De afgelopen maanden spraken minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en het parlement regelmatig over de invoering van de Omgevingswet. De Tweede Kamer is akkoord met de startdatum van 1 januari 2023. De Eerste Kamer houdt vast aan deze datum en heeft het voornemen om hierover dit najaar een definitief besluit te nemen. Naast het verder werken aan de voorbereidingen op de Omgevingswet is er in de zomer ook een periode van ontspannen én nieuwe inzichten opdoen.

Indringend Ketentesten

Zo wordt er in het land flink geoefend met het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO, en de inhoud van de wet. En doorlopen verschillende partijen in het project Indringend Ketentesten samen de gehele DSO-keten door: van planvorming tot en met de afhandeling van aanvragen. De testen leveren veel waardevolle informatie op. Wat werkt goed? Wat kan beter? En met welke oplossingen kunnen we hieraan werken?

Tijdelijk alternatieve maatregelen: TAMs

Organisaties kunnen zo nodig tijdelijke alternatieve maatregelen (TAMs) inzetten om ervoor te zorgen dat bepaalde processen of systemen werken bij de start van de wet. Zo kunnen gemeenten de TAM-IMRO gebruiken. Dat houdt in dat ze de huidige techniek, de uitwisselingsstandaard IMRO, tijdelijk kunnen blijven gebruiken onder de nieuwe wetgeving. Hierdoor kan de planvorming, onder andere voor urgente gebiedsontwikkelingen, doorlopen. Waar nodig worden de komende maanden ook andere TAMs uitgewerkt en getest.

Planning en monitoring

Ook de monitoring van de implementatie loopt door. Minister De Jonge heeft in een brief aan beide Kamers inzichtelijk gemaakt welke voortgangsinformatie de Eerste Kamer tot oktober zal ontvangen. Hierbij gaat het onder meer om de bevindingen uit het IKT, onderzoeken van Deloitte en het Adviescollege ICT-toetsing naar het DSO en een enquête over de ervaringen van bevoegd gezagen met hun voorbereidingen van de wet. Aan de hand van deze informatie kan de Eerste Kamer een besluit nemen over het ontwerp-Koninklijk Besluit met de invoeringsdatum van de Omgevingswet.

Kenniskoffer Omgevingswet

De zomer is een periode van ontspannen én nieuwe inzichten opdoen. Dat kan met de Kenniskoffer van de Omgevingswet. Met deze virtuele koffer vol webinars over allerhande thema’s – onder meer over oefenen met het DSO – willen we u deze zomer de mogelijkheid geven om op een ontspannen manier inhoudelijk bij te tanken. Dan bent u goed voorbereid als de Omgevingswet van start gaat!