Wij houden u in de 'Vooruitblik' op de hoogte van het laatste nieuws, de actualiteiten en veranderingen over de Omgevingswet.

Wie was ook al weer de winnaar van de ADS-Trofee van vorig jaar?

De gemeente Hengelo oefende met het maken van een Omgevingsplan dat in 10 achtereenvolgende werkdagen werd uitgevoerd. Met als motto: leren door te doen. Annemieke van Es, programmamanager Omgevingswet gemeente Hengelo: ‘We hebben tijdens de pilot vooral geoefend met allerlei disciplines. Met als resultaat: het plan van aanpak voor het Omgevingsplan.’ Dat plan staat nu in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waar iedereen het kan bekijken.

Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee!

Veel mensen werken hard aan de Omgevingswet en daar komen goede praktijkvoorbeelden uit voort. We gaan ook dit jaar weer op zoek naar mooie projecten en plannen van overheden en samenwerkingsverbanden die een duidelijk probleemoplossend karakter hebben. Deze komen in aanmerking voor de Aandeslag-Trofee 2022. U kunt zich tot 16 september opgeven!

Aan de slag Trofee 2022 aanmelden

Provincies ontwikkelen InformatieKaart Natuur

Provincies zijn straks onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de natuur. Daarom ontwikkelen ze de InformatieKaart Natuur (IKN), een digitaal hulpmiddel dat in 1 oogopslag actuele en betrouwbare informatie biedt over (beschermde) natuur per provincie. Met de IKN is het mogelijk om natuur als volwaardig onderdeel mee te nemen in de besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving.

Beschermde soorten

De IKN is naar verwachting vanaf november 2022 te vinden op de website van BIJ12. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. Naast IKN ontwikkelen IPO en BIJ12 ook de Beschermde SoortenIndicator (BeSI). BeSI gaat over de bescherming van soorten op een locatie waar een nieuwe werkzaamheid (activiteit) is gepland.

Meer informatie

Informatiekaart Natuur

Noteer alvast in uw agenda!

De volgende Implementatiedag Omgevingswet vindt plaats op 27 september 2022. Deze keer helemaal live in Spant! in Bussum. Het is niet mogelijk om deze Implementatiedag online te volgen.

Wilt u zich alvast inschrijven? Dat kan via het aanmeldformulier op de website.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Aankondiging Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 27 september 2022

Volg onze webinars

Om kennis over de Omgevingswet te delen met een brede groep geïnteresseerden, organiseren het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen een breed scala van (online) activiteiten, waaronder webinars.

U vindt alle webinars snel terug in onze Evenementenagenda

Heeft u een webinar gemist? Op de website van Aan de slag vindt u per thema de opnames terug van webcolleges & webinars van de afgelopen tijd. Of gebruik de zoekfunctie om snel een webinar terug te vinden.

Kijk voor een actueel overzicht van onze webinars op onze website

Spreekuur Omgevingswet

Elke dinsdag tussen 13.00 en 14.30 uur organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet het Spreekuur Omgevingswet. U kunt dan al uw vragen over de implementatie van de Omgevingswet stellen aan experts van het programma. Schuif gerust een keer aan. De setting is informeel en we helpen u graag op weg.

De spreekuren op 19 en 26 juli én 2 en 9 augustus vervallen in verband met de vakantieperiode.

Bekijk het overzicht van geplande spreekuren Omgevingswet in onze Evenementenagenda.

Spreekuur Omgevingswet: elke dinsdag vanaf 13.00 uur

Klikdemo's, werkplaatsen en functiegerichte sessies

Ook in de komende tijd zijn er weer kansen om te oefenen en goed beslagen ten ijs te komen. We hebben verschillende smaken:

  • de klikdemo waarin we u meenemen in een eerste kennismaking met het nieuwe Omgevingsloket
  • de werkplaatsen met nieuwe data om u aan te melden
  • functiegerichte sessies die meer zijn toegespitst op specifieke functies, zoals KCC-medewerkers, VTH'ers en medewerkers planvorming. 

Houd onze website in de gaten en meld u aan via Ga nu oefenen met de Omgevingswet.

2022: nieuwe kansen om te oefenen

Interbestuurlijke werkplaatsen

U kunt zich ook nog aanmelden voor deelname aan een werkplaats. Loopt u, samen met uw samenwerkingspartners, aan tegen een implementatievraagstuk? De experts van het programma helpen u graag op weg.

Meld u aan voor een interbestuurlijke werkplaats. 

Meer informatie? Kijk dan snel op Werkplaatsen implementatie Omgevingswet.

VVM logo

Dag van de Omgevingswet 2022

Al sinds 2012 organiseert VVM met enkele samenwerkingspartners de Dag van de Omgevingswet. Dit jaar op donderdag 6 oktober 2022, van 9.00 tot 17.00 uur in het Provinciehuis Utrecht. Een congres waarin alle ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet aan bod komen. De aandacht verschuift steeds meer van wetgeving naar implementatie en uitvoering.

De dag wordt geopend door gedeputeerde Huib van Essen van de Provincie Utrecht. Verder spreken tijdens het plenaire programma Jan van den Broek (VNO-NCW) over 10 jaar voorbereiden op de Omgevingswet en Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel, Groene Circels Groene Gezonde Steden) over Natuurinclusief bouwen; het nieuwe normaal. Na het plenaire programma zijn er in 3 rondes weer 30 deelsessies over uiteenlopende onderwerpen.

Bekijk het programma.