Toegankelijkheid

Voor digitaal magazine Kwartslag is een toegankelijkheidsverklaring afgegeven, waarin samengevat het volgende is opgenomen:

Toegankelijkheidslabel Kwartslag

Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Bekijk hier de resultaten van de toegankelijkheidsscan.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via PostbusCommunicatieOmgevingswet@minbzk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Naar de Kwartslag