Foto Jeroen van der Meyde

Bijna 1000 deelnemers hadden zich aangemeld voor de online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 19 januari 2021. Het plenaire deel kwam via het beeldscherm naar de deelnemers toe vanuit theater Spant! in Bussum. Tijdens het dag- en avondprogramma stonden vooral praktijkverhalen en veel zelf doén centraal. Ook reikte de nieuwe programmadirecteur Cathelijn Peters de Aandeslag-Trofee 2020 uit. En dat alles uiteraard volledig ‘coronaproof’.

Joyce de Jong
Joyce de Jong, programmamanager Implementatie
Arie Duindam
Arie Duindam, Lead productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet bij Kadaster

Plenaire deel: wat is er al en wat komt er nog aan?

Joyce de Jong, programmamanager Omgevingswet, opende de dag met een warm welkom aan alle deelnemers. Aan tafel ging Joyce eerst met Arie Duindam (Lead productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet bij Kadaster) in gesprek over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat kan er digitaal allemaal? Wat is nog in ontwikkeling?

Plenaire sessie Inspiratiedag 19 januari 2021
Leanne Vlok
Leana Vlok, Regio Implementatiecoach Omgevingswet in Utrecht
Erik Dolle
Erik Dolle, senior-adviseur bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Aansluitend benadrukte Leana Vlok (Regio Implementatiecoach Omgevingswet in Utrecht) waarom ‘leren door te doen’ juist dit jaar zo belangrijk is. Ook vertelde ze hoe de nieuwe werkplaatsen hieraan bijdragen. Leana riep overheden op zich hiervoor aan te melden.

Erik Dolle (senior-adviseur bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten) schoof vanuit Oegstgeest digitaal aan bij het tafelgesprek. Hij benadrukte dat we veel leren van testen, en van de dingen die we daarna verbeteren en aanpassen. Ook stond hij stil bij zaken die goed gaan. Zoals de aandacht voor digitale inclusiviteit. Daardoor kunnen ook mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking het hele Digitaal Stelsel goed gebruiken. Tot slot werd de demo-omgeving aanbevolen als middel om te oefenen met de Omgevingswet.

Oosterwold wint Aandeslag-Trofee 2020

De uitreiking van de Aandeslag-Trofee vormde het sluitstuk van het plenaire deel. Die prijs gaat jaarlijks naar het project dat nu al zo goed mogelijk werkt in de geest van de Omgevingswet. De genomineerden waren dit keer het Waterschap Limburg, de regio Utrecht en het gebied Oosterwold, ieder met een uniek project. De drie genomineerden kregen nog een kans om zichzelf in een pitch van ieder 1 minuut te ‘verkopen’. Daarna konden de kijkers de laatste stemmen uitbrengen.

Cathelijn Peters, de nieuwe directeur van het programma, pakte de kans met beide handen aan om de Aandeslag-Trofee uit te reiken aan de winnaar: ‘Superleuk dat ik dit al mag doen terwijl ik pas 1 februari officieel start!’ begon ze enthousiast. En over de opdracht die ons komend jaar te wachten staat:

‘Hoe tof en hoe belangrijk is het dat we dit met elkaar doen!’

Na het tellen van de stemmen sleepte het gebied Oosterwold de Aandeslag-Trofee 2020 in de wacht. Een trotse Werner Brouwer, gebiedsregisseur Oosterwold, gaf nog een tip mee aan andere overheden over de invulling van de Omgevingswet.

‘Begin gewoon! Wees niet te bang voor dingen die misschien fout kunnen gaan. 90% gaat niet fout! En die andere 10% kun je oplossen!’

Oosterwold AdS trofee
Oosterwold winnaar AdS trofee 2020

Veel aandacht voor de workshops uit de praktijk

Na de lunchpauze begonnen de online workshops van inhoudelijk experts. Zij legden de nadruk op het bieden van handvatten en het delen van verhalen uit de praktijk. In drie rondes gingen deelnemers aan de slag met de thema’s Oriënteren, Vergunningverlening en Toezicht en handhaving. De Inspiratiedag werd daarmee een dag waarin het leren van elkaar centraal stond. Want waarom niet het goede kopiëren van wat er al is? Voor vergunningverlening en toezicht en handhaving veranderen er vanaf 1 januari 2022 wezenlijke dingen. Zo verloopt het aanvragen van vergunningen via het Omgevingsloket. Maar zijn vergunningverleners goed genoeg op de hoogte van de werking van het loket? En van de afspraken over samenwerking bij de afhandeling? Ook voor toezichthouders en handhavers veranderen er zaken. De nadruk komt te liggen op het handhaven van activiteiten. Dat vraagt meer en andere kennis. De workshops speelden daarop in en boden ruimte om in gesprek te gaan over dilemma’s en kansen.

Avondprogramma met specifieke doelgroepen

Nieuw bij deze Inspiratiedag was het avondprogramma, extra interessant voor raadsleden en programma- en lijnmanagers, hoewel iedereen van harte welkom was. Voor de raadsleden was er een workshop over de keuzes bij verplichte participatie, inclusief een uitleg van de Route 2022. De eerste interactieve workshop voor programma- en lijnmanagers had als thema: ‘Hoe ver is uw organisatie met het inrichten van vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingswet?’. Bij de tweede workshop vormden ervaringen uit de gemeenten Tilburg en Leidschendam-Voorburg het uitgangspunt. Daar draaide het om de vraag of er sprake was van een ‘Warme overdracht van het programma naar de lijn’. De opkomst was goed: 56 deelnemers bij het raadsledendeel en in totaal 64 bij de twee lijnmanagerssessies.

Samen doén

De derde Inspiratiedag was goedbezocht, en inmiddels zijn de voorbereidingen alweer gestart voor de volgende editie op 20 mei aanstaande. En dan: op naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Want om met Cathelijn Peters te spreken: ‘Door te doen, gaan we het meemaken!’

Uitzending gemist? Terugkijken kan!

U kunt alle webinars van de derde Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet terugkijken.

Hieronder zijn de animatie en de totale sfeerimpressie van deze Inspiratiedag te zien.

Een samenvatting van de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet van 19 januari 2021 weergegeven door een beeldtekenaar.

Joyce de Jong: Goedemorgen bij de derde digitale…

Inspiratiedag van de Omgevingswet.

Nou, we zien dat uit alle hoeken van Nederland…

er aanwezigen zijn.

Wat is er nou gerealiseerd

van dat digitale stelsel?

Wat werkt er? Wat kun je er al mee doen?

Arie Duindam: What’s new is in ieder geval

een werkende keten…

in de STOP 1.0.4.

Dat is eigenlijk de versie

waarmee de wet in werking gaat.

Erik Dolle: Uiteindelijk hebben we wel

wat hindernissen gehad…

maar bepaalde stukjes in die keten

hebben we gewoon kunnen testen.

Joyce: Wat heb je tot nu toe kunnen doen ermee?

Leanna Vlok: Ook ervoor zorgen dat we

digitaal samen kunnen werken.

En daar zijn al heel veel Werkplaatsen voor.

Werkplaatsen gaan we nu ook

actief iedereen stimuleren…

en vragen om je aan te melden

voor een Werkplaats.

Wij ondersteunen dit vanuit AdS.

En in de Werkplaats ga je echt aan de gang…

met wat je opgeleverd hebt.

En wat het pakket heeft geleverd.

En wat er al beschikbaar is op de DSO.

Joyce: En dat brengt ons bij

de Aan de slag-trofee.

Werner Brouwer: Een beetje Oosterwold bestaat niet.

Dat was de openingszin in

mijn nieuwsbrief in 2018…

toen ik als gebiedsregisseur begon.

Wim Coopmans: De tekenaar heeft denk ik een

heel mooie tekening gemaakt

hoe het niet moet.

Chantal Jeuriens: Met ons project hebben we

onze Keur Omgevingswetproef…

omgezet naar een waterschapsverordening.

met toepasbare regels.

Joyce: Aan mij ook de eer om Cathelijn Peters

op het podium uit te nodigen.

Cathelijn Peters: En de winnaar van de Aan de slag-trofee is…

Oosterwold!