Foto Rob Acket

Hoe gaat u als gemeente, provincie of waterschap aan de slag met het programma onder de Omgevingswet? Met deze vraag namen medewerkers van gemeenten, provincie en waterschap deel aan een werkplaats programma. Ze delen in een inspiratiedocument de inzichten die ze in die werkplaats opdeden.

Het inspiratiedocument over het programma is vooral bedoeld voor beleidsmakers fysieke leefomgeving van decentrale overheden. Men kan het document gebruiken om zelf inzichten te verkrijgen rondom het omgevingsprogramma en uiteindelijk ook bij het opstellen ervan.

Werkplaats programma

Het programma is een van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Bij verschillende overheden leefden vragen over het programma:

  • Hoe kunnen we als gemeente, provincie of waterschap aan de slag met het programma?
  • Hoe kunnen we het programma gebruiken?

Daarom is een werkplaats programma opgezet onder begeleiding van experts van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, Geonovum, Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vraagstellers – beleids­medewerkers, project­leiders en programma­managers van gemeenten, provincie en waterschap – hebben in deze werkplaats gedurende een half jaar gewerkt aan het opstarten van en invulling geven aan een omgevingsprogramma.

Het doel van de werkplaats was om ervaringen uit te wisselen en de geleerde inzichten breed te delen door een inspiratiedocument op te stellen voor het programma.

Inspiratiedocument

Het inspiratiedocument richt zich vooral op het vrijwillig programma. Er is aandacht voor wat de Omgevingswet hierover beschrijft. En de deelnemers aan de werkplaats delen hun ervaringen met het programma. Voornamelijk medewerkers van gemeenten deden mee aan de werkplaats. In dit document ligt er daarom meer nadruk op de gemeentelijke insteek.

Lees in dit inspiratiedocument:

  • wat een programma is
  • wat de kansen zijn
  • wat het belang van participatie is
  • welke financiële aspecten een rol spelen.

En laat u inspireren als u zelf aan de slag gaat met een programma of overweegt dit te doen.

Download het inspiratiedocument Het programma onder de Omgevingswet.

Meer informatie

Wilt u zelf oefenen met het programma of zoekt u meer informatie?

Benieuwd naar de werkwijze en de (tussentijdse) resultaten van de werkplaats programma? Op 21 juni 2022 vertelden Irma Dekker van het programma Aan de slag en Lorenzo Goudsmit van VNG in een webinar over de ervaringen die zijn opgedaan met het instrument vrijwillig programma. Hoe begint u met een programma? Wat moet erin staan? Bekijk het webinar Het programma; vrijwillig maar niet vrijblijvend, de ervaringen vanuit de werkplaats.