Dit artikel hoort bij: Kwartslag 21

Zijn we er klaar voor?

Foto Remco Zwinkels

Zijn we klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Wat moet er voorafgaand aan de inwerkingtreding, maar zeker ook na die tijd, nog gebeuren? Die vragen stonden centraal tijdens de 8e Implementatiedag Omgevingswet op 27 september. Met een keynote van minister Hugo de Jonge, een plenaire sessie, een paneldiscussie en 30 workshops was het een enerverende dag.

De tendens was vooral: we zijn er nog niet, maar soms is het gewoon goed om toch te beginnen. Ondanks dat er nog meer geoefend moet worden. Want na de inwerkingtreding start eigenlijk pas een langjarig implementatietraject. En het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de wet zelf. Het zijn vooral de mensen die het dan met elkaar samen moeten gaan doen en alles uit moeten gaan proberen.

Bekijk de korte terugblik van de 8e Implementatiedag Omgevingswet.

NB: deze opname is gemaakt voordat het besluit over uitstel van de inwerkingtreding op 1 januari 2023 werd genomen.

*Muziek speelt*

Max Brouwer – Dagvoorzitter:
Welkom allemaal op deze implementatiedag, volgens mij alweer de achtste.

Hugo de Jonge – minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
Het is niet zozeer het waarom van de Omgevingswet, het is vooral: hoe implementeer je dat op een hele korte termijn?

Reindert Augustijn – regisseur klimaataanpak provincie Gelderland:
Ik denk dat wij best wel klaar zijn om die Omgevingswet in te voeren, maar dat er wel nog een aantal uitdagingen zijn. Zeker de samenwerking, wat al werd aangegeven, die samenwerking mag wat mij betreft nog iets beter.

Marjolein Jansen – Programma DG Ruimtelijke Ordnening & Omgevingswet:
Het betekent ook dat we nog heel veel werk te verzetten hebben in de laatste drie maanden van dit jaar om die hulpstructuur neer te zetten. En om te oefenen met elkaar en te kijken: heb ik jouw telefoonnummer en ben jij ook degene die in staat is om mij het antwoord te geven?

Jan-Evert Straalman – Gemeente Deventer:
Een punt van zorg is de Wet kwaliteitsborging. Ik vraag me af of er voldoende capaciteit is bij al die kwaliteitsborgers. Maar ik denk ook op langere termijn dat dat wel goed komt.

Peter Lans – Gemeente Amsterdam:
Nu loop je eigenlijk door een woud heen, en we gaan er vanuit dat we straks eigenlijk best wel een mooi park hebben met wat duidelijkere paden.

Vanessa Viva Koomen – regionaal implementatiecoach omgevingswet:
Ik denk dat het land er wel klaar voor is. En ik denk ook dat we klaar voor moeten zijn, want als we weer gaan uitstellen dan vraag ik me af wat er dan gebeurt met de spirit.

Peter Lans – Gemeente Amsterdam:
Het is gewoon voor iedereen een hele grote verandering. Heel veel dingen ga je echt pas zien als je ermee bezig bent.

Jochem Bos – Projectmanager Triple Group:
Wij hadden eigenlijk een heel leuke interactieve sessie, echt een eye-opener. Het was wel leuk om te zien dat ook mensen bij zo'n ambtelijk apparaat, een beetje ontdekten: 'Hé, als ik me nu eens een keer verplaats in de opdrachtgever van zo'n nieuwbouwproject', dat vind ik dan vooral leuk om te zien.

Reindert Augustijn – regisseur klimaataanpak provincie Gelderland:
Ik ben er wel erg voor dat we uit onze bubbel durven te stappen en kijken in die andere bubbels wat daar leeft.

Thijs van Mierlo – directeur LSA bewonerscollectief:
De wetgeving moet gewoon op orde zijn en als die op orde is, dan kunnen we aan de slag.

Jan van den Broek – secretaris VNO NCW:
De grootste uitdaging is om de nieuwe regels en de cultuuromslag ook vorm te geven in de dagelijkse praktijk.

Martin van Bers – programmamanager Omgevingswet gemeente Tilburg:
De vraag is natuurlijk wel wat je gaat krijgen in 2023-2024 en hoe diep die dip is. Daar moeten we denk ik alles aan doen om die zo kort mogelijk te maken.

Hugo de Jonge – minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
Daar zijn jullie alle dagen mee bezig en ik moet zeggen, ik heb daar grote bewondering voor.

Yael Steenman – adviseur Dutch Process Innovators:
Je kan nooit alles helemaal 100 procent uitwerken. En ik denk ook dat je gaandeweg heel veel zal leren, en dat leer je alleen maar door te doen. Dus ik denk dat we moeten beginnen ja.

Hugo de Jonge – minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
Succes. Dank.

Ynske Sippens Groenewegen – Adviseur omgevingsmanagement:
Ik hoop dat het de rest ook een beetje heeft aangezet om wat meer gemotiveerd te zijn. Want je hoort vaak toch wel dat mensen angstiger zijn omdat het een verandering is en denken: 'Oeh, er komen problemen'. Maar uiteindelijk is het doel natuurlijk om het makkelijker te maken.

Marjolein Jansen – Programma DG Ruimtelijke Ordening & Omgevingswet:
Die Omgevingswet is complex, er gaan fouten gemaakt worden. Zoals ik ooit bij mijn afstuderen bij de implementatie van de Wet milieubeheer al schreef: ik maak me geen enkele illusie, maar ik blijf optimist. Die heb ik geleend van Jules Deelder, dat geldt ook hiervoor.

*Muziek eindigt*

Beeldtekst: Aan de slag met de Omgevingswet.
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een intiatief van de VNG, het IPO, de UvW en het Rijk.

Van 26 wetten naar 1

Nadat dagvoorzitter Max Brouwer de implementatiedag opende, trapte minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting) af door nog eens stil te staan bij wat we te kort zouden komen als de Omgevingswet niet ingevoerd wordt.

‘Stel je eens voor dat we een nieuw land verzinnen. Met een nieuwe vlag, koningshuis, taal en wetten. Zouden we voor het inregelen van de fysieke ruimte dan kiezen voor 26 wetten of 1? We denken misschien dat de Omgevingswet ingewikkeld is, maar zoals we het nu hebben, met 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regelingen voor de omgeving is het minstens zo ingewikkeld.’

Bekijk de keynote van minister De Jonge.

NB: deze video is opgenomen tijdens de implementatiedag. Op dat moment moest het besluit over uitstel van de inwerkingtreding op 1 januari 2023 nog worden genomen.

*Muziek speelt*

Beeldtekst: Aan de slag met de Omgevingswet.
Implementatiedag Omgevingswet.
Keynote Hugo de Jonge.

*Muziek fadet uit*

Host:
Minister Hugo de Jonge, mag ik u uitnodigen op het podium te komen?

Hugo de Jonge – Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
Dank je wel. Wat goed om jullie allemaal te zien. Dank.

*Applaus*

Hugo de Jonge – Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
Ik heb nog helemaal niks gedaan
en ik krijg al applaus, dat is uniek.

Meestal moet je daar heel
hard voor werken.

Geweldig om jullie allemaal te zien.
 En wat goed om zo'n volle zaal te zien.

En dat is mooi want het is natuurlijk
een geweldig grote klus...

en we zijn er op het departement
heel hard mee bezig.

Maar ik vind het altijd vertrouwenwekkend
als je bij gemeente...

of bij waterschappen komt
en je ziet wie er allemaal mee bezig is.

Dan denk je: nou oké,
het is een ingewikkelde klus...

maar het is ook wel een vertrouwenwekkend leger
dat deze strijd gaat winnen.

Zeker als je zo lekker bij elkaar in een zaal zit
dan geeft dat helemaal dat gevoel.

Stel je nou eens voor dat wij hier vandaag
de oprichtingsvergadering hadden...

van een nieuw land.

We beginnen gewoon
een nieuw land met elkaar.

En stel je voor dat wij dan met elkaar
zouden bedenken:

hoe moet dat land eruitzien, we kiezen
een volkslied.

Natuurlijk, daar moet je mee beginnen altijd.

We kiezen een Koning of een Koningin.

Wil ik verder van afwezen
moet je ook mee beginnen altijd.

En daarna beginnen we te praten over:
hoe gaan we dan de wetten en regels vormgeven?

En we zijn inmiddels aangekomen bij de wetten
waarmee we de fysieke ruimte willen inregelen.

Wat zouden we dan doen?

Zouden we dan voor 26 wetten kiezen
en 75 AMvB's...

of zou er misschien iemand opstaan
en zeggen: weet je wat,

zullen we anders voor één wet kiezen
voor dat fysieke domein?

Net als dat we ook één
Wetboek van Strafrecht hebben.

Zou dat niet een verstandig idee zijn?

Ik denk dat we voor dat laatste zouden kiezen.

Maar zo is het niet.

We hebben op dit moment

En iedereen die zegt, maar die Omgevingswet
is zo vreselijk ingewikkeld.

Die vergeet er wel bij te vertellen dat
hoe we het nu hebben georganiseerd...

minstens zo ingewikkeld is.

Minstens zo ingewikkeld is en best
een donker bos...

en je moet er best lang voor hebben doorgestudeerd
wil je een beetje de weg weten.

En zelfs al heb je heel erg lang doorgestudeerd zelfs dan is het nog steeds een heel erg donker bos...

waar heel veel mensen de weg in kwijtraken.

En ik denk dat we dat ook telkens
tegen onszelf moeten zeggen...

en daarom is het ook goed om,

we staan nu ongeveer een kwartaal
voor invoering van die Omgevingswet.

Om nog eventjes vanmorgen
tegen elkaar te zeggen:

wat zouden we eigenlijk
allemaal niet hebben?

Wat zouden we eigenlijk
allemaal tekort komen

op het moment dat we die Omgevingswet
niet gaan invoeren?

Het is goed om even terug te gaan
naar het waarom

van de invoering van de Omgevingswet.

Het eerste is, want ik vind het best
wel jammer eigenlijk...

dat er vaak zo problematiserend
over wordt gesproken.

Ik weet niet of jullie hetzelfde hebben,

maar het eerste is dat ik denk,
ik ben er echt van overtuigd,

dat als we
die Omgevingswet niet zouden hebben.

Dat we zouden blijven zitten
met het huidige complex aan wetgeving.

Dat nogal versnipperd is
en nogal traag werkt en nogal inflexibel is.

En dat is zeker problematisch op het moment
dat we natuurlijk behoorlijk...

wat te doen hebben in dat fysieke domein.

We hebben een hele energietransitie
die eraan komt.

We willen heel graag

De hele landbouwtransitie die eraan komt.

Alles wat we moeten doen
aan natuurherstel.

En we moeten steeds meer
op dat hele kleine stukje aarde...

en we krijgen echt niet een groter Nederland.

En dat betekent dat we met elkaar
heel veel creatiever,

slimmer, de dingen zullen
moeten combineren.

De functies zullen moeten combineren.

Met de huidige wetgeving:
heel veel sterkte ermee.

Want het is namelijk gewoon hartstikke
ingewikkeld om dat te doen.

Het tweede is dat de huidige wetgeving
heel erg denkt vanuit een overheid.

Namelijk vanuit verschillende
departementen ook die allemaal...

'for good reasons somewhere
in history' wetjes hebben gemaakt,

wetten hebben gemaakt om de dingen te regelen.

Alleen er heeft zelden
iemand nagedacht over:

ja, maar deze wet
in relatie tot die andere wet,

stel dat dat allemaal bij
dat ene gemeentelijke loket komt,

of nog erger, stel dat dat allemaal bij die burger
in z'n achtertuin komt, of bij dat bedrijf,

maken we het daarmee niet heel erg ingewikkeld
voor burgers en bedrijven?

Die Omgevingswet draait dat eigenlijk om.

Die begint eigenlijk aan de kant
van burgers en bedrijven.

Hoe het voor hen is,
hoe zij een start kunnen maken...

met een initiatief dat ze zouden willen
nemen in het fysieke domein.

Want dat is namelijk de crux
van die Omgevingswet.

Eén centrale plek, één wet,
één digitaal systeem ook,

om die fysieke leefomgeving voor mensen
te organiseren en bij elkaar te brengen.

Het derde ding is die procedures.

We hebben een crisis- en herstelwet
nodig gehad...

om überhaubt nog
een weg aan te kunnen leggen,

of überhaubt nog een procedure binnen
een zekere tijd af te kunnen ronden...

met een zekere integraliteit.

Dat is best gek.
Dat je een aparte noodwet nodig hebt...

om eigenlijk het normale in het fysieke domein
gewoon te laten werken.

Dus die procedures,
die eenvoudiger procedures,

kortere procedures, daar heb je echt
de Omgevingswet voor nodig.

Het vierde is: oké, het DSO wat we nu
 aan het implementeren zijn...

vinden we best complex
en het is ook nog niet af.

En er zijn ook wel zorgen of we daar wel
genoeg mee oefenen voor 1 januari.

Dat snap ik.

Maar het huidige digitale systeem loopt natuurlijk
ook wel op z'n laatste been.

Dat is natuurlijk ook niet,
laten we zeggen, briljant.

Het is ook niet
voor de briljantie ontworpen.

Het is echt een heel erg complex systeem.

Zo kan je eigenlijk doorgaan
met redenen noemen...

waarom het echt een heel
erg verstandig idee is...

om tot die Omgevingswet te komen.

Nou zullen jullie misschien zeggen:
van dat waarom waren wij al wel overtuigd.

Het is niet zozeer het waarom
van de Omgevingswet,

het is vooral: hoe implementeer je dat
op een hele korte termijn?

En dat snap ik ook
en daar mogen jullie ook op rekenen...

dat we er op die manier naar kijken.

We hebben gezegd-

Toen ik net aantrad heb ik gezegd:
het is niet verstandig...

om dat per 1 juli al in te willen voeren
want daar moet nog te veel gebeuren.

Maar toen hebben we gezegd: 1 januari
dat zal het wel moeten worden.

En ik heb ook beloofd aan de Eerste Kamer
dat we tot het eind van de rit...

vinger aan de pols houden en tot het
eind van de rit bezien of dat zorgvuldig gaat.

Want die duidelijkheid van 1 januari
hebben we denk ik nodig...

om ook te weten waar je naartoe werkt.

Maar ook al zet je een datum in de tijd
dan moet je tot het eind

oog houden voor:
is het eigenlijk wel zorgvuldig mogelijk?

En toen hebben we gezegd:
wat het allerbelangrijkste daarbij is eigenlijk,

dat zijn twee dingen, namelijk:

vergunningverlening, gewoon de dienstverlening
aan burgers en bedrijven.

Kan die gewoon door blijven gaan?

Die vergunningketen, werkt die nou?

En het tweede is: de gebiedsontwikkeling.

We hebben zo ongelooflijk veel gebiedsontwikkeling
te doen de komende periode.

We kunnen ons niet veroorloven
dat daar een dip in gaat ontstaan.

Die twee elementen zijn eigenlijk
het belangrijkst...

en dat is ook de hele tijd de toetssteen
die wij op het departement hanteren.

De toetssteen ook die we hanteren
in de overleggen met de mede-overheden.

Lukt dat? Lukt het ons
om die twee elementen...

op een zorgvuldige manier te doen?

Ergens in de komende weken zullen we met elkaar
opnieuw die balans opmaken.

Dan hebben we de enquéte gehad.

Dan hebben we een nieuw rapport van AcICT gehad.

Dan hebben we met elkaar
de voortgangsrapportages,

eigenlijk de duiding
vanuit de verschillende mede-overheden,

en die hebben we
omdat we al die signalen hebben opgehaald.

Want ook dat hebben we namelijk gedaan.

Een enquéte onder medewerkers,
bij gemeenten, bij provincies

en bij waterschappen.

En dan willen we met elkaar
de mind opmaken.

En wat in ieder geval niet zo gaat zijn
is dat uit die rapportages blijkt:

ja hoor prima, niks aan de hand mensen,
gewoon doorlopen,

het gaat allemaal
als een zonnetje, nergens problemen.

Dat gaat er niet uit blijken.

Dat kan ook niet,
daarvoor is het veel te groot.

Geen enkele grote wet is op die manier ingevoerd.

Wat ook niet zo gaat zijn is:
nee, het kan allemaal niet...

en ingewikkeld, ingewikkeld.

Dat gaat ook niet.

Dus het zal ergens
een dilemma zijn natuurlijk.

Toch dat je zegt: we zien ook wel
dat er nog imperfecties zijn.

We zien ook wel
dat nog niet alles briljant werkt.

Maar je moet ook een keer
ergens wagen om te springen.

En de vraag is: is het verantwoord
om te wagen om te springen?

En dan eerst weer de toetssteen:
lukt het ons om...

gewoon vergunningen te blijven afgeven?

En lukt het ons om die gebiedsontwikkelingen
gewoon voortgang te blijven geven?

En zo kijken we ernaar en zo zullen we ook
de komende weken het besluit nemen.

Voor jullie maakt dat eigenlijk niet uit.

Want voor jullie, bezig met die implementatie
van die Omgevingswet alle dagen,

telt eigenlijk maar één ding.

Namelijk alles doen wat er mogelijk is
om te zorgen...

dat onze mensen op tijd hebben geoefend.

Dat we in staat zijn
om die vergunningen af te geven.

In staat zijn om al die functionaliteiten
van de Omgevingswet, waarmee we beginnen,

om die daadwerkelijk vorm te geven
en geïmplementeerd te krijgen.

Daar zijn jullie alle dagen mee bezig
en ik moet zeggen:

ik heb daar grote bewondering voor.

Het is helemaal niet zo'n makkelijke wet
om thuis uit te leggen.

Het is niet zo'n makkelijke wet
om op verjaardagen uit te leggen.

Als je de kranten openslaat
dan zie je dat er vaak vrij tobberig...

over de Omgevingswet wordt gesproken.

Hoe belangrijk en noodzakelijk die ook is.

Wij weten dat met elkaar
maar niet iedereen zal dat voelen.

En wat je heel vaak ziet...

is dat er dus heel tobberig
en heel problematiserend...

over die Omgevingswet wordt gesproken.

En wat je dan juist moet doen, is natuurlijk-

Als er tegenwind is
moet je harder trappen.

Je kunt ook afstappen
maar zo bereik je niks natuurlijk.

Dus als er tegenwind is, moet je harder trappen
en jullie doen dat toch maar.

En dat betekent niet dat er straten
naar je vernoemd gaan worden waarschijnlijk...

of standbeelden zullen worden opgericht
op het dorpsplein.

Tenminste, ik zou daar niet
op voorhand van uitgaan.

Maar dat je ondertussen iets heel erg groots
aan het neerzetten bent.

Dat is wel zo, dat is echt zo.

Dus iets heel erg groots aan het neerzetten
bent wat daadwerkelijk bepalend zal...

zijn voor de manier waarop we
onze fysieke ruimte inrichten.

En daar heb ik grote bewondering voor.

Het vergt een enorm doorzettingsvermogen
en een enorme wil om die dingen te bereiken.

Dus zeer veel dank daarvoor.

Zeer veel dank ook voor die energie
waarmee jullie dat doen.

Houd die energie vast.

Ergens de komende weken
gaan we de mind opmaken...

wanneer exact
die wet zal worden ingevoerd.

Of dat 1 januari zal zijn
of misschien toch net iets later.

Maar ik ga vooralsnog echt uit
van 1 januari.

Zeer veel dank
en een hele mooie dag gewenst en succes.

Dank.

*Muziek begint*

*Applaus*

*Muziek speelt*

Beeldtekst: Aan de slag met de Omgevingswet.
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van de VNG, het IPO, de UvW en het Rijk.

*Muziek fadet snel uit*

De grote opgaven van Nederland

Minister De Jonge benadrukte nog maar eens dat we te maken hebben met grote opgaven, zoals een energie- en landbouwtransitie, natuurherstel en de bouw van 900.000 woningen voor 2030. ‘We moeten steeds meer met dat kleine stuk land’, zei hij. ‘Daarom moeten we slimmer en creatiever functies combineren, en dat is met de huidige wetgeving bijna niet te doen. Ook is het zo dat de huidige wetgeving denkt vanuit 1 overheid, met allemaal verschillende departementen die hun eigen wetten hebben gemaakt. De Omgevingswet begint bij de burgers en bedrijven. Het start bij het initiatief dat zij willen nemen in het fysieke domein. We hebben de wet dan ook nodig voor kortere en eenvoudigere procedures.’

Voordat de Omgevingswet in kan gaan, moeten we er volgens de minister zeker van zijn dat het verlenen van vergunningen door kan gaan en dat er geen dip in de gebiedsontwikkeling ontstaat. De afweging of inwerkingtreding van de wet mogelijk is, moet zorgvuldig gebeuren. De minister complimenteerde de aanwezigen met hun inspanningen voor de Omgevingswet: ‘Hoe dan ook zijn jullie bezig iets groots neer te zetten en ik wil jullie bedanken voor de energie waarmee jullie dat doen.’

Marjolein Jansen, programmadirecteur-generaal Ruimtelijke Ordening bij BZK, en Arjan Nijenhuis, MT-lid en relatiemanager Omgevingswet
Dagvoorzitter Max Brouwer en Arjan Nijenhuis

De laatste loodjes

Arjan Nijenhuis, MT-lid en relatiemanager Omgevingswet vroeg programmadirecteur-generaal Marjolein Jansen, naar de stand van zaken. ‘Het is nog niet af, zoveel is wel duidelijk’, beaamt Marjolein. ‘We moeten nog veel inregelen. Denk maar aan de calamiteitenorganisatie, de serviceketen en het commitment op het financiële deel voor meerdere jaren.’ Ook moet de governance nog worden geregeld. Het beheer ligt nu nog bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), maar veel regelgeving ligt bij inwerkingtreding van de wet bij de provincies, waterschappen en gemeenten. Marjolein: ‘Dus we stellen onszelf de vraag hoe we met elkaar dat leer- en ontwikkelproces ingaan. De rechtszekerheid voor burgers en bedrijven en het beschermingsniveau van de natuur en leefomgeving moeten geborgd blijven. Een flinke uitdaging.’

Ook moet de governance nog worden geregeld. Het beheer ligt nu nog bij het ministerie van BZK, maar veel regelgeving ligt bij inwerkingtreding bij de provincies, waterschappen en gemeenten.

Voor vandaag op de Implementatiedag Omgevingswet – aan de vooravond van het besluit of de Omgevingswet op 1 januari in werking zou treden – wil Marjolein vooral het eerlijke verhaal horen. ‘Vertel mij het ongefilterde en niet-politieke verhaal. Laten we kijken wat we kunnen oplossen en probeer mee te denken in workarounds. Als jullie denken dat het niet kan, wil ik het ook horen.'

Bekijk het gesprek met Marjolein en lees het interview dat we met haar hadden, in dit nummer van Kwartslag.

Verwachtingen goed managen

In de paneldiscussie komt naar voren dat de grootste uitdaging zit in de uitvoering ná inwerkingtreding. Jan van de Broek (secretaris VNO-NCW) zegt het jammer te vinden dat het nu soms lijkt alsof het slagen van de Omgevingswet afhangt van het DSO. ‘Je moet er mee gaan werken, en dan zal er altijd iets aangepast moeten worden. Het belangrijkste is het vormgeven van de nieuwe regels en de cultuuromslag in de praktijk.’ Martin van Bers (programmamanager Omgevingswet gemeente Tilburg) beaamt dat. ‘Je kunt na invoering niet verwachten dat alles meteen duidelijk is. Het is belangrijk dat iedereen dat weet en inziet.’

Jan van de Broek (secretaris VNO-NCW)
Martin van Bers (programmamanager Omgevingswet gemeente Tilburg)
Reindert Augustijn (regisseur klimaataanpak provincie Gelderland)
Thijs van Mierlo (directeur LSA bewonerscollectief)

Reindert Augustijn (regisseur klimaataanpak provincie Gelderland) denkt dat de Omgevingswet kan helpen om meer samen te werken met de burgers. ‘Burgerberaad moet wel meer verankerd worden.’ Ook Thijs van Mierlo (directeur LSA bewonerscollectief) benadrukt het belang van samenwerking: ‘We omarmen allemaal de doelen van de Omgevingswet, maar wil de bewoner echt mee kunnen doen, dan vraagt dat om een extra inspanning. Wees dus uitnodigend als gemeente of provincie. Organiseer kennisbevordering in jullie gemeenten en provincies, regel daar budget voor.’

Bekijk ook de 4 pitches die door de panelleden tijdens het debat zijn gegeven.

NB: deze video is opgenomen tijdens de implementatiedag. Op dat moment moest het besluit over inwerkingtreding op 1 januari 2023 nog worden genomen.

Twee workshops uitgelicht

Na het plenaire gedeelte was het tijd voor 30 workshops. We lichten er twee uit. Van de meeste workshops zijn de presentaties op de website beschikbaar.

Alles wat u moet weten over rijkspartijen bij vergunningverlening

Hoe gaat u als vergunningverlener om met beperkingengebieden, gebieden waarbinnen beperkende regels gelden? En welke (rijks)partijen moet u daar allemaal bij betrekken? Joost van Halem (verandermanager Rijk Implementatie Omgevingswet bij het ministerie van BZK) neemt de aanwezigen graag mee in een casusvoorbeeld om dat uit te leggen. Belangrijkste tips hieruit zijn: alle vergunningverleners van gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten in Nederland kunnen en mogen de rijkspartijen bellen. Dus weet u het niet zeker? Neem dan contact op. En wees u ervan bewust dat er heel veel beperkingengebieden zijn, wat het de vergunningverlener moeilijk maakt. De Handreiking De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening kan decentrale overheden daarbij op weg helpen.

Wilt u ook deelnemen aan de (online) werkplaats Grip op omgevingsplan? Vanaf 16 januari 2023 starten nieuwe werkplaatsen.

Meer informatie en aanmelden.

Grip op het omgevingsplan voor de planregisseur

Waarom grip op het omgevingsplan belangrijk is, legt Wietske Weis (adviseur implementatie Omgevingswet bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet) uit. ‘Gemeenten die voorheen geen plansoftware hadden, hebben dat nu wel. En gemeenten die voor het maken van bestemmingsplannen adviesbureaus in de arm namen – dat is ruim 70% – kunnen dat blijven doen. Maar de uitvraag moet anders ingevuld worden. De nieuwe systematiek vraagt om andere kennis en kunde.’

Een misverstand is volgens Wietske dat gemeenten ervan uitgaan dat externe bureaus hun plannen maken. ‘Jij bent als gemeente diegene die verantwoordelijk is voor de juridische kwaliteitsborging. Je moet dus grip houden op je plan. Als je grip houdt op je planbureau, betekent dat ook dat je grip houdt op je omgevingsplan.’

Wietske raadt gemeenten aan een handboek te maken of in ieder geval basisafspraken vast te leggen. ‘Zet er in hoe je onder andere omgaat met bruidsschatregels, lokale regels en annoteren. En maak een planning voor de transitiefase.’

Tot slot

Van de Implementatiedag zijn dit jaar geen opnamen gemaakt van de workshops. Wel kunt u van veel workshops de presentaties downloaden. Ook kunt u de hele plenaire sessie terugkijken. Neem een kijkje in de fotogalerij of bekijk het programma en het nieuwsbericht: Implementatiedag over de mogelijkheden en moeilijkheden Omgevingswet.