Welke ontwikkelingen over de #Omgevingswet spelen er de afgelopen tijd nog meer in de media? Graag geven wij u hier een kort overzicht van in vogelvlucht.

Minister Ollongren informeert Kamers over voortgang Omgevingswet

Gepubliceerd op 24 juni 2020

De totstandkoming van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet ligt op koers. Naar verwachting zijn alle regels dit jaar gereed. Daarnaast wordt de rest van 2020 gebruikt voor het opleveren van de laatste onderdelen van de landelijke voorziening van het digitale systeem van de wet. En er wordt voor gezorgd dat het Omgevingsloket voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Dat en meer staat in de nieuwe voortgangsbrief over de Omgevingswet die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan beide Kamers heeft gestuurd.

Hierin gaat zij in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet. De minister heeft de nieuwe Kamerbrief mede namens de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen verzonden.

Lees de volledige kamerbrief met bijlagen.

Minister Kajsa Ollongren
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lector Paul van Eijk: ‘Omgevingswet is megakans voor watersector’

“De Omgevingswet genereert een veelomvattende ruimtelijke transitie. Tegelijkertijd is de waterwereld in transitie. Hoe mooi is het als die twee samengaan?” In H20 van mei 2020 vertelt Paul van Eijk, lector Duurzaam water in de Omgevingswet bij hogeschool Van Hall Larenstein, enthousiast over de kansen die de Omgevingswet de watersector biedt.

Opinie: Ook bij Omgevingswet heeft actieve raad een rol

De gemeenteraad kan ook bij de Omgevingswet zijn rol pakken. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van het omgevingsplan. Ook kan de raad zelf bepalen bij welke buitenplanse activiteiten hij zijn adviesbevoegdheid wil uitoefenen. De ervaringen met ‘corona-vergaderen’ kunnen daarbij goed van pas komen. Dat stellen Chantal Ridderbos-Hovingh en Heinrich Winter van onderzoeksbureau Pro Facto in Dagblad van het Noorden van 3 juni 2020.

Omgevingswet vanaf 1 januari 2022: 'Gebruik de tijd met wijsheid'

In het magazine van Omgevingsweb verscheen op 25 juni 2020 een interview met Heleen Groot, directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Heleen Groot gaat in op de stand van zaken rondom de implementatie van de wet. Ook bespreekt ze de uitdagingen die ons nog wachten voor inwerkingtreding van de wet. “Het is belangrijk nu niet achterover te leunen, maar voortvarend door te werken en ervoor te zorgen dat we klaar zijn vóór 1 januari 2022.”

Waarom we de Omgevingswet toch moeten omarmen

In een opiniestuk van 28 april 2020 op Gebiedsontwikkeling.nu, een platform voor kennis, nieuws en opinie, geeft Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, aan dat het uitstel van de Omgevingswet niet – zoals sommige critici zouden willen – tot afstel mag leiden. Hij vindt dat de wet past bij een transparante en eigentijdse ruimtelijke ordening.