Hoe zorgen we dat Nederland ook voor de kinderen van onze kinderen een fijn land is om in te wonen? En voor alle generaties daarna? Er liggen in onze leefomgeving grote vraagstukken op ons bord waar we samen aan moeten werken komende jaren; van inwoner tot overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

Podcast logo Omgevingsgesprekken ADS

Omgevingsgesprekken

Inspiratie en gedachten over mogelijke oplossingen met een andere kijk op zaken komen aan bod tijdens de Omgevingsgesprekken. Hier laten we visionairs, pioniers, denkers en doeners aan het woord. En bieden we een platform aan mensen met een visie, met een uitgesproken mening. Welke oplossingen zien zij voor de maatschappelijke opgaven in onze leefomgeving? En wat kan de Omgevingswet daarbij mogelijk maken?

Deze podcasts worden mogelijk gemaakt door het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Presentatie: Teresa Veerman.

Dit is de 4e aflevering over natuurinclusief boeren met Alex Datema in deze podcast serie die via de gebruikelijke kanalen wordt uitgezonden:

banner podcastaflevering 4 Natuurinclusief boeren
Alex Datema
Alex Datema, melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur

'Hoe zorgen we dat Nederland ook voor de kinderen van onze kinderen een fijn land is om in te wonen?'

Natuurinclusief boeren

Er is veel onzekerheid over de toekomst van de landbouw. Alex Datema - melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur - heeft concrete ideeën over waar het heen moet.

Een gesprek over hoe boeren natuur, klimaat, bodem en biodiversiteit kunnen versterken. Over de inrichting van het landelijke gebied en het bieden van perspectief aan boeren. En over wat daarvoor nodig is.

Podcast-edities

De volgende edities zijn in de afgelopen maanden verschenen. Nieuwe edities worden aangekondigd op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet via social media en zijn te vinden in genoemde podcast-apps.

  • aflevering 1 - Regie op natuurherstel met landschapsarchitect Rob Roggema en Reindert Augustijn, regisseur Klimaataanpak bij de provincie Gelderland. Het gaat niet goed met de Nederlandse natuur. Wat moet er gebeuren om de doelstellingen op het gebied van natuurherstel, klimaat en water te halen? En welke rol moet de overheid daarbij spelen? Een gesprek over een Nederland met 50% natuur, het verbinden van maatschappelijke opgaven, gebiedsgericht en integraal werken en kansen van de Omgevingswet.
  • aflevering 2 - Wouter van Eck (voorzitter van de Stichting Voedselbosbouw) over circulaire landbouw en de toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied. Zijn Voedselbos Ketelbroek waarin groente, fruit en noten moeten zorgen voor gezonde voeding en natuurherstel, voedselproductie, en biodiversiteit.
  • aflevering 3 - Pamela Logjes (voormalig programmacoördinator Rooftop Revolution) en Jan Henk Tigelaar (directeur Rooftop Revolution) over klimaatadaptatie, blauw-groen-gele-paarse daken, biodiversiteit stad, waterabsorptie, verlichting druk op de riolering, slag om het dak, hittestress en hemelhooswater en het beheersbaar worden in steden bij teveel en te weinig regen en hoe de leefomgeving vergroend kan worden. maar daken zijn er voor veel meer, dus ook zonnepanelen, recreatie en akkerbouw.
  • aflevering 4 - Alex Datema (voorzitter van BoerenNatuur) over natuurinclusieve landbouw, natuurbeheer, biodiversiteit platteland, akkerranden.

Overzicht podcasts

In het overzicht op de website van het programma Aan de slag kunt u ook podcasts beluisteren van andere organisaties, zoals gemeenten, de VNG, Rijkswaterstaat, die in gesprek zijn gegaan over de Omgevingswet. Diverse podcasts waarin experts een breed scala van onderwerpen aansnijden. Van Omgevingswet tot participatie en energietransitie.

Heeft uw organisatie ook een podcast gemaakt over een thema dat de invoering van de Omgevingswet raakt? Geef deze dan aan ons door via het contactformulier om hier te plaatsen.

Focus op de Leefomgeving

In aanvulling op de podcasts maken we ook een serie 'Focus op de Leefomgeving'. In deze video-opnames laten we mensen aan het woord over urgente en maatschappelijke opgaven en brengen mooie projecten in de praktijk in beeld. De 1e keer ging het onder andere over energietransitie en burgerparticipatie. In de volgende maanden maken we aflevering 2 over drijvende wijken, floating future: veilig meedeinen met de getijden. En de 3e aflevering over de kronkelwaarden van de IJssel, over hermeanderen, dijken, duinen en dammen en over hoe een specifiek riviertraject functioneert en welke processen er thuishoren.

De eerste aflevering van de serie Focus op de leefomgeving ging over de Coöperatie KetelhuisWG in Amsterdam. Bekijk het gesprek met Ted Zwietering over het toepassen van Aquathermie in de kanalen van Amsterdam. Dit is een burgerinitiatief om een duurzaam, energieneutraal energiesysteem te bouwen.

Teresa Veerman
Teresa Veerman, presentatie podcasts

Hoe zorgen we dat Nederland ook voor de kinderen van onze kinderen een fijn land is om in te wonen? En voor alle generaties daarna? Er liggen grote vraagstukken op ons bord: voedsel, wonen, stikstof, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit…

In Omgevingsgesprekken laten we visionairs, pioniers, denkers en doeners aan het woord. En brengen we mensen met een visie, met een uitgesproken mening in beeld. Welke oplossingen zien zij voor de maatschappelijke opgaven in onze leefomgeving? En wat kan de Omgevingswet daarbij mogelijk maken?
Deze podcasts en video's worden mogelijk gemaakt door het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet.