Foto Roel Wijnants, De schaar van Ossenisse

Vanessa Viva Koomen, Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet in de regio’s Zeeland en West Holland, brengt ons op de hoogte over wat er zich in de regio allemaal afspeelt.

De taak die wij ons moeten stellen is niet om ons veilig te voelen maar om onzekerheid te kunnen verdragen.

Deze quote van Erich Fromm wilde ik met jullie delen omdat ik denk dat er een link is met de geest van de Omgevingswet en het uitdagende implementatieproces.

Vanessa Viva Koomen | Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet in de regio’s Zeeland en West Holland

Onzekerheid accepteren

We zijn getraind en goed geworden in het begrijpen, het aansturen, het analyseren en het controleren van zaken. Zeker daar waar het gaat om het invoeren van een invloedrijke wetswijziging, een stelselwijziging, een cultuurwending zoals de Omgevingswet. We willen zekerheid behouden, controle hebben en we willen kunnen sturen in een bepaalde richting.

Ik denk dat juist deze wet ons leert om de moed te hebben onzekerheden te accepteren en in het water te durven springen om het zwemmen gaandeweg onder de knie te krijgen. Er staan genoeg stuurlui aan wal om te zorgen dat er niemand verdrinkt en daarop vertrouwen is de kern van de geest van de Omgevingswet.

Laten we in ons achterhoofd houden dat het accepteren van onzekerheid en het durven vertrouwen op elkaar minstens zo belangrijk is als het inhoudelijk beantwoorden van duizenden terechte vragen met waardevolle antwoorden, als deeltjes schijnzekerheid in een zee van onzekerheden. Accepteren van onzekerheid is niet makkelijk maar als het lukt komt er zoveel potentie en energie los en dat hebben we nodig. Dus starten met de inwerkingtreding op 01-01-2023 om met vertrouwen en onzekerheden de toekomst samen te omarmen.

Normaal ben ik minder filosofisch...

‘De kracht van cyclisch samenwerken in een vast team’

Wat gebeurt er in de regio?

Cyclisch werken geeft ons de mogelijkheid om continu te verbeteren, om na elke cyclus de balans op te maken, een ketentest te doen en een enquete uit te zetten om de inhoud nog beter af te stemmen op de behoefte en de vragen in de regio.

In Zeeland hebben we de eerste cyclus afgerond. Deze bestond uit twee reeksen van 6 sessies onder de naam 'Het Basistraject Dierenpension'.

2e cyclus: Het verdiepende traject

Nu zijn we onlangs gestart met de tweede cyclus: Het Verdiepende Traject. Dit is een modulair opgebouwd traject gebaseerd op de Lessons Learned uit Het Basistraject en de behoeften van de deelnemende partijen. Hierdoor wordt vraag en aanbod scherp op elkaar afgestemd.

Een van de modules bestaat uit een train de trainer VTH/WKB*-programma, samen met het VTH-team van VNG en Patricia Palmen hebben we hier vorm aangegeven.

Het betreft basiskennis voor geïnteresseerde ambtenaren om zo een regioteam trainers op te kunnen bouwen met basale kennis van de VTH keten en basale kennis van de Wet Kwaliteit Bouwen WKB. Deze regio-trainers kunnen de regiopartners ondersteunen en trainen. Dit verstevigt de zelfstandigheid van de regio, stimuleert de integrale samenwerking en kan een onderdeel vormen van een nog te vormen groter opleidingsplan.

Alle sessies zijn integraal en divers, gemeenteambtenaren en collega’s van Veiligheidsregio’s, GGD’s, Omgevingsdiensten, Waterschappen en Provincie werken en oefenen samen. Maar ook externe partijen als stedelijke planbureaus en softwareleveranciers zijn welkom. Samen oefenen geeft energie en wijsheid.

'Samen oefenen geeft energie en wijsheid.'

3e cyclus: De Serviceketen en behoud van kwalitatieve dienstverlening

De sessies zijn en worden in Zeeland goed bezocht. Bijna alle gemeenten en ketenpartners waren aanwezig maar helaas hebben we nog weinig planbureaus of software leveranciers mogen ontmoeten.

Hierna gaan we starten met de derde cyclus: De Serviceketen en het behoud van een kwalitatieve dienstverlening. We hopen uiteraard dat hier veel mensen aan meedoen. Ook collega’s van Aan de slag en VNG* die eens willen komen kijken, zijn welkom.

West Holland is recent gestart met de eerste cyclus Het Basistraject Dierenpension ook 2 reeksen van 6 sessies per reeks, open inschrijving. Beide reeksen hebben meer dan 20 deelnemers en daar zijn we blij mee. Hierop volgt een tweede cyclus namelijk het modulair traject in Het Verdiepende Traject maar dan afgestemd op de behoefte en vraag van West Holland. Uiteraard hopen we ook hier dit najaar met de 3e cyclus te kunnen starten. Dit houdt in dat we deze zomer gewoon doorstomen; no time to waste.

‘No time to waste.’

Ondersteunend team

Voor Zeeland zijn we gestart met een ondersteunend team van een TR-expert, een DSO-expert, de RIO en een administratieve kracht/BIO-teamlid.

Het is fijn om op elkaar ingespeeld te zijn en om op elkaar te kunnen vertrouwen. Helaas lukt het niet altijd om met dezelfde mensen samen te werken door capaciteitsproblemen.

Het werken in een vast team werkt snel, accuraat en genereert energie. We proberen zoveel mogelijk om met een vast team te blijven ondersteunen, zowel in Zeeland als in West Holland.

Als RIO’s moeten we meer faciliteren en ondersteunen in het trainen en opleiden van collega’s in de regio, collega’s bij gemeenten en regio-partners. Een landelijk opleidingsprogramma is een idee maar we kunnen nu al gepassioneerde en geïnteresseerde collega’s trainen in het genereren van basiskennis op belangrijke thema’s binnen de Omgevingswet.

Mogelijk helpt dit bij het landelijke capaciteitsprobleem en stimuleert het de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van het implementatie proces voor de Omgevingswet.

Het is onmogelijk om in de omvangrijke landelijke scholing- en kennisbehoeften voor De Omgevingswet te voorzien vanuit een landelijk programma met veel kennis en kunde maar in verhouding te weinig fte.

Wij zien in de regio’s dat men er steeds meer klaar voor is. Er is vertrouwen, integrale samenwerking en commitment in relatie tot de Omgevingswet.

Ik geef om de Omgevingswet; jij ook?