Oefenen met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is belangrijk. Sterker nog, de wet kan niet zonder oefenen in werking treden. Door te oefenen stuiten we onvermijdelijk op kinderziektes in het DSO. Het is belangrijk die eruit te halen, want dat maakt het stelsel en uiteindelijk ook de dienstverlening beter.

Het programma Aan de slag met Omgevingswet ondersteunt gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, rijkspartijen, belangenorganisaties en het bedrijfsleven bij en met het oefenen. Daarvoor zijn verschillende oefenmethoden beschikbaar zoals oefencasussen, interbestuurlijke werkplaatsen en oefensessies met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Omgevingsloket. Ook de koepels van gemeenten, waterschappen en provincies bieden ondersteuning en hulpmiddelen om te oefenen.

Oefenen met het Omgevingsloket

Wilt u op een praktische manier het Omgevingsloket leren kennen en begrijpen? In een klikdemo nemen we u stap voor stap mee in de werking van het loket. Dat doen we aan de hand van 3 centrale thema’s: het doen van een vergunningcheck, het aanvragen van een vergunning en regels op de kaart.

Naast deze klikdemo's organiseren we verdiepende oefensessies voor 4 verschillende functiegroepen: frontofficemedewerkers, medewerkers planvorming, VTH-medewerkers en DSO-beheerders. In deze sessies ervaart u de werking van het DSO. En u wordt zich bewust van de impact van het DSO op uw dagelijkse werkzaamheden.

Werkplaatsen

Het programma biedt ook interbestuurlijke werkplaatsen aan. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met inhoudelijke en technische begeleiding samen met samenwerkingspartners een concrete stap in de implementatie te zetten én ervan te leren. Zo kunt u snel weer verder.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) faciliteert een aantal werkplaatsen over verschillende aspecten van de Omgevingswet en het DSO. Zo zijn er werkplaatsen voor de planketen en de VTH-keten. Bij de werkplaatsen omgevingsplan is er aandacht voor het juridische en digitale aspect en de samenhang daartussen. Bij de werkplaatsen VTH staat het inregelen van VTH-processen centraal en de samenhang met het DSO.
Kijk voor alle mogelijke werkplaatsen op de website van de VNG.

Oefencasussen

U kunt ook aan de slag met oefencasussen. Deze beperken zich meestal tot een deel van de totale oefenopgave. Elke casus bevat een uitgebreide omschrijving van de techniek en basiskennis die u nodig heeft. Er zijn oefencasussen voor gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en rijkspartijen.

Niet alleen overheden bereiden zich voor op de Omgevingswet en de veranderingen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook het bedrijfsleven en belangenorganisaties maken zich op voor de komst van de wet. Een van de manieren om goed voorbereid te zijn is om te oefenen met (eenvoudige) casussen.

Of u kunt zelf een demo geven met het Omgevingsloket. Gebruik de demoscripts om uw collega's kennis te laten maken met het Omgevingsloket en laat hen zien wat het nieuwe Omgevingsloket betekent voor uw organisatie.