Tekst Mirjam van der Ploeg
Foto Rob Acket

De komst van de Omgevingswet verandert nu al het werk van een heleboel medewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, provincies en bij het Rijk. De een krijgt er nieuwe werkzaamheden bij, de ander start in een volledig nieuwe functie. Ontmoet Colinda Geertsma en Ron Bouwman, beiden werkzaam bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), Marianne Link, verbonden aan de gemeente Haarlemmermeer, en Saar Foeken van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ze vertellen over de kansen die de Omgevingswet (hen) biedt. En over de vaardigheden die medewerkers nodig hebben om met de wet te gaan werken.

"We kunnen helpen om milieudoelstellingen te bereiken"

Colinda Geertsma, directeur Regulering en Expertise en voorzitter van de koersgroep Omgevingswet bij de OD NZKG, werd vroeger niet direct enthousiast over de complexe regels die het dagelijkse werk van omgevingsdiensten uitmaken. Totdat ze zich realiseerde dat regels juist "reuze interessant" zijn en de verandering rond de Omgevingswet wilde aansturen. Vooral dat er meer ruimte komt voor het gesprek met bedrijven en initiatiefnemers over wat wél kan, vindt ze mooi aan de Omgevingswet.

Van medewerkers vergt dit wel dat ze anders leren kijken naar hun werk en dat ze dit met elkaar gaan bespreken en proberen. "Veel is nog onzeker dus het is ook een kwestie van elkaar opzoeken. Wie iets beter weet mag het zeggen, en dat bedoel ik letterlijk als een uitnodiging."

Lees het volledige interview met Colinda Geertsma op de website van de OD NZKG.

"Op de dag van de eerste gasten hebben we ’s morgens nog staan verven"

Marianne Link runt samen met haar man een hotel in Thailand. Maar door de coranacrisis kwam er abrupt een einde aan de toestroom van toeristen. Nu is ze tijdelijk terug in Nederland en werkt ze als beleidsadviseur cluster veiligheid van de gemeente Haarlemmermeer.

Voor Marianne is er een duidelijke parallel tussen het runnen van een hotel en de invoering van de Omgevingswet voorbereiden. "Hoe meer duidelijkheid er komt, hoe meer je denkt: we moeten aan de slag! Opeens zie je heel veel beren op de weg die je allemaal moet oplossen. Iedereen wil graag duidelijk hebben hoe het precies gaat worden. Maar dat is onmogelijk, dat gaan we niet meemaken."

Lees het volledige interview met Marianne Link op de website van de OD NZKG.

“We bewegen in grote schokken naar een duurzamere wereld”

Ron Bouwman, teammanager toezicht en handhaving voor Milieu & Industrie bij de OD NZKG, ziet de Omgevingswet vooral als een middel om de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid teweeg te brengen. Met de komst van de Omgevingswet blijft het werk van toezicht en handhaving voor 80% "controleren, bijsturen en ‘twee keer geel blijft rood’."

"Maar aan de voorkant, waar het beleid gemaakt wordt, daar moeten we als toezichthouders aanweziger zijn. Wij zijn natuurlijk de ogen en oren in het veld en met behulp van onze observaties kan provinciaal en gemeentelijk beleid slimmer worden.”

“Daarnaast vraagt de Omgevingswet om meer maatwerkgericht werken. Het kan straks best zo zijn dat iets dat bij het ene bedrijf goed is bij het andere niet voldoet, afhankelijk van de lokale situatie. Om dat goed te kunnen doen, moeten we informatiegerichter werken en in de praktijk maatwerk mogelijk maken.”

Lees het volledige interview met Ron Bouwman op de website van de OD NZKG.

"Het is spannend om ruimte te geven"

Saar Foeken is programmamanager implementatie Omgevingswet bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en druk bezig met de 'grote voorbereiding op'. Bijvoorbeeld op de grotere ruimte die initiatiefnemers krijgen.

"Er werken veel technici bij ons die zijn opgevoed vanuit een gedachtegoed van beheer en behoud. Alles wat op en aan onze sloten en dijken gebeurt, kan worden gezien als een potentiële bedreiging voor schoon water, voldoende water en waterveiligheid. Dat maakt het heel spannend om los te laten en ruimte te geven aan initiatiefnemers.”

Naast werken aan de 'harde kant' – de koppeling met het DSO regelen en de werkprocessen aanpassen – en werken aan nieuwe regels, krijgt de 'zachte kant' daarom aandacht. "We hebben zelf een training ontwikkeld die je op een speelse manier door ingewikkelde kwesties heen loodst." 

Lees het volledige interview met Saar Foeken op de website van de OD NZKG.

Meer lezen?