen. Voor mij gaat de Omgevingswet over hoe we het samen wél mogelijk gaan maken. Alles wat we hebben bereikt, hebben we mede voor elkaar gekregen dankzij meedenkende medewerkers van de gemeente. Én dankzij de actieve inbreng van omwonenden en bedrijven. Dus dat participatie en denken in mogelijkheden nog belangrijker worden, juich ik alleen maar toe.’

3 Tips van Boudie Hoogedeure voor ontwikkelaars

  • Sluit aan bij de behoefte van omwonenden, gebruikers en andere belangengroeperingen. Dan voeg je echt waarde toe. ‘Als ontwikkelaar ben je ook onderdeel van het gebied. Wees een goede buur. Ondersteun bijvoorbeeld events en/of initiatieven uit de buurt.’
  • Ga voor kwaliteit en de lange termijn. ‘We zitten hier niet om op korte termijn winst te maken. We willen mensen trots maken op de schoonheid en geschiedenis van het gebied en dat vraagt om weloverwogen keuzes en een langetermijngedachte.’
  • Stel jezelf echt open voor ideeën van omwonenden. ‘Zeker als zij zelf de doelgroep zijn! Je hebt er meteen een team ambassadeurs bij.’