Foto Jeroen van der Meyde

In deze speciale editie van Kwartslag, het online magazine van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, besteden we aandacht aan de resultaten van 'De #Omgevingsdialoog'.

Voorwoord

Als programmadirecteur ben ik trots. Trots op het resultaat van de inspirerende gesprekken die hebben plaatsgevonden, en op de resultaten die terugkomen in deze special. Als programma hebben we met veel plezier De #Omgevingsdialoog georganiseerd om daarmee de samenwerking tussen omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en andere partners zichtbaar te maken. Hiermee krijgt u als lezer een mooi inkijkje in deze nieuwe manier van samenwerken, die onmisbaar is voor het succes van de Omgevingswet.

De betrokkenheid bij de Omgevingswet ziet u dan ook terug in ieder praktijkverhaal.  De artikelen laten goed zien dat we als één overheid kunnen samenwerken en tegelijkertijd oog hebben voor het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

De kracht van écht samenwerken betekent dat we iedere dag van elkaar leren en gebruikmaken van elkaars expertise en kennis. Door alle partijen op tijd bij het proces te betrekken, zorgen we er samen voor dat iedereen klaar is voor de start van de Omgevingswet. Zodat de basis er ligt om er in de praktijk mee te gaan werken.

De Omgevingswet is bedoeld als een manier om keuzes te maken. Keuzes die invloed hebben op onze leefomgeving, niet alleen nu maar ook in de toekomst. We doen het uiteindelijk niet voor onszelf, maar juist om de fysieke leefomgeving dichter bij inwoners en ondernemers te brengen. Dit jaar staat daarom vooral in het teken van doén!

Namens het programma bedank ik alle deelnemende partijen voor hun betrokkenheid en bijdragen aan de #Omgevingsdialoog. Met extra dank aan ODNL.nl voor hun verbindende rol bij het omzetten van idee naar actie. Dankzij de enthousiaste gesprekken van de omgevingsdiensten met hun partners, is een mooi beeld ontstaan van de manier waarop verschillende regio’s de schouders zetten onder de Omgevingswet.


Cathelijn Peters,

Programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingsdialoog

De reeks ‘De Omgevingsdialoog’ belicht de onderlinge samenwerking tussen omgevingsdiensten, gemeenten, provincie en andere samenwerkingspartners binnen de regio. Dit wordt gedaan via informele ‘rondetafelgesprekken’. Omgevingsdiensten en hun partners bespreken de kansen en uitdagingen die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt. De producten en diensten van omgevingsdiensten komen aan bod, gekoppeld aan concrete voorbeelden.