Dit artikel hoort bij: Kwartslag 21

'Jullie zijn het gezicht van de Omgevingswet'

Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO

Tekst Stefan Boerboom, webredacteur IPLO

Minister De Jonge op werkbezoek bij Informatiepunt Leefomgeving

Op woensdagmorgen 30 november 2022 bracht minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een informeel werkbezoek aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat in Rijswijk. In zijn afsluitende reflectie moedigde hij de medewerkers aan de energie vast te houden in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Aan het begin van zijn bezoek ging de minister meteen in op nut en noodzaak: 'We staan voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van woningbouw, de energietransitie, de aanpak van stikstof en het herstel van de natuur. Die zaken pakken we niet los van elkaar op maar juist gebiedsgericht en in samenhang. Deze nieuwe manier van denken en doen is noodzaak en daar hebben we de Omgevingswet voor nodig.'

Routering

De minister stelde veel vragen en vervolgvragen, met name over de routering. De Jonge: 'We beloven "no wrong door", maar wat betekent dit als je dat uitwerkt?' Coördinator Marieke Fuijkschot legde uit dat IPLO met veel partners samen werkt, ook over vraagbeantwoording. Soms zal er sprake zijn van lokale regelgeving en vragen daarover kan het IPLO niet beantwoorden. Het Informatiepunt zal dan wel algemene informatie geven en verwijzen naar het lokale bevoegd gezag. Op de website worden daarnaast vaker wegwijzers geplaatst, zoals bijvoorbeeld de overzichtspagina Uitleg voor het bedrijfsleven.

Telefoontje frontoffice

Daarna luisterde minister De Jonge mee met een telefoongesprek met de frontoffice van IPLO over het uitblijven van een ontvangstbevestiging vanuit AIM. Wendy Smits, frontofficemedewerker bij IPLO, zette deze vraag direct door naar een incidentmanager Omgevingsloket, daarbij de minister informerend over afkortingen en switchend tussen telefoon, Topdesk en de kennisbank met procesafspraken en antwoorden op veelgestelde vragen.

Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO
Wendy Smits, frontofficemedewerker bij IPLO, in gesprek met Hugo de Jonge

BOPA

Na afloop van haar presentatie Van vraag tot antwoord vertelde adviseur Annelies Uijtdewilligen dat veel vragen binnenkomen over de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) en andere planologisch-juridische vragen, evenals participatievragen. De antwoorden hierop zijn een team effort: het team bespreekt en evalueert wekelijks antwoorden op gestelde vragen. Vervolgvraag van De Jonge: 'Weten jullie of gemeenten er ook echt wat aan hebben?' Antwoord: Ja, IPLO doet regelmatig klanttevredenheidsonderzoek; de waardering van zowel website als helpdesk (momenteel 2.000 vragen per maand) ligt boven de 7,5. Daarnaast houdt IPLO een beheerlijst bij met signalen en potentiële knelpunten die naar de beleidsdirecties gaan.

'Ik zie ook nuchterheid'

Zijn afsluitende reflectie nam De Jonge te baat voor een peptalk:

'Het was ontzettend fijn hier te zijn. We gebruiken het laatste uitstel nu om extra te testen en de stevigheid van de ondersteuningsstructuur te beproeven. Hoe groot de stelselwijziging van de Omgevingswet mag zijn, ik zie hier ook nuchterheid: ook nu is er vergunningverlening en het Omgevingsloket online. Veranderingen roepen altijd veel vragen op. Jullie zijn het gezicht van de implementatie van de Omgevingswet. Ik vind het oprecht indrukwekkend: de contacten met alle partners, de deskundigheid en de hoeveelheid inhoudsdeskundigen. Blijf volhouden; volgens mij is het tijd om te gaan springen. Dank jullie wel.'

Over IPLO

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO.nl, ruim 5.000 webpagina's) bundelt informatie over de leefomgeving (zoals bodem, bouwen, water, milieu), de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Minister De Jonge is verantwoordelijk voor de invoering van diezelfde Omgevingswet. IPLO ondersteunt met name gemeenten, provincies en waterschappen bij het werken met de Omgevingswet. Het IPLO is ondergebracht bij Rijkswaterstaat door de jarenlange expertise met de helpdesks InfoMil, Bodem+ en Helpdesk Water die nu zijn opgegaan in IPLO. Binnen het Informatiepunt werken 150 inhoudsdeskundigen die vragen beantwoorden, de website schrijven en ondersteuning bieden bij onder andere bijeenkomsten, werkplaatsen en webinars. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet, waarin gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO
Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO
Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO
Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO
Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO
Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO
Werkbezoek minister De Jonge bij IPLO