Per 30 maart 2021 is de nieuwe website van het Informatiepunt Leefomgeving live: iplo.nl of voluit geschreven informatiepuntleefomgeving.nl. Iplo.nl is een website voor informatie over de leefomgeving en uitvoering en toepassing van de Omgevingswet in de praktijk. Dit is een belangrijke stap richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) heeft naast een website  ook een helpdesk. Professionals en experts van (de)centrale overheden kunnen bij IPLO terecht met hun vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet blijft naast de IPLO-site bestaan. Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl staat alle informatie over de implementatie van zowel de wet als het DSO.

Omgevingswet en IPLO

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Een integrale visie op fysieke leefomgeving staat centraal met meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Dat betekent dat ook de ondersteuning gebundeld wordt. Vier helpdesks (Bodem+, de Helpdesk Water, de Helpdesk Bouwregelgeving en InfoMil) worden halverwege 2021 gebundeld in het Informatiepunt Leefomgeving. De livegang van iplo.nl is een belangrijke stap in het transitieproces richting de Omgevingswet.

Aan de slag met de Omgevingswet en IPLO

Alle informatie over de implementatie van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet blijft beschikbaar op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Hier vindt u ondersteuning bij de invoering van de wet met informatie over bijvoorbeeld werkplaatsen, webinars, oefencasussen en demoscripts, monitoring, praktijkverhalen en de evenementenagenda.

De 2 websites blijven, tot ruim na de inwerkingtreding in 2022, nauw met elkaar verbonden.

Meer informatie over het IPLO

Het IPLO is bereikbaar via het contactformulier op iplo.nl, iplo@rws.nl én telefonisch via 088 ‑ 797 0790.