Wij houden u in de Vooruitblik op de hoogte van het laatste nieuws, de actualiteiten en veranderingen over de Omgevingswet.

Indringend, intensief en integraal testen van de DSO-keten

De koepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (Unie van Waterschappen) en rijkspartijen voeren sinds het begin van de zomer 2022 het project Indringend ketentesten (IKT) uit. Tijdens IKT voeren overheden met vooraf uitgewerkte scenario’s indringende, intensieve en integrale testen uit binnen de keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het doel van het Indringend Ketentesten (IKT) is om kort-cyclisch vast te stellen wat er goed werkt in de gehele keten van het DSO en wat nog niet, uitgaande van de minimale vereisten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De keten omvat alle processen waarbij systemen worden gebruikt om de gegevens uit te wisselen. Van planvorming tot en met de afhandeling van aanvragen. Niet oppervlakkig en ongeveer, maar conform de beoogde praktijk. Hierdoor ontstaat inzicht in de problemen en oplossingen. Bevindingen worden door betreffende ketenpartijen zo snel mogelijk opgepakt en opgelost.

Planning

De planning van het IKT kent de volgende fasen:

  • fase 1 duurde tot 1 juli 2022 (rapportage fase 1 IKT DSO)
  • fase 2 duurde van 1 juli tot half september 2022 (rapportage fase 2 IKT)
  • fase 3 is in oktober 2022 gestart. In deze fase staan door de koepels aangedragen risico’s centraal. Er worden scenario’s opgesteld om deze risico’s te testen. De rapportage fase 3 wordt in januari opgeleverd.  
  • fase 4 en verder zullen tot zeker de inwerkingtreding van de Omgevingswet doorlopen en mogelijk ook een periode daarna.

Continu verbeteren

Op 14 oktober 2022 stuurde minister De Jonge zijn beleidsreactie op de tweede fase van het IKT naar de Eerste Kamer, als  bijlage bij de Kamerbrief over de voortgang van de Omgevingswet. Hierin schrijft hij dat ‘de deelnemende testpartijen uit de uitvoering ervaren dat de functionaliteit van de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) naar behoren werkt (voldoende technisch gereed)’.  De gebruiksvriendelijkheid van het DSO-LV vraagt echter aandacht en blijft een continu proces van verbeteren. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet zal de overheden intensief blijven ondersteunen bij het gebruik van het DSO, onder andere via de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet en met de werkplaatsen, maar ook door het verder versterken van de serviceorganisatie.  

Meer informatie

​​​​​​​Leergang instrumentarium Omgevingswet Gebiedsontwikkeling

In november gaat op locaties verspreid door het land de eerste leergang instrumentarium Omgevingswet Gebiedsontwikkeling van start. Het is ook mogelijk om de leergang digitaal te volgen.

De leergang bouwt voort op de masterclasses van 11 oktober die op onze website terug te kijken zijn. Daar vindt u ook meer informatie over de leergang en een aanmeldlink.

Tijdelijke alternatieve maatregelen

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt bij het werken volgens de Omgevingswet. Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van lokale of landelijke onderdelen van het DSO. Deze vangnetten zorgen ervoor dat deze organisaties de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren, totdat ze het DSO wel kunnen gebruiken. Op de website vindt u een overzicht van beschikbare TAM en van TAM die in voorbereiding zijn.

Oefenaanbod en ondersteuning

In de overzichtsplaat van het oefenaanbod 2022 ziet u 4 onderdelen die u in samenhang voorbereiden op de inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet. We nemen u stap voor stap mee in het oefenaanbod. Wilt u meer informatie over het oefenaanbod of een specifiek onderdeel? Kijk dan op de website van het programma Aan de slag of neem contact op met de Regionaal Implementatiecoach (RIO) in uw regio.

Volg onze webinars

Om kennis over de Omgevingswet te delen met een brede groep geïnteresseerden, organiseren het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen een breed scala van (online) activiteiten, waaronder webinars. 
U vindt alle webinars snel terug in onze Evenementenagenda

Heeft u een webinar gemist? Op de website van Aan de slag vindt u per thema de opnames terug van webcolleges & webinars van de afgelopen tijd. Of gebruik de zoekfunctie om snel een webinar terug te vinden.


Webinars in december

In december organiseert het programma aan de slag met de Omgevingswet 3 webinars: 

  • 2 december: De helpfunctie in het Omgevingsloket
  • 7 december: Water, natuur en Omgevingswet
  • 15 december: Omgevingswet: hoe begeleid je medewerkers in het veranderproces? 

U kunt zich hiervoor aanmelden via de Evenementenkalender op de website.

Spreekuur Omgevingswet

Elke dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet het Spreekuur Omgevingswet. U kunt dan al uw vragen over de implementatie van de Omgevingswet stellen aan experts van het programma. Schuif gerust een keer aan. De setting is informeel en we helpen u graag op weg.

Bekijk het overzicht van geplande spreekuren Omgevingswet in onze Evenementenagenda.

Banner spreekuur