Wat heeft zich de afgelopen tijd allemaal afgespeeld, wat heeft u misschien gemist? We blikken nog even terug op de meest recente ontwikkelingen. En houden u graag van de laatste tips & feiten over de Omgevingswet op de hoogte.

De vergunningcheck: waarom en hoe!

In dit filmpje laat Else Sneller, werkplaatsbegeleider bij Aan de slag met de Omgevingswet, de vergunningcheck in het Omgevingsloket zien. Het gebruiken van de vergunningcheck helpt u om te weten welke plichten u mogelijk heeft bij het uitvoeren van uw initiatief. Else behandelt een fictieve maar realistische casus voor het bedrijfsleven om te oefenen. En gaat in op de hulpmiddelen die binnen en buiten het Omgevingsloket beschikbaar zijn om het invullen van de check gebruikersvriendelijker te maken.

Gebruik vooral de vergunningcheck in het Omgevingsloket als hulp bij het aanvragen van een vergunning!

Video vergunningcheck

Resultaten 1e drie testweken IKT beschikbaar

In april is gestart met het inrichten van het testtraject Indringend Ketentesten (IKT). Hierin testen medewerkers van overheden samen met testexperts in verschillende rondes wat er goed werkt in de hele keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en wat nog niet. Hierbij gaat men uit van de minimale vereisten (lokaal en landelijk) voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Inmiddels zijn er 4 testrondes uitgevoerd. De 4e testweek vond plaats van 20 tot 24 juni. De resultaten daarvan komen binnenkort beschikbaar. De testen leveren bevindingen op uit de praktijk die van waarde zijn voor iedereen die in de keten werkt.

Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Terugkijken naar een webinar?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert (live) webinars over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Omgevingswet binnen uw organisatie. Op de Aan de slag-website vindt u de webinars die u gemist heeft of u later wilt terugkijken. Met de presentaties die tijdens het webinar zijn gebruikt overzichtelijk bij elkaar.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Kamerbrief over tijdslijn Omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft beide Kamers geïnformeerd over de tijdslijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. U vindt de Kamerbrief op de Aan de slag-website. Daar vindt u alle Kamerbrieven en Kamervragen over de voortgang van de Omgevingswet en de aanvullingssporen vanaf mei 2019.

‘Als iets vanwege milieueffecten beter niet kan, is het goed dat je dat weet’

Een milieueffectrapportage helpt om transparante keuzes te maken over de Regionale Energiestrategie (RES), vinden ervaringsdeskundigen Annemieke Spit van RES FruitDelta Rivierenland en Ronald Kraus van Metropoolregio Eindhoven. ‘Maar zie de plan-MER niet als een keurslijf’, zegt Ronald. ‘Milieueffecten zijn onderdeel van een integrale afweging, waarbij ook andere belangen meespelen.’

Lees het gehele artikel op de website van NP RES.

Zonneweide bloemen

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Productieversie bruidsschat beschikbaar op oefenomgeving

Vanaf 1 juli 2022 staat voor gemeenten en waterschappen de definitieve versie van de bruidsschat op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
In de definitieve versie staan de veranderingen door de Nevele-uitspraak. Ook zijn bevindingen verwerkt van gemeenten, waterschappen en softwareleveranciers in juridische en toepasbare regels. Meer informatie leest u op de pagina Bruidsschat in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Toelichting toevoegen aan toepasbare regels

Overheden kunnen met een toelichting extra informatie toevoegen aan toepasbare regels in het Omgevingsloket van het DSO. Dit kan binnen de Vergunningcheck, het onderdeel Aanvragen of Maatregelen op maat. Op de pagina Toelichting toevoegen aan toepasbare regels leest u hier meer over.

Abonneren nieuwsbrief Informatiepunt Leefomgeving

Deze nieuwsbrief is de opvolger van InfoMil Actueel, en komt van dezelfde inhoudelijke specialisten. IPLO Nieuws bevat artikelen over toevoegingen aan de website, interviews, antwoorden op vragen en andere informatie over de leefomgeving en de Omgevingswet. Als u zich abonneert, ontvangt u IPLO Nieuws per e-mail.

Iplo nieuwsbrief banner

Lessons learned werkplaatsen online

Op donderdag 30 juni vond de online sessie lessons learned werkplaatsen plaats. Deelnemers aan 7 verschillende werkplaatsen deelden hun ervaringen. Bent u benieuwd naar hun verhaal? U kunt de opnames terugkijken op de website. Lees ook het nieuwsbericht hierover.

Meer informatie over werkplaatsen vindt u op Werkplaatsen implementatie Omgevingswet. U kunt zich daar ook aanmelden om zelf aan een werkplaats deel te nemen.

Lessons learned 30 juni 2022

Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Bijvoorbeeld langdurige wegopbrekingen of ernstige hinder door de aanleg van een metrostation. Om juristen en medewerkers bij overheden die werkzaam zijn op dit onderwerp te ondersteunen, is de handreiking Nadeelcompensatie Omgevingswet opgesteld.

Handreiking vergunningverlening en rijkspartijen gepubliceerd

De Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat vereist nauwe samenwerking tussen overheden onderling. Om medewerkers bij lokale overheden, waterschappen en omgevingsdiensten hierbij te ondersteunen is de handreiking De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening opgesteld.