Foto Jeroen van der Meyde

Project Oosterwold is de winnaar van de Aandeslag-Trofee 2020! Dat werd bekend gemaakt tijdens de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 19 januari. Gebiedsregisseur Werner Brouwer noemt het een geweldige overwinning: "Deze trofee is voor de 1800 mensen in ons project. Zij hebben het gedaan."

Aandeslag-trofee 2020

Project Oosterwold streed samen met het project Waterschapsverordening van Waterschap Limburg en het project Samenwerkingsafspraken Meervoudige Vergunningen van regio Utrecht om de Aandeslag-Trofee 2020. Uit alle inzendingen werden zij in december door de jury genomineerd. Sinds 15 december kon iedereen stemmen op het project dat volgens hem of haar de trofee het meest verdiende. Tijdens de Inspiratiedag mochten de genomineerden nog een keer hun projecten pitchen aan de deelnemers van de Inspiratiedag, waarna de laatste stemminuut inging.

Oosterwold winnaar AdS-trofee

Drie pitches in drie minuten

In een minuut vertelden de drie genomineerden over hun project. Werner Brouwer, gebiedsregisseur van Oosterwold, trapte af. Hij vertelde over de manier waarop bewoners samen met de overheid Oosterwold naar wens vormgeven. Zijn verhaal werd ondersteund door foto’s en quotes van bewoners van het gebied. ‘Eigenlijk hadden de 1800 initiatiefnemers hier moeten staan’, vertelde hij.

Wim Coopmans vertelde als lid van de werkgroep Meervoudige vergunningen hoe Utrecht werkt aan regionale samenwerkingsafspraken voor de uitvoering van de Omgevingswet. Dit jaar staat in het teken van ‘oefenen, oefenen, oefenen’, aldus Coopmans.

Chantal Jeuriens, Programmamanager van het project Waterschapsverordening van Waterschap Limburg, benadrukte vooral hoe medewerkers uit de hele organisatie samenwerken aan dit project. Learning on the job is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

3 genomineerden animatie
Plenaire sessie Inspiratiedag 19 januari 2021

Uitreiking door Cathelijn Peters

Na de laatste stemminuut werden de stemmen geteld. Onze nieuwe programmadirecteur Cathelijn Peters reikte de Aandeslag-Trofee uit. Na een korte kennismaking hield zij de genomineerden niet langer in spanning: project Oosterwold kwam als winnaar uit de gouden envelop. Zij winnen de volgens Peters 'meest begeerlijke trofee'. Op het met confettie bestrooide podium vroeg Peters Werner Brouwer om een reactie.

Brouwer: "Dit is geweldig. Hij is voor alle 1800 mensen die het gedaan hebben. Zij hebben laten zien dat het kan. De gedachte achter project Oosterwold is: we beginnen en we zien het wel."

"Mijn tip voor anderen is ook: begin gewoon. Bedenk niet van tevoren wat er allemaal fout zou kunnen gaan: 90 procent gaat goed, en die andere 10 procent kun je gewoon oplossen."

Oosterwold winnaar AdS-trofee
Oosterwold AdS trofee

Joyce de Jong: Goedemorgen bij de derde digitale…

Inspiratiedag van de Omgevingswet.

Nou, we zien dat uit alle hoeken van Nederland…

er aanwezigen zijn.

Wat is er nou gerealiseerd

van dat digitale stelsel?

Wat werkt er? Wat kun je er al mee doen?

Arie Duindam: What’s new is in ieder geval

een werkende keten…

in de STOP 1.0.4.

Dat is eigenlijk de versie

waarmee de wet in werking gaat.

Erik Dolle: Uiteindelijk hebben we wel

wat hindernissen gehad…

maar bepaalde stukjes in die keten

hebben we gewoon kunnen testen.

Joyce: Wat heb je tot nu toe kunnen doen ermee?

Leanna Vlok: Ook ervoor zorgen dat we

digitaal samen kunnen werken.

En daar zijn al heel veel Werkplaatsen voor.

Werkplaatsen gaan we nu ook

actief iedereen stimuleren…

en vragen om je aan te melden

voor een Werkplaats.

Wij ondersteunen dit vanuit AdS.

En in de Werkplaats ga je echt aan de gang…

met wat je opgeleverd hebt.

En wat het pakket heeft geleverd.

En wat er al beschikbaar is op de DSO.

Joyce: En dat brengt ons bij

de Aan de slag-trofee.

Werner Brouwer: Een beetje Oosterwold bestaat niet.

Dat was de openingszin in

mijn nieuwsbrief in 2018…

toen ik als gebiedsregisseur begon.

Wim Coopmans: De tekenaar heeft denk ik een

heel mooie tekening gemaakt

hoe het niet moet.

Chantal Jeuriens: Met ons project hebben we

onze Keur Omgevingswetproef…

omgezet naar een waterschapsverordening.

met toepasbare regels.

Joyce: Aan mij ook de eer om Cathelijn Peters

op het podium uit te nodigen.

Cathelijn Peters: En de winnaar van de Aan de slag-trofee is…

Oosterwold!